מסר לאולפן
הבן איש חי: חשבתם ש’קפסולות’ זו המצאה מ-2020?
(צילום: Ververidis Vasilis/shutterstock)

יהדות

מפתיע: חשבתם ש’קפסולות’ זו המצאה מ-2020?

היום (י"ג אלול) יום הילולת החכם השלם רבינו יוסף חיים, ה'בן איש חי' זיע"א. לרגל פתיחת שנת הלימודים במתכונת הקורונה, הרב נתנאל חיים שרון מביא מדברי קודשו איך צריכה להיות תבנית בית הספר. וגם, אם חשבתם ש'קפסולות' זו המצאה מ-2020, המאמר שלפניכם יפתיע אתכם. 

   
הבן איש חי: חשבתם ש’קפסולות’ זו המצאה מ-2020?
(צילום: Ververidis Vasilis/shutterstock)
אא

לרבינו יוסף חיים, ספר דרשות בשם 'אמרי בינה'. בדרוש א' כותב הבן איש חי –בין היתר- את דרך הלימוד הרצויה בבתי הספר ותלמודי התורה לבנים.
את תחילת הדרוש הוא פותח: "דרוש א' לחינוך בית המדרש ת"ת. דרוש זה דרשתי בחנוך בית מדרש תלמוד תורה הנקרא נוראיל פה עירנו בג'דאד יע"א"
"ושאלו מהרב הגדול מופת הדור מהר"ר יצחק ואלד"י ז"ל אם מותר להושיב אומן של הכתיבה בחדרים המיוחדים ומוקדשים מכבר בקדושת בית המדרש שלומדים בהם תורה, והשיב להם, אע"פ שדבר זה ללמד לילדים מלאכה זו של הכתיבה יש בו קצת מצווה לכשיגדלו ימצאו פרנסתם לכל חייתם, ובפרט שיש בהם ילדי העניים.

מ"מ לא התירו בבית המדרש ובית הכנסת אלא רק חשבונות של מצווה רבה. ברם כפי הנשמע שבחצר זה של בית המדרש יש בו חדרים אחרים שלא היו לומדים בהם תורה, הנה אתם יכולים להושיב זה האומן ללמד את הילדים מלאכת הכתיבה באחד מאלו החדרים... נמצינו למידין כי רבינו האי גאון ז"ל הסכים ללמד את הילדים עם לימוד התורה עוד לימוד אחר של לשון ערבי וחשבונות וכיוצא."... והוא שנמצא באותו מקום בית המדרש שלומדים בו תורה כמה כתות של ילדים, וגם אותם הכיתות לומדים בו לימוד של דרך ארץ ג"כ שהוא לשון וכתיבה וחשבון וכיוצא, והיה בבית המדרש ההוא חדרים מיוחדים ללימוד התורה בצד זה וחדרים מיוחדים ללמוד דרך ארץ כנזכר בצד אחד שכנגדו, והיה דרכם להיות חוזרין חלילה ממקום של לימוד התורה למקום של לימוד הדרך ארץ,

דהיינו כת זו לומדת בחדר של לימוד תורה מן הבקר עד הצהרים, אבל מן הצהרים עד הערב תלמוד רוצה הכת בצד השני לימוד דרך ארץ ותכנס כת אחרת באותו הצד של חדרי תורה ללמוד תורה, ולמחר וביום השני חוזרין חלילה שאותה הכת שלימדה בחדרי תורה בחצי הראשון של היום תלמיד ביום השני לימוד דרך ארץ בחצי הראשון של היום ולימוד תורה בחצי השני של היום, כך היה דרכם בעבור איזה סיבה שהיה, לשנות זמן הלימודים בשני חצאי היום, אך החדרים ישארו כמו שהם בצד זה חדרי תורה ובצד זה חדרי דרך ארץ".

היום: משדר מיוחד לכבוד הבן איש חי. צפו

(צילום: Ververidis Vasilis/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך