מסר לאולפן
תיקון שבעה כורתי ברית: תיקון נפטרים (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

יהדות

מהו תיקון שבעה כורתי ברית? ומהי סגולתו?

תיקון נפטרים מכיל מכלול רחב של תיקונים, אחד מהם הוא שבעה כורתי ברית. מי היו "שבעה כורתי ברית", מהו התיקון הכרוך בשמם, ולמה התיקון מסוגל?

   
תיקון שבעה כורתי ברית: תיקון נפטרים (צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

תיקון שבעה כורתי ברית

שבעה כורתי הברית הלא הם אבותינו הקדושים: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, פנחס ודוד. הם מכונים כך בשל העובדה שהקב"ה כרת עימם ברית. כך מבואר במסכת כלה (רבתי ג, כא).

אברהם שנאמר "אני הנה בריתי אתך" (בראשית יז, ד); יצחק - "ואת בריתי אקים את יצחק" (שם כ"א); יעקב - "וגם הקימותי את בריתי אתם" (שמות ו, ד), "וזכרתי את בריתי יעקב" (ויקרא כו, מב); משה - "הנה אנכי כורת ברית" (שמות לד, י); אהרן - "ברית מלח עולם היא" (במדבר יח, יט); פנחס - "הנני נותן לו את בריתי שלום" (שם כה, יב); דוד - "כי ברית עולם שם לי ערוכה בכל ושמורה" (שמואל ב', כג, ה).

כנגד אלו, אנו אומרים ב'סדר הסליחות', "רחמנא אידכר לן קיימיה דאברהם רחימא", "... קיימיה דיצחק על גבי מדבחא", וכן הלאה – בלשון 'קיימיה', מה שאין כן אצל יוסף הנוסח "אידכר לן 'זכותיה' דיוסף צדיקא" מאחר ואינו מכורתי ברית.
תיקון שבעה כורתי ברית: תיקון נפטרים (צילום: Aleksandar Todorovic/shutterstock)
התיקון

התיקון שנכרך באלה, הוא קריאת ספר התהילים כולו, באופן חלוקתי לשבעה חלקים, כשבסוף כל חלק עומדים וקוראים 'שמע ישראל' ו'ה' הוא האלוקים', ומוסיפים קטעים מ'סדר הסליחות', לרבות הזכרת זכות בריתו של כל אחד מהרועים לפי הסדר, לאחר החלק הראשון – של אברהם, לאחר החלק השני – של יצחק, וכך הלאה.

נהגו קהילות ישראל לעורכו בליל הושענא רבה לאחר חצות הלילה, וכך כתב השל"ה הקדוש (תמיד, תורה אור קלט): "שבעה אבות כורתי ברית, ואלו הן: אברהם יצחק יעקב משה ואהרן פינחס דוד, והם שבע ספירות הבנין, ולסודם שבע הקפות בהושענא רבה. ויש לספרדים פיוטים על זה כל הקפה חד מינייהו". ועיין בשו"ת רב פעלים (חלק ג אורח חיים סימן מא).

מסוגלותו

סגולת התיקון גדולה ונשגבה לטובת הנשמה, הן בחיים, והן לאחר המיתה. הנה כי כן, מה גדולה הטובה שיעשה האדם לטובת נשמת קרוביו, לערוך או לשכור מי שיערכו לטובת נשמתו תיקון זה.

וכך כותב הרב יהודה שינפלד בספרו 'אוסרי לגפן' (חלק יג, עמ' נו): "החש לתיקון נשמת אביו אימו ורבו - להצילם מדינה של גיהנם, יראה לעשות להם תיקון לעילוי נשמתם ע"י עשרה אנשים שיגמרו ספר תהלים עם שבעה כורתי ברית, ויפה שעה אחת קודם לעשות להם תיקון כבר במשך השבעה, וישובו על תיקון זה מספר פעמים, ע"י שיראה הנפטר למי שהוא בחלום ויודיעו או ירמוז לו שנתקן".

בדרך כלל 'תיקון נפטרים' מכיל מכלול רחב של תיקונים לטובת נשמת המנוח, ואחד מהם הוא בהחלט תיקון נשגב זה.

ועיין במסכת דרך ארץ זוטא (פ"א) בשינוי קצת. וכן הביאום רב עמרם גאון (מנחה של שבת) ומחזור ויטרי (סימן תקל).

למסירת שמות לתפילה לחצו כאן >>> תיקון נפטרים

איך עוזרים לנפטרים שלנו? צפו

 
תיקון שבעה כורתי ברית: תיקון נפטרים (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך