תשעה באב: האם מותר לשמוע חדשות או לקרוא עיתון?
(צילום: Drop of Light/shutterstock)

תשעה באב

תשעה באב: האם מותר לשמוע חדשות או לקרוא עיתון?

בתשעה באב אסור ללמוד תורה בדברים המשמחים, אך האם מותר לשמוע חדשות? תכנית אקטואליה? לקרוא עיתון? ולהבדיל, האם מותר ללמוד מוסר?

   
תשעה באב: האם מותר לשמוע חדשות או לקרוא עיתון?
(צילום: Drop of Light/shutterstock)
אא

שאלת קריאת עיתון בתשעה באב תלויה בשאלה מפני מה אסור ללמוד תורה ביום זה.

מדברי המהרש"א (תענית ל.) משמע שאסור להסיח דעת מהאבלות, ועל כן לדעתו יש לאסור. אולם מדברי רש"י ומרן השו"ע נראה שכל הטעם שאסרו לימוד תורה הוא מטעם "משמחי לב", וזה לא שייך לקורא חדשות בעתון, או שומע חדשות ברדיו.

ואמנם לטייל אסור, אך אין הטעם משום היסח דעת מן האבל, אלא כדי שלא יבוא לידי שחוק והיתול.

אלא שבמשנה במסכת פסחים (ד, ה) שנינו: מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בט' באב, אין עושים, ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים. ופירש רבינו עובדיה שם, דהיינו טעמא כדי שלא יסיחו דעתם מן האבלות. וכן פסקו המג"א (סי' תקנד ס"ק כג), והגבורות ארי (תענית ל:). 

אבל מרן הגר"ע יוסף בספרו 'חזון עובדיה' (תעניות עמ' שטו) מצדד כדעת הארחות חיים (הל' ט' באב אות יב) והכל בו (סי' סב) שכתבו הטעם, כי העושה מלאכה אינו מרגיש בתעניתו. נמצא שאין איסור להסיח דעת מן האבילות. 

ומכל מקום מסיים מרן הרב ע"ה שהמחמיר שלא לקרוא עיתון או לשמוע חדשות – תבוא עליו ברכה.

וכותב עוד הרב (שם עמ' שטז) שללמוד בספרי מוסר המעוררים את האדם לשוב בתשובה ולהטיב ארחותיו, מותר, שכן אין לך זמן ראוי יותר לשוב בתשובה, מהיום הזה בו אנו מבכים חורבן שני בתי מקדש בשל עוונותינו.

"קומץ של לאומנים קיצוניים שולטים בעיר". צפו

(צילום: Drop of Light/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך