מסר לאולפן
הרב רפאל אביטן ישועות וסגולה לפרשת פנחס וימי בין המצרים (צילום: m0leks/shutterstock)

הרב רפאל אביטן: "שפע של ישועות וברכות"

הרב רפאל אביטן במאמר מחכים וחשוב לפרשת פנחס מגלה את הברכות הטמונות בשבת הקרובה ובימים הקרובים בכלל 'ימי בין המצרים'."מסתתרת קרן אור עצומה ונפלאה מאד, הטומנת בתוכה ישועות והרחבות גדולות".

   
הרב רפאל אביטן ישועות וסגולה לפרשת פנחס וימי בין המצרים (צילום: m0leks/shutterstock)
אא

הקריאה מעוררת את הזמן

דבר ידוע הוא שאנשי כנסת הגדולה הם אלו שסידרו את קריאת פרשיות השבוע, כפי מה שראו ברוח קדשם את שייכות הזמנים לפרשיות. אם כן צריך להבין מדוע סדרו לנו חז"ל לקרוא את פרשת פנחס בתחילת ימי בין המצרים?

הרי לכאורה אין שום קשר בין ענייני פרשת השבוע, לבין ימי האבלות על חורבן הבית. רוב רובה של הפרשה עוסקת בענייני חלוקת הארץ וקרבנות, וכמו כן מופיעים בה כל המועדים והחגים הקדושים. אם כן ראוי לנו להבין את החיבור שישנו בין פרשת פנחס לבין ימי המצרים?

המקור לכל הטוב

הרה"ק מאפטא זי"ע מסביר בטוב טעם ודעת את הענין (אוהב ישראל פנחס) ומדבריו הקדושים ניתן ללמוד יסודות גדולים מאד לא רק לימי בין המצרים, אלא לכל חיי האדם בעולם הזה. וכך הוא כותב "כל עיקרי המועדים כתובים בפרשת פנחס, ולכן תיקנו לנו חז"ל לקרוא פרשה זאת בימי בין המצרים.

כי אלו 21 הימים שבין יז' בתמוז ל ט' באב, הם השורש והמקור לכל 21 הימים הטובים בשנה. כי שבת וראש חודש, ושבעת ימי הפסח וחג השבועות, ויומיים של ראש השנה, ויום כיפור, ושמונת ימי הסוכות עולים בסה"כ 21 ימים, ושלושת השבועות של בין המצרים הם השורש והמקור שממנו נובעים כל הימים הטובים!".

רואים מכאן דבר עצום ונפלא מאד, שסותר את הדעה הרווחת בקרב יהודים שונים, שימי בין המצרים הם נמוכים וקשים ויש בהם עצבות גדולה, ומתרחקים הם מהקב"ה בימים הללו, ולכן בא הרה"ק מאפטא זי"ע ומחזק אותנו שנדע היטב שלימים הללו יש כח גדול להרים אותנו, ולקרב אותנו אל הבורא יתברך. ולא עוד אלא שמתוך פנימיות הימים הללו נמשכת קדושת כל חג ומועד שיבואו ב"ה במשך השנה הבעל"ט.

סתירה גדולה

אך כאן מתעוררת שאלה גדולה, אם אכן הימים הללו הם כ"כ גדולים, ומסוגלים להתעלות בהם בעבודת השם מתוך דביקות ושמחה אמיתית, כמו שכותב הרה"ק המגיד מקוזניץ זי"ע (עבודת ישראל מסעי) "בימים הללו של בין המצרים, יש לחזק את עצמו ולטהר את לבבו, ולעבוד את הקב"ה בתורה ותפילה בשמחה!".

אם כן מדוע קבעו לנו חז"ל הקדושים לנהוג בהם מנהגי אבלות ר"ל, ובפרט מראש חודש אב שממעטין בשמחה, ולא אוכלים בשר וכו'. לכאורה ישנה סתירה בין הדברים, כיצד ניתן להבין שבאותם הימים בדיוק שבהם אנו נוהגים בדיני אבלות על חורבן בית מקדשנו, נוכל בה בעת לשמוח ולהתחזק לעבוד את השם יתברך בכל הכוחות.

הרי אם באמת האדם חש צער עמוק על גלות השכינה וחורבן בית תפארתנו, איך יוכל הוא להיות שמח ומרוצה ולהתחזק בימים הללו?

האור בקצה המנהרה

התשובה לשאלה זו נמצאת בדבריו הנפלאים של הרה"ק רבי נתן מברסלב זי"ע (ליקוטי הלכות ביצים ה) "אי אפשר לשום אדם בעולם, לבוא אל התקוה הטובה, כי אם ע"י צער ויסורים ומרירות גדולה, שהיא בחינת אבלות שמתאבלין ומצטערין על חורבן בית המקדש. אבל גם כשמצטערים על החורבן, ובפרט על כך שאנו רחוקים מהקב"ה, גם אז אסור לאדם להישאר בזה ח"ו, אלא עליו לחזק את עצמו ולהתנחם, שבוודאי נזכה לצאת מהגלות לאור גדול".

לומדים מכאן יסוד חשוב מאד, שעליך לדעת שגם אם ישנם זמנים שבהם אתה מרגיש שהכל הולך לך הפוך ממה שרצית, ומכל צד ופינה נראה לך שנסגרים בפניך דלתות, וקשיי החיים והניסיונות רק הולכים ומתגברים ר"ל. כנגד זה תדע שבתוך כל החושך הזה שלמראה עיניך, גנוז אור גדול ונפלא מאד, שעומד ומחכה לרדת אליך, ולפתוח לך פתחים וישועות.

כמו שאומר הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע (ליקוטי מוהר"ן קיב) "כאשר האדם כלוא ומסוגר בתוך חושך ואפלה ר"ל אז עיקר עצתו שימשיך את עצמו להקב"ה שהוא אור האמת. ואז יאיר לו השם יתברך פתח בתוך החושך".

צהלתו בפניו ואבלו בליבו

היוצא למעשה  מכל מה שכתבנו הוא, שראוי לכל אחד ואחת לקחת את עצמם בידיים ולהתחזק ביתר שאת בימים הללו, מפני שבפנימיות ימי בין המצרים, מסתתרת קרן אור עצומה ונפלאה מאד, הטומנת בתוכה ישועות והרחבות גדולות, הן בגשמיות והן ברוחניות.

ואע"פ שבחיצוניות הימים, עלינו לנהוג במנהגי אבלות ולהצטער על חורבן הבית, אך יחד עם זאת חשוב שנדע שהקב"ה מסייע מאד לכל מי שרוצה כבר עכשיו להתקרב אליו, ולא לחכות עד לחודש אלול וימי ראש השנה וכו', שבהם כל אחד מתעלה בעבודת השם אלא כבר עתה בזמנים הנמוכים והקשים הללו, בתוקף הניסיונות והחשכות הגדולה השוררת בעולם, לנסות ולהתחזק ולא להישבר בשום פנים ואופן, אלא לדעת היטב שכל השנה הבאה עלינו לטובה, תלויה בימים הללו.

כמו שכותב דברים נפלאים בענין זה הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובה זי"ע (תולדות אדם מטות) "כא ימים שיש בין המצרים, מכוונים כנגד כא ימים שיש מראש השנה עד שמיני עצרת. והמתקן את נפשו בכא ימי בין המצרים, יוצא לזכות ב כא ימי תשרי, כי כבר תיקן את כל הצריך לו, והימים נהפכו לו לרצון ולרחמים".

לכן אשרי המחדיר את דברינו הנ"ל לליבו היטב, ומבקש מאת הקב"ה שיחוס וירחם עליו, ויסייע בעדו לעבור בשלום את שלושת השבועות הללו, ולהרבות בהם בלימוד ובתפילה מתוך אמונה ושמחה, ואז נכון ליבו יהיה ובטוח שב"ה יזכה לשפע של ישועות וברכות!

הימים הקרובים יקבעו את כל השנה הבאה שלך. צפו

הרב רפאל אביטן ישועות וסגולה לפרשת פנחס וימי בין המצרים (צילום: m0leks/shutterstock)

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך