מסר לאולפן
שבת (צילום: diy13/shutterstock)

יהדות

בשבת הקרובה: סגולת ’שבת החודש’

השבת הקרובה – שבת מברכין חודש ניסן, נקרא את פרשת 'החודש'. מהי פרשת החודש, ואלו סגולות טמונים בשבת זו?

   
שבת (צילום: diy13/shutterstock)
אא

השבת הקרובה נקראת 'שבת החודש', על שם פרשת 'החודש' שנקרא בה. פרשת החודש, היא הפרשה הרביעית והאחרונה לסדר ארבעת הפרשיות שקראנו בחודש האחרון.

הקריאה מתחילה במילים: "החודש הזה לכם ראש חודשים", והיא עוסקת בהכרזה שניסן הוא החודש הראשון וענייני קידוש החודש. כמו כן מפורטים בה דיני קורבן פסח.

הפטרת פרשת החודש היא מספר יחזקאל (פרק מה), והיא פותחת במילים: "בראשון באחד לחודש". ההפטרה עוסקת בדיני חג הפסח וקורבנותיו בבית המקדש השלישי.

בשבת זו מברכים את חודש ניסן כולו, חודש מיוחד כלשון הפייטן: "הנה הנם ימים מבורכים באים", שכל ימי החודש כולו מלאים ברכת ה'. אכן, בזוהר הקדוש אמרו: "כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין". כלומר: בשבת הקודמת לימי השבוע, כי השבת הקודמת היא מקור ברכת השבוע. לפיכך קבעו חכמים לקרוא פרשת החודש בשבת מברכין ניסן, כי בשבת זו מתעוררות ברכות שמים מעל לרדת על ראש זרע ישראל קדושים.

ה"בית אברהם" כותב, כי שבת בה קוראים את פרשת החודש היא סגולית "להכשיר ולתקן את הראש לכל ימות השנה, לבער מעצמו כל מחשבת פיגול ושאר הרהורים רעים". מהי הדרך לכך? "על ידי שיתחדש ויקבל על עצמו להיטיב דרכיו מכאן והלאה, והמתחדש ומקבל על עצמו לעבוד את ה' בחודש הזה מועיל לו לכל חדשי השנה".

סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב כותב: "פרשת החודש באה לומר לאדם, שלא יאמר ח"ו כי משעה שברא הבורא יתברך את עולמו, שוב אינו משגיח בו, ומסרו ביד המקרה. חלילה לומר כך, חייב האדם להאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך משגיח תמיד  בלי שום הפסק בעולמו, ומחיה אותו ומחדשו בכל יום תמיד. השגחה פרטית ומיוחדת היא על בניו אהוביו, ואף אם שעה קשה עוברת על אדם, אל ייפול בביטחונו כי קרובה ישועתו לבוא".

רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו "פרי צדיק", כי בשבת החודש יש "התחדשות בשפע בדברי תורה".

 

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך