מסר לאולפן
בעקבות מגיפת הקורונה: הרבנים מזהירים (צילום: Alex Eidelman/shutterstock)

חדשות

רבני ’העדה החרדית’ זועקים: "תקופה שרבים חללים הפילה"

רבני 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך, הגאון רבי יצחק טוביה וייס וחברי בד"ץ העדה החרדית במכתב כואב על המצב הרוחני של עולם התורה בעקבות מגיפת הקורונה: "מה כואב הלב אשר בתקופה של כמה חודשים באין סדרי לימודים ורבים חללים נפלו ותשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות באין מסגרת וסדר היום".

   
בעקבות מגיפת הקורונה: הרבנים מזהירים (צילום: Alex Eidelman/shutterstock)
אא

רבני 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך, הגאון רבי יצחק טוביה וייס וחברי בד"ץ העדה החרדית במכתב כואב על המצב הרוחני של עולם התורה בעקבות מגיפת הקורונה: "מה כואב הלב אשר בתקופה של כמה חודשים באין סדרי לימודים ורבים חללים נפלו ותשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות באין מסגרת וסדר היום".

במכתבם כתבו הרבנים: "לעת כזאת חובה עלינו לחזור ולהתחזק בג' עמודי העולם, ובפרט בעמוד התורה המקיים את העולם, להשגיח בעינא פקיחא על סדרי לימודם של תשב"ר בחורי הישיבות ואברכי הכוללים הי"ו, ושלא לבטל חלילה מלימודיהם".

במכתבם התייחסו הרבנים לתקופת בין הזמנים העומדת בפתח: "במיוחד בהתקרב המועד בו יוצאים רבים להפסקה הנקראת חופש או בין הזמנים אשר ע"ז כבר צווחו קמאי בקול גדול אולם בעוה"ר פשתה ברבים מבתי התתי"ם והיכלי הישיבות צריכים להזיהר במשנה זהירות שלא לבטל ח"ו תורה מישראל".

"בפרט בשנה זו אשר כבר התבטלו רבות, ומה כואב הלב אשר בתקופה של כמה חודשים באין סדרי לימודים ורבים חללים נפלו ותשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות באין מסגרת וסדר היום".

"ולהשתדל לומר תפלת אבינו מלכינו לכה"פ בימי שני וחמישי ובפרט בער"ח יום שלישי דברים כ"ט תמוז הבעל"ט, ולומר סדר הקטורת בכוונה, להקפיד על אמירת מאה ברכות בכל יום בכוונה הראויה. ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה".

הרבנים הזהירו עוד": "כמו כן חובה קדושה להתחזק בשמירת גדרי הצניעות והקדושה אשר ירדו פלאים רח"ל, לחזק את בדקי בתינו שלא יעלה עליהם פורץ בדמותם של הכלים הטעכנעלאגיים המכלים מנפש ועד בשר. ואף גם זאת להתחזק באמונה שלימה בבורא ומנהיג העושה ויעשה לכל המעשים ולא לשים מבטחינו בזרוע בשר אשר לא יועיל ולא יושיע".

"וכמובן שיש להזהר שלא להיות גרמא בנזקין לעצמו או לאחרים חלילה, ודי למבין".

"ומשמי מעל יקבלו את סדר תפילתינו ואנקתינו להסיר הנגף, לשלוח רפו"ש לחולי ישראל והבריאים יתמידו בבריאותם ולא יחלו ח"ו"

התגשמות נבואות אחרית הימים: "בדיוק כמו שחז"ל חזו לפני אלפי שנים". צפו

בעקבות מגיפת הקורונה: הרבנים מזהירים (צילום: Alex Eidelman/shutterstock)

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך