מה גדולי ישראל יודעים?
(צילום: Rostislav Glinsky/shutterstock)

לקראת שבת

מה גדולי ישראל יודעים?

עַל פִּי הַתּוֹרָה אֲשֶׁר יוֹרוּךָ וְעַל הַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר יֹאמְרוּ לְךָ תַּעֲשֶׂה לֹא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמֹאל. אחת המצוות היסודיות והחשובות שיש לעם ישראל, זה לשמוע בקול גדולי ישראל אבירי התורה. ולו זו בלבד אלא אפילו אם גדולי ישראל יגידו לנו על שמאל שזה ימין וימין שזה שמאל, מצווים אנו לשמוע בקולם.

   
מה גדולי ישראל יודעים?
(צילום: Rostislav Glinsky/shutterstock)
אא

פעמים שכל אחד שואל את עצמו: האם באמת צריך לשמוע בקול הרבנים, בקולם של גדולי ישראל, האם הם באמת יודעים הכל אולי אפילו הם קצת מבוגרים..
אנחנו לא מספיק גדולים בשביל להכריע לבד?!

על שאלה חזקה זו משיב לנו ספר החינוך (ספר החינוך הוא ספר המתאר את כל תרי"ג המצוות שמופיעות בתורה ומיוחס לרבי אהרן הלוי זיע"א) וזה לשונו: לפי שדעות בני אדם חלוקין זה מזה, לא ישתוו לעולם הרבה דעות בדברים. וידע אדון הכל ברוך הוא שאילו תהיה כוונת כתובי התורה מסורה ביד כל אחד ואחד מבני אדם, איש איש כפי שכלו, יפרש כל אחד מהם דברי התורה כפי סברתו, וירבה המחלוקת בישראל במשמעות המצוות ותיעשה התורה ככמה תורות.

על כן אלוקינו שהוא אדון כל החכמות השלים תורתינו תורת אמת עם המצוה הזאת, שציונו להתנהג בה על פי הפירוש האמיתי המקובל לחכמינו הקדמונים עליהם השלום. ובכל דור ודור גם כן, שנשמע אל החכמים הנמצאים שקיבלו דבריהם, ושתו מים מספריהם, ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות להבין עומק מיליהם ופליאות דעותיהם.מה שבעצם אומר לנו ספר החינוך, שגדולי ישראל הם אלו שקיבלו את התורה לאחר עמל ויגיעה מרובה של ימים ולילות מגדולי ישראל של הדור הקודם, וכך גם גדולי ישראל של הדור הקודם קבלו את התורה  מגדולי ישראל של הדור שלפניהם. כך בכל דור ודור ממעמד הר סיני ועד ימינו זה.

נתאר לעצמינו, אם התורה הייתה מסורה בידי כל אדם ואדם ממילא כל אחד ואחד היה קובע לעצמו מה לעשות וכיצד לנהוג בכל נושא, ואז היה לנו כמה תורות, כל אחד היה עושה לפי ראות עיניו ולפי מה שליבו חפץ.

לכן אומר לנו בורא עולם, דעו לכם בני היקרים והאהובים, אתם מצווים לשמוע בקולם של חכמי הדור, כי מסרתי את התורה בידם ובזה שהאדם חלילה אינו שומע בקול גדולי התורה, הוא בעצם עושה תורה ודין לעצמו. 
נדמה לנו שגדולי התורה הם מבוגרים או קצת זקנים, אבל ההיפך הוא הנכון.

גדולי התורה ככל שהם זקנים דעתם משתבחת וצלולה כיין המשתבח עם השנים. כפי שכתוב בגמרא: זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין דעתן מיטרפת עליהן אבל זקני תורה אינן כן,אלא כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהן שנאמר בישישים חכמה ואורך ימים תבונה.
גדולי הדור על אף גילם יודעים גם יודעים כל מה שקורה בדור, הדברים הקטנים והגדולים כאחד.
מתוך בית ישן מלא בספרים הם מנהיגים את עם ישראל ביד רמה.

בוודאי שלרבים יש את הסיפור האישי, כיצד הלכו להתייעץ ולשאול את דעת גדולי הדור ושמעו מפיהם דברים שבהתחלה היו נראים כלא מובנים, אבל צייתו ועשו ע"פ מה שאמרו להם והיה להם הצלחה גדולה ומרובה.

לא ראיתי יהודי ששמע בקול גדולי התורה והפסיד. אדם השומע בקול חכמי התורה, לא רק שהוא מקיים את ציווי התורה, אלא גם כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל.

בברכת שבת שלום ומבורך

הרב אליעזר קפלן חושף: מה מסתתר מאחורי התוכנית "היהודים באים"? צפו
 

(צילום: Rostislav Glinsky/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך