מסר לאולפן
פרופ’ מומחה אצל היהודים המחלה הזו לא מצויה
(צילום: l i g h t p o e t/shutterstock) אילוסטרציה

פרופ’ מומחה: "אצל היהודים המחלה הזו לא מצויה"

גסטרונומיה, מזון, מאכלים, בראיה רוחנית: מה זוכה מי שמקפיד על כשרות? מדוע מותר לגויים לאכול כמעט הכל בזמן שליהודים מותרים רק מאכלים מסויימים? הרב מנחם וייס עונה על כל השאלות במאמר מיוחד לקראת חודש אלול.

   
פרופ’ מומחה אצל היהודים המחלה הזו לא מצויה
(צילום: l i g h t p o e t/shutterstock) אילוסטרציה
אא

מומחה הכשרות הרב משה ויא שליט"א מספר בספרו על אשה שחלתה במחלת מעיים נדירה במכסיקו,בביקור אצל הפרופסור המומחה אמר להם כמסיח לפי תומו, שאצל היהודים המחלה הזו לא מצויה, אמרה האשה אני ובעלי יהודים, האיך ,ואז התפלא הרופא ואמר להם זה מחלה שבאה עקב אכילת בשר חזיר,ואני יודע שיהודים לא אוכלים בשר חזיר, לצערם לא היתה תשובה בפיהם,

בחוברת מסילות במחשבת ישראל מביא,על זוג שטיילו בסקוטלנד נהג משאית עצר להם לטרמפ, ושוחחו בפונדק דרכים עצרו ואכלו יחד שם ארוחה בשרית, לאחר הארוחה אמר להם הנהג הגוי,אתם יהודים בשביל לאכול את אותה ארוחה שאני אוכל סבלו אבותיכם אלפיים שנות גלות?

פרשת השבוע פרק י"ד פסוק א' "בנים אתם לה אלוקיכם כי עם קדוש אתה לה אלוקיך ובך בחר ה להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה",בספרי מביא ומהו עם סגולה, מלמד שכל אחד ואחד מעם ישראל חביב לפני הקב"ה יותר מכל אומות העולם.

דבר אחר להיות לו בלשון עתיד אמר להם הקב"ה לא עכשיו בלבד תהיו לי, אלא בעולם הזה ולעולם הבא, עוד אמרו לעם סגולה מה סגולתו של אדם חביב עליו כך אתם חביבין לי, ובהמשך הכתוב "לא תאכל כל נבילה, זאת הבהמה אשר תאכלו" וכו',

במדרש רבא ויקרא מביא אמר רבי תנחום בר חנילאי, משל לרופא שנכנס לבקר שני חולים ומצא שחולה אחד לחיים וחולה אחד למוות, אמר הרופא לחולה שעתיד להבריא, זה תאכל, וזה לא תאכל, וזה למיתה אמר הרופא תאכל כל מה שתרצה והנמשל כך אומות העולם שאינם לחיי עולם הבא, כתיב בהם "כירק עשב נתתי לכם כל", אבל ישראל שהם לחיי עולם הבא כתיב בהם "זאת הבהמה אשר תאכלו",

בהמשך הפסוק "אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה, וממפריסי הפרסה", אמר רבי עקיבא וכי משה צד חיות היו, או יורה בקשת היה, ומנין היה בקי בחיות אלו, אלא מכאן תשובה לאומרים אין תורה משמים, דברים אלו נאמרו למשה ברוח הקודש, בהמשך על אותו דרך,"ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא, ולא גרא טמא הוא לכם, מבשרם לא תאכלו" תנא דבי רבי ישמעאל ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא גלוי וידוע למי שאמר והיה העולם שרק החזיר הוא יחיד שמפריס פרסה ואינו מעלה גרה,כי עם קדוש אתה לה אלוקיך, ולמה נקראו עם קדוש לומר לך שהפורש מן המאכלות האסורות נקרא קדוש,

סיפר לי בעל תשובה באחד השיעורים שמסרתי בנושא מאכלות אסורות וכשרות המזון,אהי בחיים בכלל,ובחיי היהדות בפרט בזכות הקפדתי לא להיגעל במאכלות אסורות, נסעתי עם שני חברים בעבר לטיול בתיאלנד,הקפדתי כל תקופת הטיול לאכול פירות ירקות ודגים כשרים, היתי צמוד לבתי חב"ד ,באחד הפעמים שני חברי התפתו לאחד הגויים שם להצטרף לארוחת נבילות וטריפות וכיוצא בהן בתוספת מעלה עשן השם ירחם,

אני לא רציתי לעמוד בניסיון ונשארתי באכסניה, הם לא חזרו מאותה ארוחה בנסיבות טרגיות שאין אני יכול להעלותם בגליון שלנו הם מצאו את מותם שם בארוחה האחרונה,ובמעלה עשן עלתה נשמתם המיוסרת לחיי העולם הבא,הבעל תשובה הדגיש בפני שזו היתה המצוה היחידה שקיים כשרות המזון, זה החינוך שקיבלי בבית הורי,כיום הוא שומר תורה ומצוות מקפיד קלה כבחמורה "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ אתכם, ולא תטמאו בכם, ונטמתם בם", גם טמא, גם נטמתם טימטום,

בגמרא ביומא ל"ט תנא דבי רבי ישמעאל עבירה מטמטמת לבו של האדם שנאמר ולא תטמאו בהם ונטמתם בם,אל תקרי וניטמיתם אלא וניטמתם טמטום,"והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני",

אומר האור החיים הקדוש: והתקדשתם אם אתם מתקדשים, אני אקדש אתכם, לבל יכנס לגופכם דבר שיקוץ,

סייעתא דשמיא מיוחדת מלווה את האדם המקפיד בכשרות המזון,כפי שהגמרא מביאה בחולין ה' השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן, צדיקים עצמם לא כל שכן,מסופר שבערב יום כיפור בבוקר בעל בית הלוי מבריסק זי"ע נפרד לחתימה טובה מהמהרי"ל דיסקין זי"ע,ונתן לו המהרי"ל זי"ע חתיכת עוף שיאכל בדרך ערב יום הכיפור היה ומצווה להרבות באכילה,בדרך נטל ידיו ובבואו לאכול העוף הריח ריח לא טוב היוצא מהעוף,הרב מבריסק נתן ליושב לידו שגם יריח האם אכן, והלה אמר לו שהריח טרי וטוב, אך שוב ניסה להריח ויצא ריח רע מהעוף, והרב מבריסק מנע עצמו מלאכול, כשהגיע למחוז חפצו הגיע מיברק בהול מהמהרי"ל דיסקין זי"ע שבל יהין לאכול מהעוף התעורר על זה שאלת טריפה,

בבואינו לקראת חודש אלול ושנה חדשה ימים נוראים הבעל"ט צריך לקבל על עצמינו הקפדה וזהירות יתר בענין כשרות המזון למהדרין ולחומרא.

תזונה נכונה: כך תפריט התזונה היומי שלכם צריך להיראות! יעקב אמריו, האדמו"ר של הרפואה הטבעית. צפו

(צילום: l i g h t p o e t/shutterstock) אילוסטרציה

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך