הלכות תשעה באב סעודה מפסקת
צום תשעה באב 2020: הלכות תשעה באב סעודה מפסקת (צילום: Boris Diakovsky/shutterstock)

תשעה באב

הלכות תשעה באב סעודה מפסקת

כל מה שצריך לדעת היום, ערב תשעה באב; לימוד תורה אחרי חצות היום, אמירת תחנון בתפילת מנחה, וכל דיני סעודה מפסקת: אלו וכמה תבשילים מותר לאכול בה, מעובד מספר 'חזון עובדיה' למרן הראש"ל רבינו עובדיה יוסף זצ"ל.

   
הלכות תשעה באב סעודה מפסקת
צום תשעה באב 2020: הלכות תשעה באב סעודה מפסקת (צילום: Boris Diakovsky/shutterstock)
אא

דיני ערב תשעה באב
1.    מותר ללמוד תורה בערב תשעה באב אף אחר חצות היום, שלא אסרו תלמוד תורה אלא בתשעה באב עצמו, ומשום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב, ותשעה באב אסור בשמחה, אבל בערב תשעה באב, בין כשחל בשבת, בין כשחל בחול, כל היום מותר עד בין השמשות.

2.    בערב תשעה באב במנחה אין אומרים וידוי ונפילת אפים. 

דיני סעודה מפסקת
3.    ערב תשעה באב אחר חצות היום אסור לאכול בשר בסעודה המפסקת, ואסור לשתות יין. ובשר מלוח ובשר עוף בכלל האיסור. ונהגו להחמיר שלא לאכול דגים. וכל האוכל בשר ושותה יין בסעודה המפסקת ערב תשעה באב, עליו נאמר "ותהי עונותם על עצמותם" (תענית ל: ורש"י שם).

4.    נקניק שהוא פרווה (הנעשה מגרעיני סויה), אבל דומה הוא במראהו לנקניק של בשר, אין לאסור לאכול ממנו בסעודה המפסקת, משום מראית העין, מכיון שהמוצר הזה נפוץ ומפורסם הוא מאד לא יבאו לחשדו. וכל כיוצא בזה אין לחוש למראית העין.

5.    בסעודה המפסקת אסור לאכול שני תבשילים. ואפילו בישל מין אחד בשתי קדירות, אלא שהאחד קשה ואחד רך, גם זה נחשב שני תבשילים. אבל אם שניהם שוים אלא שהוצרך לבשל בשני קדרות מפני שבני הבית מרובים, מותר לאכול משניהם.

6.    יש להחמיר אף בשני מינים בקדרה אחת, אלא אם כן הוא דבר שדרכו בכך כל השנה, כגון תבשיל של אפונים שברוב הפעמים נותנים בו בצלים וביצים. ופירות חיים מותר לאכול מהם אפילו כמה מינים.

7.    אפילו דבר הנאכל חי, כגון תפוח, אם בישלו נחשב תבשיל, ואסור לאכול עמו עוד תבשיל משום דהוי ליה שני תבשילין.

8.    יש נוהגים לאכול בסעודה המפסקת ערב תשעה באב, תבשיל של עדשים, או ביצים קשות, מפני שהם מאכל אבלים. ואסור לאכול עדשים וגם ביצים, בזה אחר זה, כשהם מבושלים כל אחד בפני עצמו, ששני תבשילין אסרו חכמים, ולא חילקו בין סוגי המאכלים, שכל שני תבשילין אסורים, ואפילו הם מאכל אבלים. ויש מקומות שהיו נוהגים בכל השנה לתת ביצים טרופות לתוך התבשיל של עדשים ומבשלים אותם ביחד בקדרה אחת, הנוהגים כן רשאים לעשות כן גם בערב תשעה באב בסעודה המפסקת, אבל ברוב המקומות שאין נוהגים בכך כל ימות השנה אין להם להקל בזה. 

9.    אין לשתות שכר בסעודה המפסקת. ומכל מקום מי שרגיל בכל סעודותיו בכל ימות השנה לשתות שכר, לעורר תאות האכילה, או לחמם האיצטומכא לעכל המאכל, (וכמ"ש בבן איש חי פר' נשא סעיף ו), או שהוא אדם חלש, מותר לו לשתות שכר כאשר היתה באמנה אתו.

10.    לשתות חלב חם או תה או קפה בסוף הסעודה המפסקת, מותר מן הדין לשתות, שאין זה נחשב לתבשיל נוסף. וכן פשט המנהג בארץ ישראל ובשאר המדינות. ומכל מקום נראה שבעל נפש טוב שיחמיר לעצמו היכא דאפשר, כדי להתנהג בפרישות.

11.    המנהג לסעוד סעודה המפסקת כשהם יושבים על הארץ, אלא שיש לתת בגד שמפסיק בינו לבין הקרקע. וזקן חלש מותר לו לתת כר תחתיו.

12.    לכתחלה יזהרו שלא ישבו שלשה לאכול ביחד, פן יתחייבו בזימון בסעודה זו, ומכל מקום בדיעבד שאכלו שלשה ביחד, יזמנו. אף על פי שסיים לאכול סעודה המפסקת בערב תשעה באב, ובירך ברכת המזון, מותר לו לחזור ולאכול, ואפילו אם קיבל בלבו התענית, אין קבלתו כלום, אלא אם כן קיבל עליו בפירוש והוציא בשפתיו, מפני שאין דין תוספת לתענית תשעה באב, שלא אסרו אלא בין השמשות שלו, ותו לא מידי.

הרב מנחם וייס - תשעה באב. צפו

צום תשעה באב 2020: הלכות תשעה באב סעודה מפסקת (צילום: Boris Diakovsky/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך