לראשונה מאז הקורונה: האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א יצא ממיטת חוליו לשמש כסנדק
הרב פינטו סנדק (צילום: באדיבות המצלם)

חדשות

לראשונה מאז הקורונה: האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א יצא ממיטת חוליו לשמש כסנדק

התרגשות במרוקו: ברית מילה במעמד האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א שיצא ממיטת חוליו לשמש כסנדק. אלפי מחסידי הרב צפו בשידור חי בברית כאשר ברקע אמר הרב דברי חיזוק. צפו בתיעוד המרגש

   
לראשונה מאז הקורונה: האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א יצא ממיטת חוליו לשמש כסנדק
הרב פינטו סנדק (צילום: באדיבות המצלם)
אא

מעשה שהיה בגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל, שנתכבד פעם בסנדקאות. הגיע הגאון בזמן המיועד, אבל הוכרח להמתין זמן רב, והברית טרם החלה. לתימהונו נודע לו פשר הדבר: באותו בית נמצא אבי הרך הנולד במצב של גסיסה, וכפשׂע בינו לבין המוות. ומה עשו הקרובים? החליטו לחכות ליציאת נשמתו, כדי שיוכלו לקרא את התינוק הנולד בשם אביו...

כששמע הרב את הדבר השתומם, וציווה על המוהל למול את הילד תיכף ומיד, וכה אמר: "להטריח את המלאך הממונה על הרפואה שיבוא במיוחד לרפא את החולה - אין בכוחי. אך כאשר נתעסק במצות המילה - הרי יבוא מלאך הברית לעמוד לימין המוהל והסנדק על מנת לרפא את הרך הנימול. או אז אבקשהו שיכנס גם לחדרו של החולה לרפאו!..."
ידועה היא הסגולה משמן של הגאון רבי אליהו גוטמאכר זצ"ל (בהגהותיו למסכת שבת דף ק"ל), שכתב בשם ספר "עוללות אפרים": כל חולה המתפלל בתפילה עבור הנימול יכוין "חנני ה' כי אומלל אני" - שאני נימול. וגם יכוין כל אדם על צרותיו בעת בכי הנימול מייסורי המילה, משום שקול זה עולה בלי מונע מכל קליפה, ובכך יזכה שתיכלל גם תפילתו.

ועל זה נאמר "כי שמע ה' קול בכיי" - כלומר, בכי הילד הנימול - "שמע ה' תפילתי, ה' תפילתי יקח". והיא עצה נפלאה!

ומשכך התפללו בני הקהילה לרפואת הרב. צפו בתיעוד המרגש

הרב פינטו סנדק (צילום: באדיבות המצלם)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך