מסר לאולפן
איך פותחים את המזל? "שפע אין סופי" (צילום: MIA Studio/shutterstock)

איך פותחים את המזל? "שפע אין סופי"

פעמים רבות תפילותיו של אדם נשמעות אך לא מתקבלות בשל 'דינים' השרויים על האדם. איך ממתקים אותם? איך פותחים את המזל וגורמים לשפע אין סוף להתקבל אצלנו?

   
איך פותחים את המזל? "שפע אין סופי" (צילום: MIA Studio/shutterstock)
אא

המתבונן ישים לב שלפני כל מצוה ובפרט כל תפילה, באמרנו נוסח ה'לשם יחוד' שקודם לכן, אנו מסיימים בפסוק מספר תהילים (צ, יז) "וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ". מהו סוד הפסוק, ומה בכוחו להועיל?

בספרים הקדושים מובא שסוד מספר 56 בגימטריא נ"ו, יש בו כדי למתק דינים. כך גם האותיות הסופיות שבא' ב' – מנצפ"ך, יש בכוחן למתק הדינים.

והנה הגימטריא של כל אותיות מנצפ"ך יוצא 280, בעוד שסך האותיות הסופיות מסתכם ב5. אם נחלק 260 ל 5 התוצאה היא: 56 – גימטריא נ"ו, שהוא כאמור מסוגל לביטול הדינים.

מעתה נתבונן בפסוק "ויהי נועם" אשר יש בו חמש פעמים את צירוף האותיות "נו" בסופן של מילים; 1. אלוקינו  2. עלינו  3. ומעשה ידינו  4. כוננה עלינו  5. ומעשה ידינו; הרי לנו חמש פעמים 56 – נ"ו, שהוא עולה יחד גימטריא מנצפ"ך, שכאמור יש בסודו למתק דינים.

נמצא אפוא, שאמירת "ויהי נועם" בתחילת כל תפילה, היא אקוטית ומשמעותית לקבלתה אצל הקב"ה. להסיר מעלינו כל דינים ומקטרגים. כך נפעל גם לפני כל ענין שמצריך סייעתא דשמיא (איזה לא?!..), נתפלל ונייחל "וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך