מסר לאולפן
למה התפילות שלי לא מתקבלות? (צילום: diy13/shutterstock)

למה התפילות שלי לא מתקבלות? 9 דברים המעכבים את התפילה מלהתקבל

מתפללים ולא נענים? מה מעכב בעד תפילותינו להתקבל לפני הקב"ה? 'הרוקח' מונה 9 דברים אשר מי שנכשל בהם, מונע מתפילותיו להתקבל.

   
למה התפילות שלי לא מתקבלות? (צילום: diy13/shutterstock)
אא

"אמר רבי יהושע הכהן ב"ר נחמיה, כל מי שידיו מלוכלכות בגזל, הוא קורא להקב"ה ואינו עונה אותו. למה? מפני שתפלתו בעבירה. 
"אמר רבי חמא ברבי חנינא, מנין שכל מי שגזל בידו שתפלתו עכורה? שנאמר (ישעיה א טו) 'ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם, גם כי תרבו תפלה אינני שומע' מדוע? מפני 'שידיכם דמים מלאו'". (שמות רבה פרשה כ"ב פיסקא ד') 
"אמר הקב"ה: אתם מתאווים שאשמע את קולכם, אף אני מבקש שתשמעו לקולי, 'לו עמי שומע לי וכו'', ואם שמעתם בקולי אז 'תקרא ואני אענה וגו'". (ילקוט תהלים רמז תתע"ד) 

בספר 'הרוקח' (הלכות תשובה) כתב שיש תשעה דברים המעכבים את התפילה מלהתקבל:
1.    מי שנחתם עליו גזר דין בר מינן, כמשה רבנו ע"ה שהשיבו הקב"ה (דברים ג' כ"ו) "אל תוסף דבר אלי וגו'" 
2.    המתפלל בלא כוונת הלב. וזה פשט הפסוק (תהלים קמ"ה ח"י) "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר (בתנאי ש) יקראוהו באמת". 
3.    מי שאינו מקשיב לדברי תורה. וכמ"ש במשלי (כ יח) "מסיר אזנו מִשְּׁמֹעַ תורה גם תפלתו תועבה. 
4.    מי שאינו משיב לעני. פירוש: שמבקש העני מזון או אוכל ואינו נותן לו. וכמו שכתוב במשלי (כ"א י"ג) "אוטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה". 
5.    העושק והגוזל. 
6.    המתפלל בלא נקיות. 
7.    מי שגברו עוונותיו ולא שב. 
8.    מי שאינו שומע תוכחה. 
9.    מי ששם בטחונו בבשר ודם או בעבודה זרה.

למה התפילות שלי לא מתקבלות? צפו

למה התפילות שלי לא מתקבלות? (צילום: diy13/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך