מיוחד לט”ו באב: מעוכבי זיווג? סגולות ממרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט”א
(צילום: הניצוץ היהודי)

יהדות

מיוחד לט”ו באב: מעוכבי זיווג? סגולות ממרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט”א

השבוע הבא עלינו לטובה, ט"ו באב. כתוב במשנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב, שבהן בנות ישראל יוצאות בכלי לבן, ומה היו אומרות, אל תתן עינך בנוי, תן עינך במשפחה, “שקר החן והבל היופי אישה יראת ה' היא תתהלל, תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה”. נביא סגולות מצדיקים, לפתיחת מזל הזיווגים במזל טוב, ובשעה טובה.

   
מיוחד לט”ו באב: מעוכבי זיווג? סגולות ממרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט”א
(צילום: הניצוץ היהודי)
אא

מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט”א, השיב כששאלו אותו על עצה לבנים מעוכבי זיווג, ללמוד תורה, פעמים אמר מסכת קידושין. 

בדידי הווא עובדא, שנכנסתי עם בחור מעוכב זיווג למרן שליט”א, ואמר לו ללמוד את כל הש”ס, כמובן שהבחור נבהל מאוד. הוא בא לבקש זיווג בקרוב, ולסיים הש”ס, עם כל הרצון וההתמדה זה יקח זמן רב, ואמר מרן שיתחיל ברצינות על מנת לסיים את כל הש”ס, והסגולה בעזרת השם תעבוד מיד על החשבון. וכך היה, אני מעיד שהבחור אכן התחיל בלימוד סדר הש”ס ומיד התארס.

לנשים ששאלו את מרן עצה למעוכבות שידוך, אמר מרן, אמירת תהילים. 

בדידי הווא עובדא, ששאלתי את מרן שליט”א לגבי בנות מעוכבות זיווג, ענה לי פעם אחת שיאמרו כל יום עשרה מזמורי תהילים, היו מקרים שאמר לי חמשה מזמורי תהילים, כל יום בקביעות.

והיה פעם שביקשתי ממרן שליט”א ברכה לפני שיעור שנתתי ל400- בנות מעוכבות שידוך, שהתכנסו יחד לשבת מטעם ארגון לב לאחים, אמר לי לומר בשמו לבנות, לסיים במשך עשרה ימים ברציפות כל יום את כל ספר התהילים, ואכן מסרתי לבנות את הדברים בשם מרן שליט”א כ-70 בנות קיבלו על עצמן, כולם התחתנו באותה שנה.

אני מציין שכל מה שכתבתי זה היה מענה של מרן שליט”א לשאלות ספציפיות ששאלתי, וקיבלתי מענה לאותם מקרים, איני יודע האם זה הוראה קבועה לרבים. מרן שליט”א כותב במכתב לגבי זיווגים ועיכובים, כל דעביד רחמנא לטב עביד, ויש חשבונות שמים לכפרה על עוונות שעברו, ולפעמים על גילגולים שעברו, ועוד הרבה חשבונות, העיקר לקבל באהבה, ולדעת שהכל לטובה, רק יש להתפלל להקב”ה שנרגיש הטובה, ונראה לעינינו שהכל מלמעלה, מרן שליט”א כותב במכתבו, יש להתחזק בתורה בחסד, ובמעשים טובים, וחס ושלום לילך בעצבות, רק בשמחה. ושמחה מגרשת את כל הדינים,

מרן בעל השבט הלוי זי”ע, היה ממליץ בעצה וברכה למעוכבי שידוך 

1. לעבוד את ה’ בשמחה, מידה כנגד מידה, שמחה תביא את השמחה, ודוקא בגלל שבתקופת העיכוב יש קושי בשמחה. 

2. להרבות בתפילה הרבה הרבה, כמאמר חז”ל “על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא”, מצא זה האשה, שנאמר “מצא אשה מצא טוב”, 

3. להתחזק במיוחד באמונה בה’, ובביטחון בה’, שדוקא בעת קושי בשידוכים, יש חסרון חלילה באמונה. 

בתו של מרן הקהילות יעקב ענתה במכתב בשם אביה, רבות בנות דוחות שידוכים, בטענה שהחתן איננו מספיק כך וכך... והניסיון מעיד שלבסוף הבנות התחרטו על כך, והן מתבגרות, וחן הנעורים מסתלק מהם. וצריך לדעת שהרגשות שלפני השידוך, מתמוגגות ומתפוגגות מהר, ותחת זה נעשים קשרי ידידות וחיבה מסוג אחר לגמרי, מתוך אינטרסים משותפים, ואח”כ שמחת החיים זה הילדים שיחיו’, ומי שעברה את גיל העשרים אינה צריכה לברור הרבה מדי, אלא שיהא החתן תלמיד חכם, ירא ה’, ובעל מידות טובות, ובעל שכל ישר.

 מרן הגראי”ל שטינמן זי”ע מביא הסגולה למעוכבי זיווג, לחשוב על השני, ויתור, כפי שרחל חשבה על אחותה וויתרה, זכתה לשני בנים. והוסיף מרן ראש הישיבה הרב שטינמן זי”ע, מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, שהאיר עיני ישראל בתורה, בן שמעי-שהשמיע תפילתן של ישראל, בן קיש-שהקיש דלתי רחמים, וזה ביטל את הגזירה הנוראה להרוג, להשמיד, כשאדם פותח את ליבו, ומרחם על הבריות נפתחים שערי רחמים, ויורד עליו שפע.

בן קיש- שהקיש דלתי רחמים, ובנוסף סגולת מרן הרב שטינמן למעוכבי זיווג, ללמוד הלכות שבת, ולקבל את השבת  עשר דקות לפני זמן הדלקת נרות, כמו כן התריע על התפייסות והסרת קפידא למעוכבי זיווג גם אם צודקים.

 הצדיק המקובל רבי יעקב אידלשטין זי”ע היה אומר ללמעוכבי זיווג, בנים ובנות להזהר שלא תהיה קפידא, לפייס. קפידא זה דבר מעכב, והוסיף להתחזק באמונה, ותקופת השידוכים יהיו בעינכם זיכוך נפש ע”י יסורין הממרקין, והמאמין רואה בעליל שכל מה שמתכננים אין בהם מאומה, שרק הקב”ה מנהל את חייו, 
(מתוך הספר מה’ יצא הדבר)

מיוחד ל-ט"ו באב: כל הסגולות למעוכבי זיווג ואיך להסיר עין הרע בקלות? צפו

(צילום: הניצוץ היהודי)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך