הנחת תפילין בתשעה באב
(צילום: elbud/shutterstock)

תשעה באב

תשעה באב: מתי מניחים תפילין?

מתי מניחים תפילין ביום תשעה באב? בשחרית או במנחה? וגם, מה יעשה אדם שהניח תפילין בשחרית, ובמנין של מנחה רואה שהציבור מניח תפילין? 

   
הנחת תפילין בתשעה באב
(צילום: elbud/shutterstock)
אא

בשו"ע (סי' תקנה סעיף א) כתב: נוהגים שלא להניח תפילין בשחרית בתשעה באב, ולא טלית, אלא לובשים טלית קטן תחת הבגדים בלא ברכה, ובמנחה מניחים ציצית ותפילין ומברכים עליהם.

אולם מפורסמים דבריו של מרן בהקדמה לספרו ה'בית יוסף' שבמנהגים שקדמו לו, אין לפסוק כמותו. והנה, מנהג קהל קודש 'בית אל' בירושלים משנים קדמוניות שכל הצבור מתפללים בבית הכנסת שחרית בטלית ותפילין, כמנהגם בכל הימים, וכמו שהעידו על המנהג הזה בספר חסד לאלפים, ובספר כף החיים, וכן הוא בראש ספר דברי שלום במנהגי ק"ק "בית אל", ובספר תפלה לדוד. 

ומנהג זה נתפשט אחר כך בכל בתי הכנסת שבירושלים החדשה, זולת בבית הכנסת על שם רבן יוחנן בן זכאי שנהגו לעשות כמו שכתוב בשלחן ערוך. וכמו שהעיד בשו"ת קרית חנה דוד חלק ב' (דף קמה ע"ד). ובאמת שמנהג זה שבירושלים הוא מנהג עתיק יומין, שכן מבואר בספר חיים וחסד מוספייא, בימי הנגיד רבי יצחק הכהן שולאל, שמנהג ירושלים היה להניח תפילין בשחרית בבית הכנסת כמנהגם בכל יום, ושהגאון רבינו יצחק אבוהב היה מסירם מיד לאחר תפלת שמונה עשרה קודם הקינות. 

גם הגאון הראש"ל רבי חיים משה אלישר (שו"ת משה האיש חאו"ח סימן כג אות ו), הביא מנהג ק"ק בית אל, שנוהגים להתפלל בטלית ותפילין בעשרה כמו בכל יום באין הפרש כלל. ושכן נהג מר אביו הגאון הראש"ל מרן יש"א ברכה בבית המדרש שלו. וכתב, וכן אנו נוהגים אחריו. ומזה כמה שנים נתפשט המנהג ברוב הקהלות שבירושלים להתפלל שחרית בצבור בטלית ותפילין בתשעה באב, אלא שיש יחידים שנוהגים ללבוש התפילין בשחרית בביתם ומתפללים גם כן בבית, ואחר כך באים לבית הכנסת לומר קינות ולקרות בספר תורה. ע"כ 

וכתב מרן הגר"ע יוסף (חזו"ע תעניות, עמ' שע): וכן הנהיג מרן הראש"ל רב"צ עוזיאל בהיותו בתל אביב בבית הכנסת "אהל מועד", להתפלל בשחרית ט' באב בטלית ותפלין כמו בכל יום, כי הצדיק מעיקרו היה בירושלים. וגם אנכי הצעיר כשבאתי לתל אביב לשרת בקודש, המשכתי במנהגו (של הרב"צ חי עוזיאל) להתפלל שחרית בבהכ"נ "אהל מועד" עם טלית ותפילין ובצבור.

לפיכך צדקו המחזירים עטרה ליושנה. וכך הלכה, להניח טלית ותפילין בתפילת שחרית.

ומכל מקום, מי שהניח תפלין בתפילת שחרית עם הצבור, ובמנחה של ט' באב נזדמן לו להיות בבית כנסת אחר שאין מניחין תפלין אלא במנחה, יחזור להניח תפלין במנחה, משום איסור 'לא תתגודדו'. וגם כדי שלא יהרהרו אחריו שאינו מניח תפלין.

מה צריך לדעת בתשעה באב? צפו

(צילום: elbud/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך