מסר לאולפן
רבה של בני ברק, הרב מסעוד בן שמעון: "יש קשר ישיר בין סילוקנו מבתי הכנסת בבושת פנים לזלזול בשיחות של חולין ובאמצע התפילה" (צילום: Suprun Vitaly/shutterstock)

רבה של בני ברק חושף את הסיבה לסילוקנו מבתי הכנסת

רבה של העיר בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון יצא בדברים חריפים על המצב בו אנו נמצאים ואמר כי "יש קשר ישיר בין סילוקנו מבתי הכנסת בבושת פנים לזלזול בשיחות של חולין ובאמצע התפילה"

   
רבה של בני ברק, הרב מסעוד בן שמעון: "יש קשר ישיר בין סילוקנו מבתי הכנסת בבושת פנים לזלזול בשיחות של חולין ובאמצע התפילה" (צילום: Suprun Vitaly/shutterstock)
אא

רבה של העיר בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון יצא בדברים חריפים על המצב בו אנו נמצאים ואמר כי "יש קשר ישיר בין סילוקנו מבתי הכנסת בבושת פנים לזלזול בשיחות של חולין ובאמצע התפילה".

את דבריו פתח הרב: "אחי ורעי, המצב שלנו והקשיים המתעוררים בתקופתנו, אינם חדשים. כלל ישראל סבלו כבר בעבר ממגפות דומות, כמו זו למשל שהיתה בשנת תקצ"ז בקהילת סלוניקי".

"בקונטרס מיוחד בשם 'טהרת המים' שהתחבר על ידי רבי אברהם הכהן )מערכת ד', אותיות ד-ה( כותב המחבר על המגיפה הגדולה שפקדה את עמו, ומתאר בדיוק את מה שקורה גם בימינו".

"עשירים ונכבדים רבים 'לא יצאו כלל חוץ לעיר, אלא עשו שמירה בביתם מבלי שיתדבקו בשום אדם, ובעוונות הרבים יש הרבה דלת-העם שאינם נזהרים לשמור מרחק, והיתה המגיפה לבוא בהם, ונדבקו, וזו הסיבה גם שהפסוק מתבטא בלשון "ידבק ה' בך את הד ב ר' וכו'.".

"מחבר האגרת מסיק הלכה, הנוגעת גם לנו, שכל מי שיודע על מישהו מבני ביתו שנדבק במחלה, צריך שירחיק מאוד מבני אדם, ולא יעלים הדבר, שהוא איסור גמור מדאורייתא, כמו שמובא ב'ספר חסידים' )תרע"ג(. האיסורים נובעים מהפסוקים 'לפני עוור לא תתן מכשול', 'ואהבת לרעך כמוך' ו'לא תעמוד על דם רעך'".

הרב המשיך בדבריו: "רואים מזה שהמגפה הזו כבר היתה לעולמים, וכפי שאמרנו יש לנו לחזור לדרכי אבותינו. והנה, במלחמת יום הכיפורים בשנת תשל"ד, אמר מרן הגר"ח שמולאביץ זצ"ל שיחות מוסר, ועורר מאוד על מה שמובא במסכת ברכות )ס"ג א'( 'כל המרפה עצמו מדברי תורה, אין בו כוח לעמוד בעת צרה'. הרי שאם רוצים שיהיה לנו כוח לעמוד בצרה, צריכים להתחזק בלימוד התורה. זו זכות הקיום שלנו".

"הדבר השני עליו עורר מרן הגר"ח קנייבסקי היה בענין התפילה, והזכיר את מה שמובא שהמבול נקרא על שם נוח, מפני שלא התפלל על בני דורו. ולכן גם אנחנו חייבים להתפלל על בני הדור שלנו, בבחינת אליך זעקו ונמלטו. ואל תאמרו כבר התפללנו דיינו, שכן משה רבינו התפלל תקט"ו תפילות, ולולא ה' שאמר לו 'רב לך אל תוסף', היה ממשיך להתפלל".

"ויש לזכור גם את מה שמובא במסכת תענית, ונפסק בשו"ע )סימן תקע"ד(, שאסור לפרוש מן הציבור, וכל  הפורש מן הצבור ואינו משתתף בצערם, אינו רואה בנחמתם. והמגן אברהם והפרי מגדים כותבים ש'להשתתף עם הציבור', הפירוש הוא, בגוף ובממון, וכל מה שיש בידו להציל".

לקראת סוף דבריו אמר הרב והוסיף: "ברצוני לעורר על נקודה נוספת, והיא שהכל בוודאי חשים, למרות שאין לנו נביא וחוזה, שיש קשר ישיר בין סילוקנו מבתי הכנסת בבושת פנים לזלזול בשיחות של חולין ובאמצע התפילה".

"כאשר אנחנו עדיין בשיאה של הטרגדיה, ועדיין מחוץ לבתי הכנסיות והמדרשות, נקבל על עצמנו באופן הכי-גורף שכאשר נחזור לשם בעז"ה, נקפיד על כבוד בית הכנסת. היום זה הזמן להפוך את הכל, ולקבוע סדר חדש! ולהחליט שכאשר חוזרים, חוזרים אחרת! חוזרים לבית ה' עם הקפדה אמיתית על קדושתו וכבודו!"

"יש לדעת שגדר שיחה בטילה בבית הכנסת הוא גם אם הוא מדבר לצורך פרנסתו. כמו כן יש להעיר על המנהג להטעין את הסוללה של הטלפון הסלולארי מחשמל בית הכנסת, ועיין בשו"ע )תקנ"ד י"ד(. בבית הכנסת יש לשבת במורא ובכבוד, ובבן איש חי כותב שלא להניח רגל על רגל, שזה מנהג שחץ וגאווה. וה'שדי חמד' כותב שלא נכון גם לחלק טבק בבית הכנסת".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך