מסר לאולפן
הלכות ומנהגים ל"ג בעומר (צילום: Lerner Vadim/shutterstock)

מה צריך לעשות ביום ל"ג בעומר? המדריך המלא

הלכות טעמים ומנהגי היום; מה הטעם ששמחים ביום זה? מה כדאי ללמוד? כמה נרות צריך להדליק, ומתי?

   
הלכות ומנהגים ל"ג בעומר (צילום: Lerner Vadim/shutterstock)
אא
 1. מי שאמר קודם שספר את העומר "היום ל"ג בעומר – נלך למקום פלוני" וכדו', צריך לברך ולספור כרגיל.
 2. בקריאת שמע שעל המיטה, אין אומרים תחנון.
 3. אין אומרים תיקון רחל, אלא רק תיקון לאה, ומדלגים מזמור 'יענך ה' ביום צרה'. וכן ידלג פסוק 'עד אנה בכיה בציון'. אבל אומרים מזמור 'בבוא אליו נתן הנביא'.
 4. אין אומרים תחנון ונפילת אפים. ואין אומרים מזמור 'יענך ה' ביום צרה' קודם 'ובא לציון', ולא מזמור 'תפילה לדוד'.
 5. מרבים קצת בשמחה, לזכר שפסקו תלמידי ר"ע מלמות. וי"א לזכר אותם תלמידים שהוסיף ר"ע להעמיד ולא מתו. וי"א שהוא יום הילולא דרשב"י, ונודע שרצונו הוא שישמחו ביום זה כידוע. וי"א שביום זה סמך ר"ע את חמשת תלמידיו, ורשב"י הוא מתלמידיו הגדולים.
 6. כתב החיד"א (מורה באצבע רכג): יש מי שנהג ללמוד שבחי רשב"י המפוזרים בזוהר ואידרא זוטא, והוא מנהג יפה.
 7. נהגו (בשנה אחרת, שאין חשש סכנה) ללכת ביום זה על קברי רשב"י ורבי אלעזר בנו בהר מירון, ואוכלין ושותין שם ושמחים.
 8. כתב הבן איש חי (סו"ס הילולא רבה) שגם לרבי עקיבא יש שמחה ביום זה, ולכן יושבי טבריה ילכו להשתטח במערת ר"ע ולשמוח שם. גם עוד ילכו למערת רבי מאיר בעל הנס אשר גם הוא יש לו שמחה ביום זה, כי הוא מחמשת תלמידיו. וכן יושבי צפת ההולכים למירון, אותם שדרכם לחזור ביום ל"ג בעומר עצמו, צריכים ללכת אצל מצבת רבי יהודה בר' אלעאי.
 9. נהגו לגלח ביום זה את ראשי הקטנים ('חלאק'ה').
 10. מדליקים נרות, ועושים מדורות אש על קברו.
 11. בארץ ישראל נהגו להרבות נרות בבית הכנסת. וחסידים עושים גם מדורות.
 12. אחר תפילת ערבית מדליקין נרות לכבוד אבותינו הקדושים, ולאדם הראשון, ולרשב"י וחבריו. (מנהגי בית יעקב ז, נד)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך