הגר"ח קנייבסקי בהוראה דרמטית: "יש להימנע מללכת למקווה"
מקווה (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

חדשות

הגר"ח קנייבסקי בהוראה דרמטית: "יש להימנע מללכת למקווה"

הוראה דרמטית של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי בצל נגיף הקורונה ההולך ומתפשט, כי אין ללכת למקווה גברים. מרן נימק: "חמירא סכנתא מאיסורא"

   
הגר"ח קנייבסקי בהוראה דרמטית: "יש להימנע מללכת למקווה"
מקווה (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)
אא

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי השיב לשואלים בימים האחרונים כי יש להימנע מללכת למקווה גברים. מרן נימק: "חמירא סכנתא מאיסורא".

הפוסק הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, כתב בימים האחרונים תשובה הלכתית מפורטת, ובה נימוקים הלכתיים לחשוש לטבילה במקווה במצב הקורונה.

בעת הזו", כתב הרב קוק בתשובה לגיליון 'שואלין ודורשין' היוצא לאור על ידי בית הוראה הכללי ירושלים, "שיש חשש גדול של הידבקות ר"ל במקומות ציבוריים וביותר יש חשש בשימוש במקוואות ציבוריים יש להימנע כיון שאין טבילת גברים מעיקר הדין, וכדברי הרמב"ם (שם) שביטלה מחמת חולי וכבר אמרו תוס' (בבא קמא כג, א) יותר יש לאדם לשמור עצמו שלא יזיק משלא יוזק".

הרב קוק הוסיף כי "מעתה, כשהמומחים טוענים שבטבילה עלול לא רק להינזק אלא אף להזיק אחרים חלילה בוודאי שיש להימנע. וכנראה בדברי המסילת ישרים (כ) בשיקול הדעת שצריך לתת על מעשים אם לעשותם או לא, ואף שנראים כלפי חוץ כטובים וברי מעלה לפעמים יש להניח מלעשותם "משקל החסידות היא מלאכה קשה כי דקות ענייניו הוא רב וסכנתו עצומה... ויש תוספת חסידות שאינם חובה מוחלטת, וודאי שיותר הגון לחסיד שיניחהו משיעשהו".

בשאלה נוספת שהגיעה לבית הוראה הכללי האם מי שלא יוכל לטבול, יוכל להטיל על עצמו ט' קבין מים על ידי מקלחת, השיב ראש בית ההוראה: "נתינת ט' קבין (13 ליטר) צריכה להיעשות דווקא על ידי כלי עם מים שאובין (משנה הלכות ג, א-ח שהוכיח כן משו"ת הראב"ד ו והסכים עמו מרן הגר"מ פיינשטיין), ולכן במקלחת שהמים הזורמים בה יוצאים הישר מצינורות המחוברים לקרקע לא מועיל (שיעורי מרן הגרי"ש אלישיב – ברכות רמב)".

"יש להדגיש כי המים צריכים להינתן על כל גופו (כולל זרועותיו) באחת, ולא ייתכן כשאדם שופך המים על עצמו משום שזרועותיו ממילא מחוץ למים. כמו כן דווקא המים צריכים להינתן ברצף על ידי הכלים בלא שיהא הפסק בין המים הניתנים מכלי ראשון לכלי הבא אחריו כדברי המשנה ברורה (פח, ד) "מבואר בבית יוסף שדין תשעה קבין הוא באופן שלא יפסיק משפיכת כלי ראשון עד שיתחיל השני".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך