תרומות
הרב רפאל אביטן: סודם של ימי העומר
(צילום: tomertu/shutterstock)

לקראת שבת

הרב רפאל אביטן: סודם של ימי העומר

חז"ל שבחו את הימים הללו, "ימי ספירת העומר" בזוהר הקדוש ובמדרשים במעלתם הגדולה ומצד שני ימים אלו הם קשים ביותר ובהם אנו נוהגים מנהגי אבלות. איך זה מסתדר? ומה הסוד שמסתתר מאחורי ימים קדושים אלו? הרב רפאל אביטן חושף במאמר שלפנינו.

   
הרב רפאל אביטן: סודם של ימי העומר
(צילום: tomertu/shutterstock)
אא

נמצאים אנו כעת בעיצומם של ימי ספירת העומר הקדושים, המוליכים אותנו החל ממוצאי חג הפסח עד ערב חג השבועות הקדוש, זמן מתן תורתנו. והנה אם נתבונן במהותם הפנימית של הימים הללו נמצא בהם ניגודים ושינויים עצומים שלפי ראות עינינו סותרים הם אחד את השני באופן קיצוני ביותר. מצד אחד הפליגו מאד חז"ל הקדושים בזוהר הקדוש ובמדרשים על גודל מעלת ימי ספירת העומר, כמו שנכתוב בהמשך. ומצד שני ימי הספירה הם ימים קשים ר"ל שבהם נוהגים אנו במנהגי אבילות על פטירת 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, ומשום כך לא מתגלחים ולא מסתפרים, וגם לשמוע מוסיקה אסור, עד כדי כך האבלות גדולה שאפילו לא מתחתנים ברוב ימי העומר. להראות לנו שאפילו מצוה חשובה כ"כ שהיא הראשונה בתורה מצוות פרו ורבו נדחית מפני שאסור לשמוח בימים הללו. אם כן צריך להבין כיצד יתכן שבאותם ימים ממש ישמשו בערבוביה, גם עת רצון עצומה וגם דיני אבלות חמורים?

שורש לכל השנה

קודם שנתרץ בס"ד את הקושיא, נעתיק מעט מדברי צדיקי הדורות זי"ע שהרבו לכתוב על קדושת ימי העומר. המקובל האלקי רבי שלום שרעבי זי"ע כותב בספרו (נהר שלום דף לב) "ימי ספירת העומר הם שורש לכל ימות השנה, ובדרך שאדם הולך בהם, כך מוליכים אותו כל ימות השנה". וכן הוסיף וכתב הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ זי"ע (ערבי נחל שמיני) "בכל יום של ספירת העומר מאיר כח ואור של שמונה ימים שלמים במשך השנה! כמו כן ידועים דברי הרמב"ן זי"ע (ויקרא כג) "מחג המצות עד יום השבועות ישנם 49 ימים של ספירת העומר, והימים הללו חשובים כחולו של מועד". וכתב הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע (ספר המידות ספירת העומר) "בימי הספירה ניתן להכניע את היצר הרע שהוא המוסר הגדול, ורמז לזה: מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ראשי תיבות לעמר". ושורש הדברים מובאים בזוהר הקדוש (אמור צז) "ע"י ספירת העומר נתבטל היצר הרע ולא מתקרב לישראל, ואז מתדבקים ישראל בהקב"ה". כעת לאחר שהבנו מעט את שגב מעלת ימי הספירה, מתחדדת הקושיא פי כמה וכמה, האם ימי ספירת העומר הם ימי שמחה ורצון או שמא הם ימי דין וצער?

ויהי ערב ויהי בוקר

אכן צריך לדעת שבאמת ימי העומר הם ימים קדושים ונפלאים מאד, אך יחד עם זאת יש בהם דינים קשים וניסיונות גדולים ר"ל. כי הנה כבר בבריאת העולם נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, כלומר קודם שמפציע האור וזורחת השמש שבא לרמז על זמן החסדים והישועות, חייב לעבור זמן של לילה והסתרה שמרמז על יסורים וניסיונות ר"ל שבהם האדם נבחן האם ראוי הוא לקבל את אורו וזיוו של השם יתברך. וישנו כלל גדול שכותב הרה"ק רבי נחום מטשרנוביל זי"ע (מאור עינים לך לך) "כפי הטובה הגדולה שבדעת הבורא יתברך להביא על האדם כך יהיה הצמצום והצער שמקודם גם כן גדול". כלומר שעליך להתחזק מאד באמונה וביטחון בהקב"ה שהוא רוצה אך ורק את טובתך, גם הגשמית וגם הרוחנית, אך הוא יתברך קבע כלל ברזל כבר בראשית הבריאה, שלא ניתן לקבל שפע אמיתי ומבורך אלא אם כן עוברים ניסיון וקושי מסוים ולא נשברים ממנו, אלא מאמינים שהכל לטובה, ויודעים שהצער הזה הוא זמני והנה הולכת ומתקרבת לה הישועה הגדולה שאני מצפה לך כבר תקופה ארוכה. ובענין זה כתב הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע דברים נפלאים (ליקוטי מוהר"ן קטו) "השם יתברך בעצמו מסתתר בתוך הקשיים והמניעות ומי שהוא בר דעת מוצא את הקב"ה אפילו בתוך הערפל והחושך כי השם יתברך מסתיר את עצמו במניעה הזו לטובת האדם".

גילוי גדול מאד

כעת אכתוב לך סוד גדול המובא בספר הקדוש "אמרי פנחס" מהצדיק האלקי רבי פנחס מקוריץ זי"ע, שעל פיו יובן מדוע דווקא בימי ספירת העומר ישנם הרבה מאד אנשים שעוברים קשיים גדולים וניסיונות מרים. ולעיתים אף ביום אחד יכולים להרגיש תהפוכות גדולות בנפשם, שהנה הם שמחים ומרוצים ובין רגע נופלת עליהם כבדות ועצבות בלתי מוסברת. ודבר זה חוזר ונשנה כמה וכמה פעמים בימי העומר וצריך להבין מהי הסיבה לכל זאת – אומר רבי פנחס מקוריץ זי"ע "ספירת העומר כוללת את כל הנשמות, יש שהם מצד הגבורה ויש מצד החסד וכו'. ולכן אמרו בגמרא (עדויות ב) משפט רשעים בגיהנום מפסח עד שבועות, כי אז דנים את כל הנשמות גם החיים וגם המתים כי זהו זמן התיקון ועליית הנשמות". לומדים מכאן דבר נפלא מאד שכל אחד ואחת מאיתנו נידון כעת בימי ספירת העומר מה יהיה איתו במשך כל השנה, ולכן הקב"ה בודק ומנסה ותנו בכל מיני ניסיונות ומעברים בכדי לראות האם למרות הכל אנחנו נשארים נאמנים לו, ורוצים באמת לקבל את התורה הקדושה בחג השבועות. כמו שכותב הרה"ק רבי נתן מברסלב זי"ע (ליקוטי הלכות ספירת העומר ט) "כל אחד מישראל נבדק ומתנסה בימי ספירת העומר אם יוכל לעמוד בכל מה שיעבור עליו, ולא יתייאש משום דבר שבעולם, אלא יאמין תמיד שהשם יתברך מלא כל הארץ כבודו, ולכן עובר עליו מה שעובר בימים הללו בכדי להזדכך לקראת קבלת התורה".

הסבלנות משתלמת

היוצא מדברינו הלכה למעשה הוא שעליך לדעת שהקב"ה רוצה לתת לך שפע גדול מאד ולהמתיק ממך את כל הדינים ולהמשיך עליך ישועות ורחמים, אך כדי להיות ראוי לכך עליך להתחזק מאד בימי ספירת העומר הללו, ולא להתבלבל מכל הקשיים שעוברים עליך, אלא אדרבה להבין שאם עכשיו אתה נמצא בתקופה לא קלה בגשמי או ברוחני או בשניהם יחד ר"ל, זה סימן שאתה עומד לקבל אור גדול וברכה נפלאה שתלויה באמונתך. אם רק תאמין שהכל לטובה ושהשם יתברך אוהב אותך אהבה נצחית ורוצה להשפיע לך את כל הטוב שבעולם, וזה בסה"כ ניסיון ותקופה שחולפת ועוברת, ולא תתייאש ותמשיך קדימה, אז תראה במו עיניך איך יתגשמו כל משאלותיך בקרוב ממש!

הרב רפאל אביטן - פעם בשנה: 48 שעות של ניסים ונפלאות! צפו

(צילום: tomertu/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך