בחרה באמונה תמימה וזכתה לשפע של פרנסה
הרב מנחם וייס - פרשת קרח (צילום: phanurak rubpol/shutterstock)

לקראת שבת

פרשת קרח: בחרה באמונה תמימה וזכתה לשפע של פרנסה

פרשת השבוע, פרשת קרח למדים אנו מה הייתה הטעות הגדולה של קרח ואיך ניתן לקחת את הלקח החשוב הזה לחיים הפרטיים שלנו. הרב מנחם וייס מביא את סיפורה של אישה עם אמונה תמימה שעברה ניסיון לא פשוט בדומה מאוד לקרח, והאם עמדה בניסיון?

   
בחרה באמונה תמימה וזכתה לשפע של פרנסה
הרב מנחם וייס - פרשת קרח (צילום: phanurak rubpol/shutterstock)
אא

בספר הנפלא "אמונה שלמה" הרב צבי נקר שליט"א, מביא סיפור בזוג נשוי. שהאישה למדה את נושא הצילום ופתחה סטודיו לצילום במרתף שמתחת לביתה כדי לסייע לבעלה בפרנסת הבית, וב"ה הייתה פרנסה יפה.

לימים ישבה ושוחחה עם שכנה חדשה שבאה לשכונה ודיברו על אפשרויות של פרנסה, וסיפרה לה על הסטודיו שפתחה לצילומי ילדים וב"ה יש פרנסה בכבוד, וחשבו יחד על רעיון לשכנה החדשה גם בפתיחת עסק עצמאי.

לאחר מספר שבועות ובשכונה מתפרסם “חדש” - סטודיו לצילום ילדים במחירים זולים ובמקצועיות גדולה. בעלת הסטודיו הוותיק כעסה, מי יעז בשכונה לפתוח עסק מתחרה, התקשרה לטלפון ולתדהמתה זו השכנה החדשה שאיתה שוחחה לפני מספר שבועות היא בעלת הסטודיו החדש. הייתה המומה וכאובה, וגם דואגת מה יהיה?!

בפרשת השבוע “ויקח קרח” אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמו (סנהדרין קט.), מה הפירוש עסק רע, והרי הוא וכל משפחתו ירדו חיים שאולה, אז איך אפשר לקרוא לזה בשם עסק.

במדרש מובא: קרח עינו הטעתו, ראה שושלת גדולה יוצאת ממנו, שמואל הנביא שעליו נאמר שהוא שקול כנגד משה ואהרן, ככתוב “משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו” אמר קרח לעצמו, אם הנכד שלי הוא שמואל שגדול גם ממשה וגם מאהרן, אז אני חייב להיות לפחות כמותם.

ונשאלת השאלה ואכן למה לא עמד שמואל נכדו והגן על סבא קרח? והתשובה: הנכד שמואל שהסבא קרח זכה, זה בגלל החטא החמור של קרח, האיך?! אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה, הכל בהשגחה מלמעלה, קל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא.

כתוצאה ממחלוקת קרח נעשה נס של ובלעה האדמה את קרח ועדתו, ועל ידי זה התאמתה והתחזקה ביותר "משה אמת ותורתו אמת", ועל זה מגיע  שכר לקרח, ומהו השכר שהקב"ה העניק לו, את הנכד שמואל ששקול כנגד משה ואהרן, שהתיקון היה שהוא נבחר לאחר עלי, ובניו של עלי, חפני ופנחס לא נבחרו.

קרח רצה הסדר וג’וב משפחתי, מתוקף הייחוס שלו  נכדו שמואל שלא היה לו שום קשר משפחתי עם עלי הכהן ירש וקיבל את מקומו על חשבון בניו של עלי, הכל מותאם מראש במידה כנגד מידה ובחשבונות שמים, אמונה ורק אמונה!

יוצא שדווקא הרוח הקודש של קרח הפילה אותו, הוא ראה את הנכד שמואל ומזה התעורר שגם לו מגיע כהונה, אבל לא ידע שהנכד שלו זה שכר על הקידוש השם שיצא מהחטא שלו, וזה הכוונה מקח רע עסק יש כאן, זכה לשמואל, רע, כי בשביל זה חטא בחטא המחלוקת, צריך תמימות אפילו במקום שיש רוח הקודש.בנפש החיים שער א' פרק כ"ב כותב "הולך בתום הולך בטח" ולא יסטה אפילו כמלוא הנימה ממה שנצטווה, למרות השגתו הגדולה שצופה ומביט על העתיד בכל זאת ילך בתמימות ויבטח בה’.

לאחר שבעלת הסטודיו הוותיקה התאוששה, נשאה עיניים למרום ואמרה ריבונו של עולם!
יש לי אפשרות אחת לעשות מחלוקת ולאבד האמונה, ואזכה ולפתחה האדמה את פיה ותאכל גם את הסטודיו שלי וגם את הסטודיו של השכנה החדשה, ויש לי אפשרות נוספת להאמין במה שאני מתפללת כבר 30 שנה, "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון", הכל לפי רצונו.

ולהתחזק באמונה ולהתרחק ממחלוקת, היא החליטה לבחור באפשרות של אמונה, תמימות ולברוח  מן המחלוקת. למחרת באה עם עוגה לשכנתה בעלת הסטודיו החדש ובירכה אותה בברכת העסק החדש ובהרבה הצלחה, ואכן התברר גדול השלום, כל העיר נהרה לשכונה הזו שהתפרסמה כמקצוענים במיוחד בצילומי ילדים, והם עבדו בשיתוף פעולה מלא כאשר אחת מגבה את השנייה כל הזמן, והפרנסה מצויה ברווח אצל שתי המשפחות.

"האדמה פוצה את פיה" זהירות! מחלוקת... הרב משה רביניאן במסר מיוחד לשבת הקרובה. צפו

הרב מנחם וייס - פרשת קרח (צילום: phanurak rubpol/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך