מסר לאולפן
(צילום: tomertu/shutterstock)

השבת הקרובה: סגולת שבת דברים ’חזון’

משה רבינו והנביא ישעיה מדברים אל כל אחד מאיתנו: הסירו דאגה ובטחו בישועה. סגולת השבת: פרנסה בשפע והרווחה בכל תחומי החיים.

   
(צילום: tomertu/shutterstock)
אא

הפטרת השבת "חזון ישעיהו", מהנביא ישעיה (פרק א'), בו מוכיח הנביא את עם ישראל "יָדַע שׁוֹר קֹנֵהוּ, וַחֲמוֹר אֵבוּס בְּעָלָיו; יִשְׂרָאֵל לֹא יָדַע, עַמִּי לֹא הִתְבּוֹנָן", מדוע אינכם מתבוננים מי מפרנס אתכם, וממלא כל מחסורכם.

הטענה הראשונה די מובנת – ידע שור קונהו, מדוע השור יודע מיהו בעליו, ואילו בני ישראל אינם מכירים בצורם וקונם, שהוא בורא ומנהיג לכל הברואים. 
אולם הטענה השניה – וחמור אבוס בעליו, צריכה לימוד, מה טענה היא זו על בני ישראל שאינם יודעים היכן מונח מאכלם, וכי מנין להם לדעת היכן מונח מזונם?
לזה מבאר ה'אלשיך' הקדוש, שהטענה היא הרבה מעבר לכך: כמו שחמור אינו דואג על אבוסו כי הוא יודע שבעליו יספק כל מחסורו, כיוצא בזה טוען הנביא על עם ישראל, מדוע הינכם דואגים על פרנסתכם, ואינכם סומכים על ה' – הזן את העולם כולו.

הנה כי כן, ישמע חכם ויוסיף לקח, להתחזק בשבת זו באמונה בהשגחת ה' עלינו, באמונה גמורה שלכל צרה תבוא ישועה, בבריאות, בזיווג, בזרע של קיימא, בנחת, ובעיקר בפרנסה בריווח. כמידת הבטחון בה' יתברך, כך תבוא הישועה. 

הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א מוסיף, שאף שעבודת ההתחזקות באמונה היא עבודת החיים, ואין לך רגע שאינו מחוייב להשריש בעצמו אמונת אומן בהקב"ה, אך בימים אלו שאנו מתאבלים על החורבן, ובפרט בשבת זו בה אנו שומעים תוכחה מנביאי האמת – משה רבינו מחד, וישעיה הנביא מאידך - בהקשר הגלות ועזיבתנו את ה', ביותר עלינו להעמיק בטחוננו בה' הטוב, לסמוך עליו ולהסיר דאגה מו הלב, כי שורש החורבן הוא חסרון האמונה, ואותה 'בכיה של חינם', כמו שאמרו בגמ' (תענית כט.) שהתרעמו על ה' במדבר, ונעדרה מליבם האמונה כי כל מה שה' עושה לטובה הוא.

נמצא שהתחזקות האמונה בימים אלו, ובפרט בשבת זו, פועלת עבורנו שפע בפרנסה בפרט, ובשאר עניינים הדורשים ישועה, אך ביותר, יש בכך זירוז אדיר להחשת גאולתנו ופדות נפשנו, ולבנין בית מקדשנו.

השבת הקרובה היא השבת הכי קדושה בשנה - שבת חזון. צפו

(צילום: tomertu/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך