X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
אזהרה: רבני המשטרה בקריאה מיוחדת לפני פורים
חג פורים (צילום: lunopark/shutterstock)

חדשות

אזהרה: רבני המשטרה בקריאה מיוחדת לפני פורים

לקראת חג פורים, רבני משטרת ישראל בפניה מיוחדת להורים בנוגע למניעת הילדים משימוש באמצעים מסוכנים. "בהתקרב ימי הפורים הבעל"ט אנו רואים חובה קדושה לחזור ולהזהיר את הציבור לנהוג בכל כללי הזהירות על מנת ששמחת פורים תהייה כהלכתה"

   
אזהרה: רבני המשטרה בקריאה מיוחדת לפני פורים
חג פורים (צילום: lunopark/shutterstock)
אא

לקראת חג פורים, רבני משטרת ישראל קוראים להורים למנוע מהילדים והנערים להשתמש באמצעים מסוכנים ולנתב אותם רק לאותם אלו המותרים על פי החוק.

על מנת למנוע סכנה ועוגמת נפש מהנערים ומבני משפחותיהם יוצאים הרב הראשי למשטרת ישראל נצ"מ הרב רמי ברכיהו ורבני משטרת ישראל בקריאת קודש להורים לרבנים ולמחנכים.

"בהתקרב ימי הפורים הבעל"ט אנו רואים חובה קדושה לחזור ולהזהיר את הציבור לנהוג בכל כללי הזהירות על מנת ששמחת פורים תהייה כהלכתה.

לצערנו הרב אנו שומעים עדויות מאנשי המשטרה והחירום על היקף המקרים הקשים שהתרחשו בתקופה זו.

על כן באנו לעורר על מצוות עשה חמורה "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ולהודיע בשער בת רבים על חובת הזהירות.

ובכלל זה יש להזהיר גדולים על הקטנים בכל הנוגע לסיכונים הנגרמים כתוצאה משימוש בכלי משחית כדוגמת נפצים למיניהם, ומלבד הסכנה הכרוכה בעצם השימוש הרי שזה גורם לבהלה ובלבול אצל הציבור וגרמו לפגיעות קשות רח"ל, ובנוסף יש בזה עבירה פלילית ומצווה להרחיק ולהזהיר מפני המכשול (כמובא ברמב"ם הל' רוצח ושמירת פי"א ובשו"ע סי' תכז) ולפנות לגורמי החוק במידה והתברר דאינשי דלא מעלי מתעסקים בהפצת נפצים לסוגיהם.

בנוסף מן הראוי להזהיר משתיה מרובה אצל הבחורים הצעירים לרבות נהגים, שגרם למקרים של סכנת נפשות ופגיעות של ממש. חובה עלינו לעמוד על המשמר ועל הגדולים להשגיח ולעמוד על המשמר, ודבר זה מחובת שמירת הגוף והנפש.
ואנו מגלים דעתנו ברבים שהמתרשל ומעלים עין מדברים אלו הרי זה מסייע בידי עוברי עבירה ועובר על מצוות עשה חמורה של "ונשמרתם מאוד לנפשותכם" ו"לא תעמוד על דם רעך" שכל מצוות התורה נדחו במקום פיקוח נפש ובוודאי הדברים האמורים בזה.

ויה"ר שימים אלו אשר נהפכו מעצב לשמחה ומאבל ליום טוב יהיו נזכרים ונעשים כהלכתם ובכך נזכה לתשועת עולמים".

רבני המשטרה מבקשים לשים לב גם לנושא ההתנהגות עצמה ביום חג הפורים ובדגש על הרגלי השתיה של משקאות אלכוהוליים. זה לא סוד שבכל שנה הציבור נחשף לפריקת עול של חלק מצומצם מהציבור ששותה לשוכרה ומסכן את חייו ואת חיי הציבור. מדובר גם בהצקה לציבור וגם במקרים בהם אנשים ששתו אלכוהול נהגו בכלי רכב באופן מסוכן ביותר.

כדאי לדעת כי משטרת ישראל תבצע אכיפה מצילת חיים בדגש על ימי הפורים על למנוע סיכון חיי אדם.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך