X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
ימי הקורונה - הרב יגאל כהן: "מעשר בתקופה זו סגולה לעשירות"
הרב יגאל כהן - סגולה לעשירות בימי הקורונה (צילום מסך: "יוטיוב" ענפים)

ימי הקורונה - הרב יגאל כהן: "מעשר בתקופה זו סגולה לעשירות"

רבים שואלים, האם גם בימים אלו במצב הכלכלי רעוע יש צורך לתרום מעשר כספים, או שמא המגיפה פוטרת מלתת מעשר. הגאון רבי יגאל כהן ציטט את המקורות האומרים כי דווקא בתקופה זו ישנו עניין לתרום מעשר כספים

   
ימי הקורונה - הרב יגאל כהן: "מעשר בתקופה זו סגולה לעשירות"
הרב יגאל כהן - סגולה לעשירות בימי הקורונה (צילום מסך: "יוטיוב" ענפים)
אא

רבים שואלים, האם גם בימים אלו במצב הכלכלי רעוע יש צורך לתרום מעשר כספים, או שמא המגיפה פוטרת מלתת מעשר. הגאון רבי יגאל כהן ציטט את המקורות האומרים כי דווקא בתקופה זו ישנו עניין לתרום מעשר כספים.

“מעשר כספים” פירושו שתורמים עשירית מההכנסות לצדקה. האזכור הראשון של הפרשת אחוז מסוים של הנכסים לצדקה מופיע בתלמוד הירושלמי.

ר’ שמעון בן לקיש בשם רבי יהודה בן חנינא אמר: "נמנו באושא שיהא אדם מפריש חומש מנכסיו למצוות. עד היכן? רבן גמליאל בן איניניא ורבי אבא בר כהנא: חד אמר עד כדי תרומה [=אחד מחמישים] ותרומת מעשר [אחד ממאה}, וחרנה אמר “כבד את ה’ מהונך ומראשית כל תבואתך כ”מראשית כל תבואתך”…

הגאון רבי יגאל כהן הסביר כי "בגלל הקורונה בן אדם מפחד מהקורונה הוא רוצה להפסיק את המעשר כספים. הוא יכול להפסיק".

"אבל כתוב, הרואה שנכסיו מתמעטין ירבה בצדקה. שנכנסים ללחץ כלכלי יש אנשים שמורידים דבר ראשון את המעשרות שלהם וזה הטעות מספר אחת של האנשים. לא להוריד מעשרות זה הזכות שלנו שהפרנסה שלנו תהיה ברווח. זה סגולה שתתעשר".

"הרואה שנכסיו מתמעטין, הוא אומר לעצמו המצב הכלכלי קשה והוא רוצה להוריד מהמעשרות, התשובה היא הפוך – ייתן יותר מהמעשר שלו וזה יגרום לו שיתעשר".

"פרנסה זה לא מספרים, זה ברכה במעשה ידיו של האדם. יש בן אדם שמרוויח 10 אלף שקל בחודש ונשאר לו אלך לחיסכון. ויש אדם שמרוויח 20 אלף ונשאר במינוס. מעשר כספים אני אומר לקב"ה בוא תהיה שותף איתי בעסק שלי".
 

הרב יגאל כהן: סגולה לעשירות בימי הקורונה. צפו

הרב יגאל כהן - סגולה לעשירות בימי הקורונה (צילום מסך: "יוטיוב" ענפים)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך