האם מגיפת הקורונה היא סימן לבואו של משיח?
נגיף הקורונה (צילום: Ververidis Vasilis/shutterstock) בעיגול: הרב חיים פלאג’י

יהדות

האם מגיפת הקורונה היא סימן לבואו של משיח?

מגפת הקורונה נותנת לנו תזכורת שאנו בדור האחרון שלפני ביאת המשיח, וכי יש להתכונן לבואו. האם צריך לברך על הגאולה?

   
האם מגיפת הקורונה היא סימן לבואו של משיח?
נגיף הקורונה (צילום: Ververidis Vasilis/shutterstock) בעיגול: הרב חיים פלאג’י
אא

אין זה סוד שאנו בדור "עיקבתא דמשיחא", ומגיפת הקורונה אכן משמשת עבורנו תמרור להכנתנו הרוחנית לקראת בואו. 

מה מברכים כשיבוא המשיח?

לשאלה זו נדרש הגאון המופלא מוהר"ר חיים פלאג'י זיע"א בספרו שו"ת לב חיים (ח"ב או"ח סי' מב), וכך לשונו הזהב:

"שאלה: בביאת משיחנו שיבא ויגאלנו במהרה בימינו אמן, מה ברכה אנחנו מברכים על הגאולה ועל רוב טובה, מברכים שהחיינו והטוב והמטיב ועל גאולת ישראל, יורנו המורה".

ועל כך משיב הגר"ח פלאג'י: 
"תשובה: הקשית לשאול הלכתא למשיחא (הלכה לימות המשיח). ונראה דמברכים ברכת גואל ישראל אשר גאלנו מגלות המר הזה, וכסדר שתיקנו בסוף אגדה (ההגדה) ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו, ומברכים גאל ישראל. כמו"כ יהיה בגאולה העתידה לבוא בב"א. וגם ברכת שהחיינו, כי זכינו לזמן הזה, כי בודאי אנחנו קובעים יום הגאולה ליו"ט גמור, ולקדש בו קדושת היום, וכן לומר בו שהחיינו. וכן שמעתי שכן דעת מורינו הרב כנסת הגדולה ז"ל לומר, כי יום הגאולה הוא יו"ט גמור, ולקדש עליו, ובכלל קידוש היום הוא לומר ג"כ זמן".מלבד זה, בספר 'מעון הברכה' כתב בשם הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל, שנברך כמו כן ברכת חכם הרזים, שהרי בודאי יהיו שם שישים ריבוא ישראל. וברכת שחלק מחכמתו ליראיו, וברכת שחלק מכבודו ליראיו.

נמצאו בסה"כ ה' ברכות: א. גאל ישראל. ב. חכם הרזים. ג. שהחיינו. ד. שחלק מכבודו ליראיו. ה. שחלק מחכמתו ליראיו.

עד אז, נמשיך להתפלל ולייחל "ותחזינה עינינו בשובך לציון – ברחמים". 

התגשמות נבואות אחרית הימים: "בדיוק כמו שחז"ל חזו לפני אלפי שנים". צפו

נגיף הקורונה (צילום: Ververidis Vasilis/shutterstock) בעיגול: הרב חיים פלאג’י

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך