תרומות
מרנן שר התורה וראש הישיבה: "חמירא סכנתא מאיסורא - להקפיד על כללי הבריאות"
עלייה בנדבקים: הגר"ח קנייבסקי בקריאה לציבור (באדיבות המצלם)

הקורונה

מרנן שר התורה וראש הישיבה: "חמירא סכנתא מאיסורא - להקפיד על כללי הבריאות"

גדולי התורה מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי ומרן ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין קוראים הבוקר לציבור בני התורה להתחזק בשמירת הבריאות לאור העליה בתחלואה בקרב המגזר החרדי.

   
מרנן שר התורה וראש הישיבה: "חמירא סכנתא מאיסורא - להקפיד על כללי הבריאות"
עלייה בנדבקים: הגר"ח קנייבסקי בקריאה לציבור (באדיבות המצלם)
אא

גדולי התורה מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי ומרן ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין קוראים הבוקר לציבור בני התורה להתחזק בשמירת הבריאות לאור העליה בתחלואה בקרב המגזר החרדי.

במכתבם כתבו גדולי ישראל: "כאשר מן שמיא הוחמר נגע הקורונה בעוונותינו הרבים, ובוודאי צריכים להתעורר מזה ולהתחזק כל אחד במה שיודע ליבו מרת נפשו, ובפרט לשמור על קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות".

במכתבם כותבים עוד גדו"י כי "בעת הזאת, המצוה המוטלת עלינו היא שמירת הבריאות, חמירא סכנתא מאיסורא, וחלילה להתרפות בזה".

עוד כתבו גדו"י: "הזכות הגדולה היא מה שהיכלי הישיבות ומוסדות החינוך שוקדים על תלמודם כפי מה שאפשר, ובלי חשש סכנה אי"ה, ובודאי תורה מגנא ומצלא.

"וראוי לשמור ולהתחזק בזה לזכות ולשמירת עם ישראל. וישתדלו לומר פרקי תהילים אחר התפילות, להעתיר ולחלות לרבו"ע שיסיר מעמנו את הרעה הזאת".

העיתון יתד נאמן פרסם הבוקר את מכתבו של הגאון רבי דב לנדו ראש ישיבת סלבודקא שאמר כי "אסור להתייחס לדברים של פיקוח נפש כאל משחק לעשות שלא כדברי הרופאים זו עוולה גדולה מאוד".

בדבריו אמר כי "לבישת מסיכה בזמנים אלו חובה גמורה היא על כל אחד ואחד ללא יוצא מן הכלל, ועוון גמור הוא להימנע מלבישתה".

עוד כתבות שיעניינו אותך