מסר לאולפן
(צילום: Orlov Sergei/shutterstock)

שערי בתי כנסיות נעולים: מה נקבל על עצמנו כשיפתחו?

עקב משבר הקורונה וההנחיות החדשות דלתות בית הכנסת ננעלו למשך חודשיים והציבור נאלץ לקיים את תפילותיו בבתים. מה אנו למדים מכך ומה נוכל לקחת על עצמנו לעתיד לבוא? הרב מנחם וייס במאמר נפלא שאסור לפספס.

   
(צילום: Orlov Sergei/shutterstock)
אא

התפילות שאנו מקימים בחודשיים האחרונים, עקב מגיפת הקורונה וההוראות מניני המרפסות. חצרות, שערי בתי כנסיות נעולים. לצערינו הרב, מצד אחד מסירות נפש של עם ישראל בכל אתר ואתר שמתאפשר להתפלל בציבור ובמנין, ומצד האחר לחזק דוקא בעת הזאת שבעז”ה נזכה בקרוב שוב לפתוח שערי בתי כנסיות, להעריך ולהחשיב כראוי את קדושת בית הכנסת ומעלת התפילה בציבור, בפרשת השבוע פרק כ”ב פסוק ל”ב “ונקדשתי בתוך בני ישראל” בתלמוד ירושלמי מסכת ברכות נאמר, כתוב כאן “בתוך בני ישראל” וכתוב בפרשת מקץ “ויבואו בני ישראל בתוך הבאים מה שם בעשרה אף כאן בעשרה” ומכאן שכל דבר שבקדושה נאמר בעשרה, ברכו, קדיש, קדושה וכו’ תפילה במנין, במדרש כתוב מביא אותו החפץ חיים במשנה ברורה “בשעה שאומרים בני ישראל קדוש קדוש קדוש” ונושאים עיניהם למרום וירימו עקבותיהם עם גופם, אין לי הנאה יותר מזו בעולמי, ואותה שעה אני אוחז בכסא הכבוד ובדמות יעקב ומחבקה, ומנשקה, ומזכיר גלותם וממהר לגואלם. ומוסיף החפץ חיים שאילו בני ישראל עושים תשובה, מיד נגאלין. הגמרא בברכות אמר רבי יוסי נכנסתי לחורבה להתפלל, ואליהו הנביא שמר בפתח ושאלני מה שמעתה בחורבה זו, אמרתי לו אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את היכלי, והגליתי בין האומות, אמר לי אליהו הנביא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ועונין אמן יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעולמי עלמיא, הקב”ה מנענע בראשו ואומר אשרי המלך שבניו מקלסין אותו. ומוסיף הרוקח בהלכות ברכות שבשעה שישראל בבתי כנסיות עונים אמן הקב”ה אומר מתי אשוב להיכלי, ואקבץ נדחי ישראל, וכן הגמרא במסכת שבת קי”ט העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו, הפירוש בכוונה, לא צריך לצווח, קורעין לו גזר דינו ומוחלין לו עונותיו, כל זה יכול להתקיים רק בתפילה בציבור במנין, 3 פעמים ביום. תניא רבי נתן אומר, מנין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים, שנאמר “אין קל כביר לא ימאס” ורש”י מסביר: “קל כביר לא ימאס”, זו תפילת רבים.

נקבל על עצמינו בעזרת השם כשנחזור לתפילה בבית הכנסת במנין, להעריך ולהחשיב ולייקר את ה”ונקדשתי בתוך בני ישראל”. 

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך