מסר לאולפן
מאת my.ramhal - יצירה שלי: דויד שלם קהילת הרמח"ל, CC BY-SA 3.0, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=1765358

יהדות

יום הילולת הרמח"ל: "ישועה בכל ענייני החיים"

כ"ו באייר, יום פטירת רבי משה חיים לוצאטו 'הרמח"ל' זיע"א. זכותו הרמה של האיש שחיבר 100 ספרים בארבעים שנותיו, זכה לגילוי אליהו בעודו בן 20, ואליו נתגלה 'הזוהר השני' – מסוגלת ודאי להושיע בכל ענייני החיים. מעט מפרקי חייו, והנהגות ביום זה.

   
מאת my.ramhal - יצירה שלי: דויד שלם קהילת הרמח"ל, CC BY-SA 3.0, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=1765358
אא

הרמח"ל נולד בשנת תס"ז (1707) בעיר פאדובה במדינת איטליה, ונפטר בעכו בכ"ו אייר שנת תק"ו (1746).

במהלך כארבעים שנותיו הספיק לחבר כמאה ספרים וחיבורים בחלקים רחבים בתוה"ק; בקבלה, באמונה, במוסר, בהיגיון, בשירה, ועוד. באישיותו המופלאה גילה את סוד הנהגת העולם ותכליתו. הרמח"ל חיבר את ספריו בשני סגנונות: האחת בסגנון הזוהר והאר"י, והשניה בסגנון החוקרים - דרך השכל. הרמח"ל שהיה איש קדוש, נרדף בגלל גילוי מלאך-מגיד (בשנת תפ"ז) שגילה לו זוהר השני על תיקון העולם וגאולתו.

חייו הספורים של רבינו הרמח"ל היו חיים של תבונה וקדושה. ימיו היו מנוצלים להתבוננות וייחודים עם השם יתברך, ולפיכך זכה למה שרבים לא זכו. בעודו רק בן עשרים שנה (בשנת תפ"ז), שעה שהיה מייחד בשמות הקדושים, בעת ההתבודדות וההשראה, זכה לגילוי אליהו הנביא, ונשמות עליונות אשר גילו לו רזין טמירין - זוהר תנינא, אשר הוא ה'זוהר השני', על סוד האחריתא - הגאולה השלמה. בעוד רבי שמעון בר יוחאי גילה את הזוהר הקדוש, אשר בו ניתן להבין את סוד הבריאה - איך השתלשל ה'יש' מה'אין', בא הרמח"ל ופענח איך ה"יש" - כל המציאות - חוזר ומתדבק באין סוף.

עת אשר התפרסם חלק קטן מכתביו המופלאים בגאולה ותיקון העולם, פרצה השרפה, ומלחמה גדולה וסערה לא נתנו לו מנוח עד שהוכרח לעזוב את איטליה בשנת תצ"ה (1735) לאמסטרדם. שם חיבר ספרים הרבה, ובתוכם ספרו הגדול במוסר ובחסידות 'מסילת ישרים' שמנהיג את בעלי הדעה האמיתית כיצד ינהגו עד בוא קץ.

בשנת תק"ג (1743) עלה הרמח"ל לארץ ישראל, התיישב בעכו, ולאחר 3 שנים עלה הט"ל (גימ´ 39 שנים שחי הרמח"ל) השמימה, ונסתלק לישיבה של מעלה.

הגאון רבי אליהו מוילנא התבטא עליו "אור חדש הופיע על פני תבל", עת אשר קרא מתורתו של הרמח"ל. תורה של "האחרית", תורה שמבררת לנו את "אמיתת האמונה - להבין כל מה שנברא או שנעשה בעולם, איך יוצא מן הרצון העליון, ואיך מתנהג הכל בדרך נכון מן האל האחד ב"ה, לגלגל הכל, להביאו אל השלמות הגמור באחרונה" (קל"ח פתחי חכמה, א, ביאור). "השלמות הגמור", פירושו - גילוי הייחוד לעיני כל חי; זו היתה משאת נפשו של איש האלוקים.

בספרו הגדול 'מסילת ישרים' הדריך הרמח"ל את הגדרת האדם השלם, בספרו 'דעת תבונות' ובספרו 'דרך ה´' הוא הפך למדריך האמונה הוודאית. בספריו 'קל"ח פתחי חכמה' ו'אדיר במרום' בנה ברמח"ל תבנית אדריכלית של ההנהגה האלקית.

זכות גדולה ביום זה ללמוד בספריו, ובפרט בספה"ק 'מסילת ישרים' אשר הוא ספר מוסר חובה לאדם השלם. מומלץ אף להדליק נר לכבוד נשמתו, ולחנן שזכות הצדיק תשפיע עלינו טובה וברכה, למען נשכיל ללכת בדרכיו, ולהשלים תיקון נפשנו בעלמא הדין, באריכות ימים ושנים.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך