הרב רפאל אביטן: "המדה שהשם יתברך שונא יותר מהכל"
הרב רפאל אביטן - פרשת בהעלותך (צילום: FOTOKITA/shutterstock)

לקראת שבת

הרב רפאל אביטן: "המדה שהשם יתברך שונא יותר מהכל"

הרב רפאל אביטן במאמר נפלא לשבת, פרשת בהעלותך, מסביר במה אנו צריכים להתחזק, איך אפשר באמת לשמוח בחלקנו? והאם ניתן לעשות תשובה מאהבה? "יזכנו הקב"ה להיות תמיד שמחים ומאושרים בחלקנו".

   
הרב רפאל אביטן: "המדה שהשם יתברך שונא יותר מהכל"
הרב רפאל אביטן - פרשת בהעלותך (צילום: FOTOKITA/shutterstock)
אא

דור המדבר

כשמתבוננים בפסוקי פרשת השבוע המספרים לנו על חטא המתאוננים ועונשם הקשה, כמו שכתוב "ויהי העם כמתאוננים רע באזני השם וכו' ויחר אפו ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה".

מיד צצה ועולה לה קושיא גדולה, כיצד יתכן שעל חטא שלכאורה הוא קטן, ולא עוד אלא גם מדובר כאן בסה"כ בעוון שמקורו בדיבור, לא נעשה כאן שום מעשה רע בפועל, כמו שרש"י מפרש שעם ישראל התלוננו על קושי הדרך שהיה להם במדבר.

אם כן כיצד ניתן להבין שבגלל כמה מילים של תלונה וחוסר שמחה יגיע לעם ישראל כזה עונש חמור ונוראי כמו שריפה? מדוע החמיר הקב"ה איתם, מה הם עשו שגרם להשם יתברך אב הרחמן לכעוס עליהם כ"כ?

ובעיקר חשוב להתבונן בענין הזה, בכדי שנוכל ללמוד מוסר השכל לחיים שלנו, ולהשתדל לא לחזור על אותם הטעויות של דור המדבר.

בטל רצונך מפני רצונו

קודם שנכתוב בס"ד את התירוץ  לקושיות הללו, נעתיק את דברי הרה"ק בעל ה"חידושי הרי"ם" זי"ע שמאיר את עינינו בהסבר נפלא על מהות חטאם של המתאוננים, וכך הוא אומר (ליקוטי הר"ים בהעלותך) "כל חטאם של המתאוננים היה שלא האמינו כי הקושי של הדרך הוא לטובתם, אלא חשבו שהקב"ה עושה להם זאת לרעה ח"ו".

והוסיף על דבריו נכדו בעל ה"שפת אמת" זי"ע וכתב (בהעלותך תרמו) "אפילו אם הדרך היא בטורח גדול, אך מכל מקום מרוב תשוקה לעשות את רצון השם, צריך לבטל את כל הרצונות האחרים, ואז כשהאדם כל רצונו רק לקיים את רצון השם, מקבל הכל באהבה".

לומדים מכאן יסוד נפלא מאד, שיהודי צריך לדעת היטב שכל מעשיו בין הגשמיים ובין הרוחניים מושגחים בהשגחה פרטית מדוקדקת להפליא, והשם יתברך מוליך אותך בדרך הכי טובה עבורך, וגם אם נראה לך שהמסלול שאתה צועד בו לא תואם את רצונותיך ושאיפותיך, עליך לבטל את דעתך כנגד דעתו של הקב"ה, ולהתחזק באמונה פשוטה שהשם יתברך יודע היטב מה באמת מתאים עבורך...

הכל לטובה

ננסה קצת להרחיב בענין הנ"ל, הרי כל אדם מאמין, יודע שהשם יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים, בצדק ובמשפט, וגם בעיתים שקשה לנו, עלינו להתחזק באמונה פשוטה שהקושי הזה מושגח בהשגחה פרטי פרטית אך ורק לטובתנו, כמו שאומר הרה"ק מקומרנא זי"ע (היכל הברכה בראשית נד) "בכל צרה יש איזה טוב הגנוז בו, אבל הרוב של הצרות כדי להחזיר בתשובה ולזעוק אל המלך, ואח"כ באה ומתגלה הטובה הכפולה שהיתה צפונה בזו הרעה".

ולכן עלינו לזכור שאהבתו של הקב"ה  לכל יהודי באשר הוא היא אהבה נצחית שאינה תלויה בשום דבר. אלא היא אהבה עצמית של אבא שאוהב את ילדיו בלי גבול ממש.

וכשהאדם זוכר זאת ומשנן לעצמו בכל יום שהקב"ה אוהב אותו באהבה אינסופית, ורוצה רק להטיב לו בגשמיות וברוחניות, זה נותן לו את הכח לעבור את הניסיונות והקשיים בשלום, והוא מתחיל להסתכל על עצמו ועל סביבתו בעין הרבה יותר שלמה וחיובית.

וכן הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע  תימצת זאת בכמה מילים (שיחות הר"ן יג) "מי שיש לו אמונה חייו חיים, ואפילו כשיש לו יסורים ח"ו גם כן טוב לו, כי מפני שהכל מגיע מהשם יתברך, אז בוודאי שהכל לטובה".

ראיה חיובית

חשוב להוסיף כאן נקודה יסודית. כל מה שכתבנו עד כאן, לא בא להמעיט מגודל הצרות והקשיים שאנו עוברים, אדרבה יש כאן ניסיון לתת לנו אפשרויות להסתכל על החיים בצורה קצת אחרת, ולראות כיצד ניתן להתבונן בטוב שיש בך ובאנשים אחרים.

ולהתמקד דווקא בצד החיובי של הדברים ולא בצד השלילי. הרי בני ישראל ראו כ"כ הרבה ניסים ביציאת מצרים, וזכו לקבל את התורה במעמד הנפלא בהר סיני, אך למרות זאת ברגע שהיו להם קצת יסורים מטורח הדרך, כבר התחילו להתלונן ולכעוס על הקב"ה שבכלל הוציא אותם ממצרים...

עד כדי כך יכול היצר הרע להפוך את דעת האדם שיראה רק את השחור והרע והלחץ שיש לו, ולא יתבונן בחסדים ובטובות שהקב"ה משפיע לו בכל יום שעה ורגע. הבה נתבונן היטב בדברים, נווכח לדעת שגם בחיינו האישיים אנו סובלים מאותה הבעיה בדיוק.

כי לצערנו הרב כולנו נוטים להסתכל במבט שלילי וביקורתי על בני הזוג שלנו על ילדינו הורינו חברינו וכו', ולעיתים קרובות שוכחים אנו את כל הטובות שעשו איתנו במשך השנים, ומיד כשרק פגעו בנו בצורה הכי קלה, זה כבר מעביר אותנו על דעתנו עד שמגיעים לכדי מריבות ומחלוקות קשות ר"ל.

שמח בחלקך

לכן מוטל עלינו כעת להתחזק ולשמוח בחלקנו ולהודות להקב"ה גם על כל מה שיש לנו, וגם על מה שחסר לנו, כי כל חסרון שיש לאדם הוא אך ורק לטובתו, כי עדיין לא הגיע זמנו לקבל את הדבר שלו הוא מחכה.

כמו שאמר הרה"ק רבי מיכל מזלוטשוב זי"ע (תורת המגיד מזלוטשוב השגחה) "מעולם לא נצרכתי לדבר כלשהו, קודם שהוא הגיע אליי. כי כל זמן שלא היה לי את הדבר הזה, מן הסתם הוא לא היה נצרך לי".

ובזה יובן מדוע באמת כעס הקב"ה על בני ישראל והעניש אותם בצורה קשה כ"כ, כי המדה שהשם יתברך שונא יותר מהכל היא כפיות טובה! כמו שאומר ה"אור החיים" הקדוש זי"ע (פרשת וירא) "אין אדם שמתחייב רע בעולם, כמו זה שמשלם רעה תחת טובה".

וכן אמר הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע (שיח שרפי קודש ב) "כשאחד פוגש בחבירו ושואל לשלומו ואומר לא טוב לי. אז הקב"ה אומר: זה לא טוב? עוד אראך מהו לא טוב ר"ל. אך כשפוגש אדם ועונה לו ב"ה הכל טוב, אע"פ שלא באמת טוב לו, אז הקב"ה אומר: זה נקרא טוב? עוד אראך מהו טוב...".

לכן אשרי הזוכה לעבוד על מידת השמח בחלקו, וירבה בהודיות ושבחים להקב"ה גם בעת שרע לו, כי יודע ומאמין שהשם יתברך עושה איתו את הדבר הכי טוב עבורו, בין אם הוא מבין זאת ובין אם לאו.

ונסיים את המאמר בדבריו הנפלאים של בעל "יסוד העבודה" מסלונים זי"ע שכותב (ליקוטי שושנים) "מידת השמח בחלקו, היא מידה כללית, ונפלאות היא פועלת בלב האדם. וניצול על ידה מכעס וקפדנות, ומעביר על מדותיו וזוכה לתשובה מאהבה! יזכנו הקב"ה להיות תמיד שמחים ומאושרים בחלקנו שבחר לנו אבינו רוענו!

הרב רפאל אביטן: יש לך אמונה אבל קשה לך בחיים? צפו

הרב רפאל אביטן - פרשת בהעלותך (צילום: FOTOKITA/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך