מסר לאולפן
מצמרר - נבואת הרב חיים קנייבסקי: "האבא זועק הוא נביא הרב הזה"
(צילום: באדיבות המצלם)

לקראת שבת

מצמרר - נבואת הגר"ח קנייבסקי: "האבא זועק הוא נביא הרב הזה"

הרב מנחם וייס בסיפור מצמרר ביותר שקרה בעיר בת ים. בחור רווק בן 29 נפטר בפתאומיות והוריו לא קיבלו תנחומין ושאלו שאלות על מה ולמה? "איך יתכן שבני שהוא יחיד מכל המשפחה חוזר בתשובה, מניח תפילין, שומר שבת, לומד תורה, נפטר בפתע פתאום" תשובת הדרשן בסוכת האבלים לאב הדהימה את כולם: "היום הייתי אצל מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א".

   
מצמרר - נבואת הרב חיים קנייבסקי: "האבא זועק הוא נביא הרב הזה"
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

סיפר אחד הרבנים שביקשו ממנו לשאת דרשה בסוכת אבלים בעיר בת ים, במלאת השבעה לפטירתו הפתאומית של בחור רווק בן 29 ממשפחה מסורתית, שהוא חזר בתשובה שנה לפני, הקפיד קלה כבחמורה למד שיעורי תורה מידי ערב, נפטר צדיק, ההורים לא מקבלים תנחומין האבא מילל בבכי מר, ושואל שאלות על מה ולמה?!

איך יתכן שבני שהוא יחיד מכל המשפחה חוזר בתשובה, מניח תפילין, שומר שבת, לומד תורה, נפטר בפתע פתאום, והרב שהוזמן לא ידע איך להתמודד שם בדרשה מול האבלים הרוטנים, עלה למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליט"א להיוועץ מה לדבר שם בדרשה, וענה לו מרן שליט"א, שכר מצוה זה לעולם הבא, עיין בגמרא קידושין דף ל"ט, והוסיף מרן שזיכו אותו משמים לחזור בתשובה שנה לפני פטירתו, כדי שיזכה לחיי העולם הבא, ויכל חלילה למות לפני שנתיים ללא שום זכויות, כך תגיד שם, ציווה עליו מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א.

בפרשת השבוע "כי יקרא קן ציפור לפניך, בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען ייטב לך והארכת ימים", הגמרא בחולין קמ"ב, אם במצווה קלה, כשילוח הקן אמרה תורה "למען ייטב לך והארכת ימים", קל וחומר על מצווה חמורה, יש הרבה מתן שכר.במדרש מובא ומהו שכר מצווה של שילוח הקן שאם אין לך בנים אני נותן לך בנים, בילקוט שמעוני מדגיש ואפילו אתה עקר, שלא מוליד בנים, אני פוקד אותך בבנים בזכות מצות שילוח הקן, כנאמר ואת הבנים תיקח לך, בחז"ל "תני רבי שמעון בר יוחאי, שתי מצוות בתורה גלה הקב"ה מתן שכרן, ואלו הן קלה שבקלות, שילוח הקן, חמורה שבחמורות, כיבוד אב ואם, ובשניהם למען ייטב לך ואריכות ימים".

בגמרא בקידושין דף ל"ט, אמר רבי יעקב, אין שכר מצוה משתלם בעולם הזה אלא לעולם הבא, כדכתיב "למען ייטב לך" לעולם שכולו טוב, "והארכת ימים" לעולם הבא, הרי שאמר לו אביו עלה בסולם והבא גוזלות, ועלה הבן ושלח את האם והביא הגוזלות, ובחזרתו נפל מהסולם ומת, הרי שקיים שתי מצוות יחד, שילוח הקן וגם כיבוד אב ואם שבהם נאמר אריכות ימים. האיך?

אלא אריכות ימים, לעולם הבא בדווקא, במדרש רות מובא, "שובו בנים שובבים שובו אלי ואשובה אליכם", חוץ מאלישע בן אבויה שהיה יודע כוחי ומרד בי, אמרו פעם אחת היה יושב ושונה בבקעת גינוסר, וראה אדם אחד שעולה לראש הדקל ונטל האם על הבנים וירד בשלום, ובמוצאי שבת ראה אדם אחר שעלה לראש הדקל, ונטל הבנים ושלח האם, וירד והכישו הנחש ומת, אמר אלישע, האיך?

זה שלא קיים המצווה חי, וזה שקיים מצוות שילוח הקן מת ויצא לתרבות רעה, וממשיכה הגמרא ולא ידע אלישע שכבר דרשה רבי עקיבא "למען ייטב לך", בעולם שכולו טוב, "והארכת ימים" לעולם הבא.

וסיפר הרב הדרשן שבדחילו ורחימו עלה לדרשה בסוכת האבלים בבת ים, ופתח היום הייתי אצל מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א וסיפרתי לו על המקרה כאן בבת ים, ואמר שכנראה אהבו אותו בשמים, הוא היה צריך למות שנתיים קודם, ללא מצוות, נתנו לו לחזור בתשובה לאסוף זכויות לחיי העולם הבא, ועוד אמר לי מרן להגיד לכם, אין שכר עבור המצוות בעולם הזה, אלא לחיי העולם הבא,

והרב הביא בפניהם את הגמרא בקידושים עם שילוח הקן, האבא ניגש אליו לאחר הדרשה ושאלו מאיפה אתה יודע שבני אכן היה צריך למות לפני שנתיים, אמר לו הרב לאבא הכואב והבוכה, כך אמר לי להגיד לך הרב קניבסקי שליט"א, והאבא זועק הוא נביא הרב הזה, זה נכון, לפני שנתיים הוא ניצל בצבא ממות בטוח, כאשר הטנק שעליו היה עלה על מטען נפץ והחילים שבתוכו מתו ז"ל, והוא היחיד שנשאר בחיים.

כתבתי בעבר על הרבנית קניבסקי ע"ה שבשעה שהיתה בדרך להלוויה של אמא שלה ע"ה, ראתה קן ציפור אמא ואפרוחים,התעכבה כדי לקרא לאברך שנשוי 10 שנים ללא ילדים,שיקיים המצווה, והסגולה של שילוח הקן, ואת הבנים תיקח לך, כפי שהבאנו בתחילת המאמר, וביקשה ממרן הרב קנייבסקי שליט"א שימתין איתה לבדוק שאכן האברך יעשה המצוה כהלכתה, והם התעכבו חצי שעה, עד שהאברך סיים את מצוות שילוח הקן,והרבנית בירכה אותו שיפקד בזרע קודש בר קיימא בקרוב,

ואחר כך נסעה לירושלים להלוויה של אמא ע"ה, לשנה, נולד לאברך ילד, אמר על זה מרן שליט"א שהפעם הסגולה היתה בזכות המידות הטובות של הרבנית, שבדרך ללוויה של אמה, חשבה על הזוג חשוכי הילדים, נזכור שבחודש אלול מרבים בזכויות ועבודת המידות זה סגולה בדוקה לזכות ביום הדין, כמובא בגמרא ראש השנה דף י"ז על הפסוק "נושא עוון ועובר על פשע", למי הקב"ה נושא עוון, למי הקב"ה מעביר פשע, למי שמעביר על מידותיו.
נזכה לשנה טובה ומתוקה לכתיבה וחתימה טובה תחל שנה וברכותיה.

הסבר קצר: איך עושים שילוח הקן? צפו

(צילום: באדיבות המצלם)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך