מסר לאולפן
סגולת השבת פרשת במדבר: ’שבת כלה’ (צילום: Linda Parton/shutterstock)

סגולת השבת: ’שבת כלה’

נהגו בקהילות ישראל לכנות את השבת שלפני חג השבועות התואר 'שבת כלה'. על שום מה קרויה כך, ומה עלינו לנהוג בשבת זו?

   
סגולת השבת פרשת במדבר: ’שבת כלה’ (צילום: Linda Parton/shutterstock)
אא

השבת הקרובה, הלא היא שבת שקודם חג השבועות, מכונה בכמה קהילות בישראל בתואר "שבת כלה", בו העם היה מתאסף בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, והיו שומעים דברי תורה ומוסר מפי גדולי הרבנים. 


מה פשרו של הכינוי "שבת כלה"?
בתלמוד מצינו, כי הימים בהם היו מתאספים לשמוע דרשות ודברי תורה לפני המועדים, היו קרויים "יומא דכלה", כך שגם חודשי אלול ואדר, הסמוכים למועדי הסוכות והפסח, היו קרויים "ירחי כלה". יום הדרשה היה קרוי "יומא דכלה", על שם הדרשה הקרויה "כלה". נמצא איפוא, כי על שם הדרשה אליה היו מתאספים בשבת זו שקודם החג, היו קוראים לשבת זו "שבת כלה".


אך סיבה חשובה נוספת לכינויה כך, והיא על שם קבלת התורה ומעמד מתן תורה, הקרויה בלשון חז"ל יום חתונתו, ומעמד הר סיני כמעמד חופה ונישואין של חתן וכלה, עד שאמרו חז"ל על הפסוק "ה' מסיני בא", כי ה' בא לקראתם של ישראל שהתייצבו בתחתית ההר, כמו חתן היוצא להקביל את פני הכלה. וכך הוא לשון הפייטן במוסף לחג השבועות "עליונים ששו ותחתונים עלזו בקבלת תורה מסיני, תואר כלה מאוד נתעלה בקבלת יום זה עשרת הדברים". על שם זה קוראים לשבת זו שקודם יום מתן תורה, בתואר "שבת כלה", על שם מתן תורה שיחול השבוע, שבו התעלינו לתואר "כלה". 


כך גם מצאנו מנהגים בעדות רבות בישראל, שביום חג השבועות לפני קריאת התורה, קוראים מעין שטר כתובה ותנאים על מתן תורה, כפי שנוהגים בהתקשרות נישואין, ויש קהילות שנהגו במנהג זה בשבת שקודם חג השבועות.


מעניין לציין, כי לאור מנהג בני אשכנז שלא לישא נשים בתקופה זו של ימי ספירת העומר עד חודש סיון ושלושת ימי הגבלה, הרי שבדיוק בשבת זו שקודם חג השבועות, פורצים במלוא עוזם שמחות הנישואין בבתים רבים בישראל, וקול חתן וקול כלה נשמע מכל עבר. הביטוי "כלה" והתיאורים על "חתונה" ו"חופה" בנוגע למתן תורה, באים לבטא את העובדה שבמעמד נורא ונשגב זה שלא היה כדוגמתו מעולם, שבו התגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא בפני ברואי העולם באופן חד פעמי בצורה גלויה וניכרת, כפי מאמר הכתוב "אתה הראית לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו", היה גילוי חיבה ואהבה שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, כפי שאנו אומרים מידי בוקר וערב: "אהבה רבה אהבתנו ה' אלוקינו", "הבוחר בעמו ישראל באהבה", "אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו למדת", "ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים". 
יום זה של חג מתן תורה, הוא ביטוי לאהבה הנצחית שאוהב הקדוש ברוך הוא את ישראל, בכל מצב שהוא, שהרי התורה קיימת בידינו וניתנה לנו כקשר נצחי בינינו לבין הבורא יתברך שמו, כביטוי לאהבה רבה אהבת עולם שבחר בנו מכל העמים, ועלינו מוטל להשיב אהבה לאוהב, וכפי שאנו מכריזים ואומרים: "על כן ה' אלוקינו, בשכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך ובמצוותיך לעולם ועד". 


סגולת השבת היא לנהוג כפי שכלה נוהגת בשבת שלפני חתונתה. מרבה בשמחה, ומתכוננת נפשית לקראת מעמד החתונה. כך גם אנו, כנסת ישראל המכונה כלה, בבואנו להינשא לבורא עולם באמצעות תורתו הקדושה, עלינו להתכונן נפשית ופיזית, לקראת המעמד הגדול שיחול השבוע, בו יוכרע כמה סייעתא דשמיא רוחנית נקבל, וכגודל הכנת הכלי, כך יושפע עלינו שפע מן השמים. 

הרב רפאל אביטן בסגולה לשבת הקרובה. צפו

סגולת השבת פרשת במדבר: ’שבת כלה’ (צילום: Linda Parton/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך