מסר לאולפן
סליחות 2020: האם אפשר לומר סליחות ביחיד?
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)

יהדות

האם אפשר לומר סליחות ביחיד?

סליחות 2020: פעמים רבות לא מתאפשר לומר 'סליחות' בציבור, האם מותר לאמרם ביחיד?

   
סליחות 2020: האם אפשר לומר סליחות ביחיד?
(צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

סליחות 2020:

לכתחילה צריך לומר את הסליחות בציבור, שהרי "הן א-ל כביר ולא ימאס" – אין הקב"ה מואס בתפילת רבים (ברכות ח.), וגם שיש הסוברים שאין היחיד יכול לאומרם.

אולם יחיד שלא יכול לומר הסליחות בציבור, רשאי לאומרם ביחידות וטוב שינהג כן, אלא שישנם חלקים ב'סליחות' שצריך לאמרם בשינוי, ויש קטעים שאין לאמרם כלל, וכדלהלן:•    י"ג מידות ('ויעבור ה'') יאמר בניגון טעמים או בכל ניגון אחר הרגיל בו בלימוד וכיו"ב, ולא דרך תפילה.
•    בקשות שהן בלשון תרגום כגון 'מחי ומסי', 'מרנא דבשמיא', לא יאמר כלל, לפי שאין המלאכים מבינים לשון ארמי, ולכן אינם מעלים תפילה הנאמרת בלשון זה לשמים (מה שאין כן כשיש עשרה ששורה שם השכינה).
•    אמירת 'רחמנא אידכר לן'; דעת הבן איש חי (שו"ת תורה לשמה סי' מט) שאף היחיד יכול לאמרה, אף שהיא בלשון ארמי, היות ואומר סליחות לפני ואחרי בלשון הקודש. אולם ע"פ הפשט גם את זה אין ליחיד לומר (הליכות מועד עמ' לז).

ומכל מקום, אף שאין ליחיד לומר הקטעים שבלשון ארמי, יכול הוא לתרגם זאת לעצמו ולאומרם בלשון הקודש (אור לציון עמ' יט בהערה).

סגולות מהרב חיים קנייבסקי לאלול. צפו

(צילום: David Cohen 156/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך