ראש ישיבת פוניבז’: החיילים שנהרגו כמו "הרוגי לוד" מהגמרא
הרב גרשון אדלשטיין (באדיבות המצלם)

חדשות

ראש ישיבת פוניבז’: החיילים שנהרגו כמו "הרוגי לוד" מהגמרא

יום הזיכרון: הגאון רבי גרשון אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז' התייחס לחיילים הקדושים שנהרגו על קידוש שם שמים, השווה אותם ל"הרוגי לוד" ואמר כי  "יש להם עולם הבא"

   
ראש ישיבת פוניבז’: החיילים שנהרגו כמו "הרוגי לוד" מהגמרא
הרב גרשון אדלשטיין (באדיבות המצלם)
אא

יום הזיכרון: הגאון רבי גרשון אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז' התייחס לחיילים הקדושים שנהרגו על קידוש שם שמים, השווה אותם ל"הרוגי לוד" ואמר כי  "יש להם עולם הבא".

"גם חילונים שאינם שומרי תורה ומצוות, אם הם מוסרים את נפשם על הצלת אחרים מתוך אהבת הבריות, יש להם עולם הבא כמו הרוגי לוד שמסרו את נפשם לטובת בני העיר", אמר ראש הישיבה.

הרב אדלשטיין סיפר את מעשה הרוגי לוד "וידוע המעשה שמובא בגמרא (תענית יח, ב) על הרוגי לוד שמסרו את נפשם להציל את כל העיר, והמעשה היה שמצאו בלוד בת מלך שנהרגה, וחשדו ביהודים שהם הרוצחים, והיתה גזירה שאם לא ימצאו את הרוצח יהרגו את כל היהודים, ובאו שני אחים ואמרו שהם הרוצחים, למרות שהם לא היו הרוצחים, כדי להציל את כל בני העיר, ואמרו חז"ל הרוגי לוד אין אדם יכול לעמוד במחיצתם".

בהמשך דבריו סיפר הרב על בחור בימי קום המדינה שלא רצה להגיד קדיש על אביו, "באותה תקופה שלטו הבריטים בארץ, וקבעו מכסה כמה יהודים יוכלו להיכנס לארץ, וניצולי שואה רבים שהגיעו לארץ גורשו על ידי הבריטים לקפריסין, והוא הלך ועמד בראש קבוצת מפגינים כדי שיניחו לפליטים להיכנס לארץ, והשוטרים הבריטים הזהירו אותם שלא יפגינו, אך הוא לא שמע להם והלך והפגין, והבריטים ירו בו והרגוהו".

"הנה בחור צעיר זה שלא היה מאמין ולא רצה לאמר קדיש אחר מיטת אביו, למרות הכל כיון שמסר את נפשו לטובת הפליטים, יש לו עולם הבא כמו הרוגי לוד, ואף על פי שהוא עשה את זה מתוך לאומיות, אין זה כמו לאומיות אצל גויים הנובעת רק מגאווה, אלא עשה זאת מתוך אהבת הבריות של יהודים, וגם חילונים שאינם שומרי תורה ומצוות, אם הם מוסרים את נפשם על הצלת אחרים מתוך אהבת הבריות, יש להם עולם הבא כמו הרוגי לוד שמסרו את נפשם לטובת בני העיר".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך