מסר לאולפן
ערב ראש השנה 2020: כל מה שצריך לדעת
(צילום: John Theodor/shutterstock)

ראש השנה

לקראת ערב ראש השנה 2020: כל מה שצריך לדעת

ערב ראש השנה 2020: כל פרטי ההלכות והמנהגים ליום זה – ערב ראש השנה: התרת נדרים, תענית, עליה לבית העלמין, תספורת וטבילה. מעובד מפסקי מרן הראש"ל רבינו עובדיה יוסף זצ"ל.

   
ערב ראש השנה 2020: כל מה שצריך לדעת
(צילום: John Theodor/shutterstock)
אא

ערב ראש השנה 2020:

א. נוהגים לעשות התרת נדרים ביום ערב ראש השנה, שהוא יום כ"ט אלול. ודורשי רשומות רמזו על זה, "לא יחל דברו ככל" סופי תיבות אלול. וטוב לעשות ההתרה לכתחלה על ידי עשרה ששונים הלכות. וכתבו האחרונים, שמנהג ההתרה בערב ר"ה, הוא ע"פ מה שאמרו בזוהר (פרשת פקודי דף רמט ע"ב), "דמי שנתחייב נזיפה או נידוי בבית דין של מעלה, ישאר בנידויו ארבעים יום, ואין תפלתו נשמעת". ולכן יש נוהגים לעשות התרת נדרים גם ארבעים יום קודם ראש השנה. ומכאן ולהבא חושבנא טבא. (כף החיים סי' תקפא אות יב).

ב. בתפלת שחרית בערב ראש השנה אין אומרים וידוי ונפילת אפים, ולא מזמור יענך ותפלה לדוד, וכמו שכן נוהגים בכל ערב יום טוב, אע"פ שבסליחות בער"ה אומרים וידוי ונפילת אפים, אפילו הגיעו אליהם אחר עלות השחר, קודם הנץ החמה, ובמנחה שלפני יום ערב ראש השנה פשוט שאומרים וידוי ונפילת אפים.

ג. יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה. ויש מהנוהגים להתענות שאוכלים מעט קודם עלות השחר, כדי להתחזק ולגמור התענית בשלום. ונכון שקודם שילכו לישון יעשו תנאי, שאם ישכימו לקום קודם עלות השחר יהיו רשאים לאכול ולשתות. וטוב להחמיר ולהמנע מאכילה ושתיה לגמרי אחר שינת קבע בלילה, אפילו הוא קודם עלות השחר, שכן הוא על פי הזוהר.

ד. הנוהגים להתענות בערב ראש השנה, ואירע בו ביום ברית מילה או פדיון הבן, מותר להם לאכול בסעודת מצוה, ואינם צריכים התרה, כי על דעת כן לא נהגו מעולם להתענות.

ה. מנהג ישראל להסתפר בערב ראש השנה לכבוד החג. ולובשים בגדים מכובסים ומגוהצים לכבוד יום טוב, להראות שאנו בטוחים בחסדי השי"ת שיוציא לאור משפטינו לחיים טובים ולשלום.

ו. יש נוהגים ללכת בערב ראש השנה לבית הקברות. וההולך לשם לא ישים מגמתו נגד המתים, אלא יבקש רחמים מהשי"ת בזכות הצדיקים שוכני עפר. והכהנים אסור להם בהחלט ללכת לבית הקברות, אפילו על קברות הצדיקים.

ז. יש נוהגים לטבול בערב ראש השנה במקווה טהרה. ואסור לברך על טבילה זו, והמברך עוון ברכה לבטלה בידו.

ח. אשה שהיא בתוך שבעה נקיים, וכן הבתולות, לא יטבלו לא בערב ראש השנה ולא בערב יום הכפורים.

ט. הנוהג לטבול בערב ראש השנה, וחל ליל טבילת אשתו בליל ראש השנה, חייב לקיים עונתו, ויחזור ויטבול בשחרית, ואפילו במים חמים שהוחמו מאתמול.

הרב אברהם בן אסולין - ערב ראש השנה שלי. צפו

(צילום: John Theodor/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך