תרומות
`
הרב פינטו לגבי קריאת ספר דברים: "תזכרו את מה שאני אומר לכם"
ספר דברים: האם הרב פינטו חזה את ל"ג בעומר האחרון? (צילום: ישיבת שובה ישראל)

לקראת שבת

הרב פינטו לגבי קריאת ספר דברים: "תזכרו את מה שאני אומר לכם"

מה התחייב האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו לפני חודש – כמה אנשים נוספים לומדים מידי שבת ספר דברים – ומה התבטאו גדולי התורה וגדולי הצדיקים על כוחו של לימוד זה.

   
הרב פינטו לגבי קריאת ספר דברים: "תזכרו את מה שאני אומר לכם"
ספר דברים: האם הרב פינטו חזה את ל"ג בעומר האחרון? (צילום: ישיבת שובה ישראל)
אא

כידוע תקנתו של האדמו"ר, מעוגנת בסיפורי ישועות עצומות, כאשר בימים אלו יצא סרטון מרגש ובו עדויות של גדולי הדור שליט"א וזיע"א, מכל החוגים, על מעלת לימוד ספר דברים ותקנתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו ראב"ד מרוקו.
האדמו"ר שליט"א, חזר שוב ושוב על המובא בספר ”מעשה רוקח” על פי מה שכתב בספר “קול בוכים” למקובל האלוקי רבי אברהם גלאנטי (איכה ב, כא), בשם המקובלים הראשונים שישנם “תתקנה” רקיעים כמספר “שמים” להגיע לפני הקב”ה, תת”ק המלאך מטטרון יכול להגיע אליהם, ולהעלות עד לשם את התפילות. נ”ה רקיעים, אין שום מלאך יכול להגיע לשם. בזמן בית המקדש, כל השערים היו פתוחים כמו לפני שחטא האדם שאכל מעץ הדעת, אחרי החורבן כל השערים האלו נסגרו.
הנה משה רבנו ידע, שיש ארבע ספרים בראשית שמות ויקרא במדבר והם כנגד ג’ גלויות של עם ישראל, אך גלות האחרונה היא הקשה ביותר. ומשה רבנו מושיען של ישראל, רצה להקל על עם ישראל וכתב את ספר “דברים” לפני מותו ברוח הקודש, ואמר בו תתקנ”ה פסוקים, שבכל פסוק יש כח לפתוח פתח אחד משערי שמים. ולכן ידע האדם, כאשר רוצה לפתוח את שערי שמים בעדו ובעד ביתו, ובעד כלל עם ישראל ילמד ביחיד או ברבים את כל ספר דברים, ואם ברוב עם הדרת מלך או במתי מעט יקראו ספר דברים, ויכוונו לשבר את כל המסכים המבדילים, כך יפתחו שערי שמים לתפילתינו ולבקשתינו, ועל ידי זה יושפע שפע רב מכל העולמות.

בסרטון מיוחד שהוציאו תלמידיו, רוכזו ברכותיהם מכתביהם ודבריהם של רבים מגדולי התורה בהם מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, ממרן הגר"ש אויערבאך שליטי"א, מרן הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א, מרן הגר"ש אוירבך זצוק"ל, הגה"צ רבי אריה שכטר זצ"ל, הגה"צ הגרי"מ מורגנשטרן, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, כ"ק האדמו"ר מקוזמיר, כ"ק האדמור  מטאלנא, כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף, הגה"צ רבי אהרון טויסיג, הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי, הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן, הגה"צ רבי דוד בצרי, הגה"צ רבי יהודה יוספי, הגה"צ רבי יחזקאל בינג, הגה"צ רבי יצחק שמואל שוורץ, ועוד גדולי תורה ויראה שליט"א וזצ"ל מכל העדות והחוגים שכתבו מכתבים ובהם הם מפליגים בשבח התקנה, או בירכו בדברים נלהבים את פעלו של האדמו"ר רבי יאשיהו כתקנה שישועות רבות בה, כאשר עוד עשרות גדולים וצדיקים שלחו את ברכותיהם.

במכתבו של הגרי"מ מורגנשטרן שליט"א הוא מפליג בכוחה של הסגולה הגדולה, של קריאת ספר דברים ומביא ממקורות קדמונים על חשיבות הדבר, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר מפרט במכתבו את מעלת הענין וזכותו של האדמו"ר שגילה והפיץ את אותו ענין נפלא שמאות אלפי יהודים נוהגים בו, ובדברים ימים ונרגשים מגדולי תורה וחסידות, המברכים בכל ליבם על הדבר.

כולנו מצטרפים לקריאת הקודש, של לימוד ספר דברים מידי שבת בשבתו! צפו בסרטון המרגש

ספר דברים: האם הרב פינטו חזה את ל"ג בעומר האחרון? (צילום: ישיבת שובה ישראל)

עוד כתבות שיעניינו אותך