תרומות
`
הרב רפאל אביטן: אלול: זמן מסוגל לזכות בשנה טובה ומבורכת
(צילום: Dmitry Pistrov/shutterstock)

לקראת שבת

הרב רפאל אביטן: החודש הקרוב: זמן מסוגל לזכות בשנה טובה ומבורכת

הרב רפאל אביטן במאמר מיוחד לקראת חודש אלול והשבת הקרובה, פרשת שופטים. "בחודש הזה מתנסים בניסיונות לא קלים" אך עם זאת מקבל כל אדם בחודש זה הזדמנות נדירה לזכות ולמשוך על עצמו ישועות ורחמים.

   
הרב רפאל אביטן: אלול: זמן מסוגל לזכות בשנה טובה ומבורכת
(צילום: Dmitry Pistrov/shutterstock)
אא

רחמים או דינים

ידוע הדבר שפרשת שופטים נקראת תמיד בתחילת חודש אלול. ובספרים הקדושים כתבו כמה וכמה הסברים לטעם הדבר. ב"ה ננסה לתת עוד הסבר אך קודם לכן נציג שאלה שמן הסתם עולה בדעתם של לא מעט אנשים. הרי חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות. חודש שבו כלשונו של הרה"ק בעל התניא זי"ע "המלך בשדה". אם כן לכאורה היה אמור החודש הזה להיות רווי בשמחה ומשופע בברכות לרוב.

אך מי שיתבונן היטב יבחין שהרבה פעמים לא כך הדבר. ודווקא בחודש אלול עוברים על האדם ניסיונות קשים ומרים שלעיתים גם מלווים בהפסדים כספיים וגוררים עוגמת נפש. וצריך להבין אם כן איה הם הרחמים של חודש אלול? מדוע בחודש הזה האדם מתייסר לעיתים הרבה יותר משאר זמנים אחרים בשנה שעליהם לא כתוב שהם זמני רחמים כמו אלול?

הסתכלת על השמים היום?

בכדי להבין היטב את הנקודה הזו נקדים ונכתוב מעשה נפלא עם מוסר השכל גדול מאד. להרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע היה גבאי בשם רבי חייקל. באחת הנסיעות של רבי נחמן נדמה היה לרבי חייקל שהוא נרדם. ולכן ביקש מבעל העגלה שיעבור דרך איזה כפר ששם גר חברו הטוב של רבי חייקל והיה עני מרוד וכוונתו היתה שבזה שינוחו מעט בביתו אז הרבי יברך אותו ויזכה לשפע גדול.

ואכן כשנכנסו לבית הבינו מיד שמצבו הכספי קשה מאוד והוא דר בדירה קטנה וצפופה. ביקש רבי חייקל מרבי נחמן אם יכול לברך אותו. ענה לו רבי נחמן "אני אין לי שפע בשבילו אם תרצה תן לו אתה". ובאמת בירך אותו רבי חייקל ומסר לו כמה סגולות לפרנסה. ואכן תוך זמן קצר התחיל מזלו של האיש להתרומם עד שברבות הימים נעשה אדם חשוב ונגיד גדול.

וכמו שקורה הרבה פעמים אותו אדם שהיה חסיד נלהב של רבי נחמן עד כדי כך שלא היה עובר עליו אפילו חודש אחד בלי להגיע לרבי ולקבל את ברכתו ועצתו, לאט לאט התחיל להתקרר בעבודת השם והיה שקוע רובו ככולו בעסקיו.

והנה באחד הימים הזדמן האיש הנ"ל ליריד שהתקיים ממש מול ביתו של רבי נחמן. וכשראה אותו הרבי שלח את הגבאי שיקרא לו. שאל אותו רבי נחמן "הסתכלת על השמים היום?" התבייש האיש וענה שלא הספיק להסתכל על השמים. אמר לו הרבי "הבט בחלון אתה רואה את כל האנשים שרצים כאן לצורך עבודתם? בעוד חמישים שנה יהיו כאן אנשים אחרים לגמרי וסחורות אחרות.

וגם אני ואתה לא נהיה פה. אז על מה בדיוק אתה מטריח את עצמך כ"כ עד שאין לך זמן אפילו להסתכל על השמים? קרא רבי נחמן לרבי חייקל ויאמר לו תראה מה עשית עם השפע שהתעקשת לתת לו. אפילו זמן להביט בשמים לא נותר לו!

הכל לטובה

ממעשה נפלא זה אנו לומדים שלא כל מה שנראה אצלנו כרחמים ושפע זה באמת כך.
כי עיקר התכלית שעבורה נברא האדם היא בכדי להכיר את הקב"ה ולהתקרב אליו. ואם כתוצאה מכך שאדם מתקדם ומצליח בגשמיות זה גורם לו להתרחק מהבורא יתברך ובכך להפסיד את תכליתו האמיתית.

זה אומר שבעצם ההצלחה הזו לא מבטאת חסד ורחמים אלא דין והסתרת פנים. ומצד שני אם יש אדם שבאמת מנסה להתקרב אל הקב"ה וקובע עיתים לתורה וכו' ואעפ"כ עוברים עליו זמנים לא קלים והוא לא נשבר אלא משתדל בכל כוחו לקבל את היסורים באהבה ודווקא על ידם הוא מתחבר עוד יותר לבורא יתברך זה סימן שנמשכים עליו רחמים!

כמובן שמלכתחילה על האדם לשאוף ולהתפלל על כך שיזכה אותו הבורא לקיים את מצוותיו מתוך שמחה פרנסה בשפע, בריאות וכו'. אך אם כבר קרה מה שקרה וכעת הוא עובר צרות ויסורים והוא מסובך בחובות ובעיות שונות, עליו לדעת שאם הוא יקבל את היסורים הללו באהבה ויצדיק עליו את הדין, וישנן לעצמו את מאמרו הקדוש של רבי עקיבא "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד" הוא יזכה שבאמת הכל יתהפך לטובה!

זכאים בדין

כעת נבין בס"ד מדוע דווקא בחודש אלול יש לאדם יותר קשיים מאשר בזמנים אחרים. ההסבר לכך הוא מפני שבחודש הזה אנו מתכוננים לקראת יום הדין הגדול בראש השנה שבו כולם נשפטים לפני הקב"ה שהוא אב הרחמן ורוצה שנצא זכאים בדין לכן הוא מנסה אותנו בחודש אלול בכל מיני ניסיונות ומערים עלינו קשים שונים בכדי שנתחזק באמונה ונקבל את היסורים הללו באהבה, ואז באמת נזכה לשנה טובה ומתוקה.

כמובן שאם האדם מתחזק בהתחלה ביסורים הקלים להבין שהבורא קורא לו ורוצה לעורר אותו משנתו העמוקה, אז עפ"י רוב הוא לא יצטרך להתייסר הרבה מפני שהוא נותן דעתו לכך שהיסורים הללו באו כאות חיבה וקריאה מאת המלך הקדוש. ואדרבא בקשיים הללו הקב"ה מגלה את גודל רחמנותו על האדם. כמו שאמר הרה"ק רבי משה מקוברין (תורת אבות) "כשיהודי מקבל באמונה את הנהגת הקב"ה איתו ולא מהרהר אחרי מידותיו יתברך, בזה חוסך מעצמו את כל התעניות והסיגופים שהיה צריך לעבור בגין עוונותיו". 

שופטים ושוטרים

ובזה נבין את השייכות בין פרשת שופטים לחודש אלול. עפ"י דבריו הקדושים של הרה"ק בעל הבאר מים חיים זי"ע (פרשת שופטים) "שופטים רמז אל מידת הדין השופט את האדם ר"ל. ושוטרים הם שלוחי הדין שהם היסורים שפוגעים באדם ר"ל.

ועליהם אומר הכתוב "תתן לך". כלומר, תבין שהם לטובתך שתקבלם באהבה ואז יתהפכו לחסד ורחמים גמורים ויתבטלו כל היסורים והפורעניות ותזכה להתקרב אל השם יתברך, שאין שיעור וערך לנועם והתענוג והשמחה הזו". ובזה מובן הקשר בפרשת שופטים לחודש אלול.

כי בחודש הזה מתנסים בניסיונות לא קלים אך יחד עם זאת אם האדם מתחזק ומקבל הכל באמונה ובאהבה גורם בזה המתקת דינים וממשיך על עצמו ישועות ורחמים. ושנה טובה ומבורכת. כמו שאמרו חז"ל הקדושים (מסכת ברכות ה) יסורים ממרקים כל עוונותיו של אדם. ואם קיבלם באהבה שכרו שיראה זרע ויאריך ימים!

פעם בשנה זה קורה: 13 שערי הרחמים נפתחים בין יום רביעי לשישי. צפו

(צילום: Dmitry Pistrov/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך