בחור צעיר לרב מנחם וייס: הרב, זעק! אני פגוע, אני נראה לך גוי?!
בחור צעיר לרב מנחם וייס: הרב, זעק! אני פגוע, אני נראה לך גוי?! (צילום: KieferPix/shutterstock)

לקראת שבת

בחור צעיר לרב מנחם וייס: הרב, זעק! אני פגוע, אני נראה לך גוי?!

הרב מנחם וייס במאמר נפלא לפרשת חוקת, הרב שופך אור על הפרשה ומסביר מה הדבר החשוב ביותר בחיינו במיוחד בתקופת הקורונה. בנוסף הרב משתף סיפור אישי שחווה לפני כ-15 שנה. שבת שלום

   
בחור צעיר לרב מנחם וייס: הרב, זעק! אני פגוע, אני נראה לך גוי?!
בחור צעיר לרב מנחם וייס: הרב, זעק! אני פגוע, אני נראה לך גוי?! (צילום: KieferPix/shutterstock)
אא

הורים מבוגרים היו צריכים לערוך את ליל הסדר בגפם, אלמנה מבוגרת שלה עשרה ילדים נשואים בלי עין הרע, היא וילדיה היו צריכים להתמודד עם הגזירה הבריאותית, שהאמא תישאר לבדה בליל הסדר, הילדים ידעו שלאמא יש שכנים צמודים, משפחה ברוכת ילדים, אנשים נהדרים. בעלי חסד, ילדים מחונכים ומחוננים, שבודאי יקחו חלק בהמתקת הגלולה, ליל סדר בודד.

וכך עלה רעיון שאמא תשב ליל סדר בפרוזדור שצמוד לדלת הכניסה, השכנים גם יערכו את ליל הסדר צמוד לדלת הכניסה שלהם, וכך האמא תשמע ותחווה יחד איתם את ליל הסדר. 
המבצע יצא לדרך, במוצאי יום טוב ראשון של פסח הטלפונים החלו לזרום, איך היה סבתא, אמא, נפלא אמרה.

הרגשתי בבית, כל השירים והצורה של ליל הסדר דומה מאוד לליל סדר שאביכם ז”ל היה נוהג לערוך שישים שנה איתנו יחד, אפילו המנהגים היו זהים לחלוטין, הרגשתי ממש נפלא אמרה לכולם חסד ה’ ממש. יחד עם כל הצער והעגמת נפש של גזירת הלבד, ואז מתבררת האמת, כיבוד אב ואם.

אחד מילדיה של האלמנה, התקשר בימים שלפני פסח, לשכנים הנפלאים, וביקש אם אפשר ללמד את הילדים מספר שירים מההגדה בנוסח שנהוג אצלנו במשפחה כדי שלאמא שלנו תהיה הרגשה טובה, השכנים אמרו, לא מספר שירים, כל ההגדה השנה תהיה לפי הנוסח והמנהג שלכם, השירים הפיוטים הכל שלכם, בכדי שהאמא שלכם תרגיש הכי הכי בבית, 

וכך בימים שלפני פסח הטלפון בין ילדיה של האלמנה לבין משפחת השכנים היתה בתפוסה מלאה, כל ילד תרם מזכרונו, ומיכישוריו ללמד ולאמן את משפחת השכנים בשירי ליל סדר, כמנהגם. ועל זה נאמר אילולי באה קורונה לעולם רק בשביל סיפור זה דיינו.

 פרשת השבוע “וידבר ה’ אל משה ואהרן לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עליה עול” בגמרא בקידושין לא. אמר רב יהודה אמר שמאל שאלו את ר’ אליעזר עד היכן כיבוד אב ואם, אמר להם צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון, ודמא בן נתינה שמו.

ביקשו ממנו חכמים אבנים לאיפוד בשישים ריבוא שכר, או בשמונים ריבוא שכר, והיה מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו ולא ציערו ולא העיר אותו, לשנה אחרת נתן לו הקב”ה שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו.

נכנסו חכמי ישראל אליו, אמר להם, יודע אני בכם, שאם אני מבקש כל ממון שבעולם אתם נותנים לי, אלא אין אני מבקש אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. חז”ל לימדו כיבוד אב ואם דווקא מנוכרי, כדי ללמדני, שמצוה זו מובנת מעצמה מצד השכל, שחובת האדם להכיר טובה לאביו ולאמו, שהביאהו לעולם, שהרי הנכרי אינו מקיים את המצווה מפני שנצטווה בה, אלא מפני שמבין כך בשיכלו, 
ונשאלת השאלה מדוע קיבל אותו נוכרי שכר על מצוות כיבוד אב ואם, פרה אדומה.

שלבסוף מכר אותה במחיר שהפסיד על האבן, אלא יסוד גדול למדנו כאן, והרי פרשת השבוע פרה אדומה כפי שהתורה כותבת “זאת חוקת התורה” חק אין בה טעם, אין בה הסבר, מדוע? ולמה! כיבוד אב ואם זו מצווה שכלית מובנת, הכרת הטוב, הנוכרי הגוי דמא בן נתינה, מוכר בכסף, בשכר, את מצוות כיבוד אב. שהיא מצוה שכלית ומובנת. ובכסף, היהודים קונים מצווה לא מובנת, שאין בה טעם והסבר, פרה אדומה, מה בין ישראל לעמים, “אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו” 

לפני 15 שנה יצאתי בשעת לילה מאוחרת מהרצאה בקרית שמונה, ביציאה מהעיר התפנצ’ר לי הצמיג, עצרתי בצד והנה רכב עם שלשה צעירים יוצאים לקראתי להציע עזרה, על פניהם נראו רחוקים מתורה ומצוות שחזרו מבלוי שלא על טהרת הקודש.

אחד מהם שהיה נראה הרחוק ביותר, מושיקו החליף לי את הצמיג ולא נתן לי לעזור לו, זה כבוד בשבילי אמר ביראת כבוד, כשסיים הוצאתי 100 שקל והצעתי לו על הטירחה שטרח בעבורי, מושיקו הסתכל עלי בעינים תמוהות וכמעט על סף בכי, הרב, זעק! אני פגוע, אני נראה לך גוי?! אני ימכור את המצוה?

גם בעד מאה אלף שקל לא אמכור את המצוה!! חיבקתי אותו, אמרתי לו עכשיו סנגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי”ע שבשבוע האחרון התגלתה המצבה המקורית שבאוהל ברדיטשוב-אוקריאנה, עושה מטעמים בשמים מתיקון הפנצ’ר שלי, ומבטל על הדרך עוד כמה קיטרוגים על עם ישראל, מה בין דמא בן נתינה מאשקלון למושיקו מקרית שמונה.

דברי חיזוק לשבת הקרובה. צפו

בחור צעיר לרב מנחם וייס: הרב, זעק! אני פגוע, אני נראה לך גוי?! (צילום: KieferPix/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך