מסר לאולפן
הרב חיים קנייבסקי (באדיבות המצלם)
הרב חיים קנייבסקי (באדיבות המצלם)

לקראת החזרה לבתי הכנסיות הרב קנייבסקי מזהיר: "זהו אות מן השמים"

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי יצא הבוקר (שלישי) במכתב מיוחד בו הוא קורא להתחזק בקדושת בית הכנסת ולהתנזר מהחזקת פלאפונים בבתי הכנסת לאחר "שגורשנו מבתי הכנסת" כלשונו

   
הרב חיים קנייבסקי (באדיבות המצלם)
הרב חיים קנייבסקי (באדיבות המצלם)
אא

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי יצא הבוקר (שלישי) במכתב מיוחד בו הוא קורא להתחזק בקדושת בית הכנסת ולהתנזר מהחזקת פלאפונים בבתי הכנסת לאחר "שגורשנו מבתי הכנסת" כלשונו.

במכתבו כתב מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי: "בס"ד כ"ד אייר ל"ט למטמונים תש"פ, אל כבוד הרבנים הגאונים וגבאי בתי כנסיות שבכל אתר ואתר, ה' עליהם יחיו. הנה בעוונתינו גורשנו מבתי כנסיות ובתי מדרשות כעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו".

"ונראה שזהו אות מן השמים בעוון שמזלזלים בקדושת ביהכנ"ס בזה שבשעה שמתפללים הפלאפונים פתוחים ומדברים בהם והוי זלזול גדול בתפילה ובקדושת ביהכנ"ס שלא שערום אבותינו מעולם והוא נגד ההלכה בשו"ע או"ח קנ"א ובזוה"ק ויקהל דף ר"ה ב' איתא דברים נו־ ראים בזה".

"ולכן יש לתקן תקנה קבועה שאיסור חמור להיכנס לביהכנ"ס להתפלל עם פלאפון שאינו כבוי וכל זמן התפילה הוא מנותק, ועל הגבאים מוטל האחריות להיזהר ולהזהיר בזה חוק ולא יעבור. גם מן הראוי כשנזכה במהרה לחזור לבכנ"ס שרבני ביהכנ"ס יחזקו ויעוררו ויאמרו דברי חיזוק בגודל האיסור החמור בזלזול קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות".

בסיום מכתבו מברך מרן הגר''ח קניבסקי: "ובזכות שנקבל ע"ע דברים אלו יחזירנו המקום במהרה לעבודתו בבתי כנסיות ובתי מדרשות ברוב עם ויקבל תפלתינו באהבה וברצון".

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך