תרומות
כמה ערכו של מחצית השקל בזמננו?
זכר למחצית השקל (צילום: Vitoria Holdings LLC/shutterstock)

יהדות

כמה ערכו של מחצית השקל בזמננו?

שאלה שצפה בכל שנה מחדש לקראת חג הפורים: מה ערכו של מחצית השקל בזמננו? הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מחשב בכל שנה את חישוב השיעור של 'מחצית השקל' לשנה הנוכחית בהתאם לשוויו של מחיר הכסף כיום.

   
כמה ערכו של מחצית השקל בזמננו?
זכר למחצית השקל (צילום: Vitoria Holdings LLC/shutterstock)
אא

מהו ערכו של 'מחצית השקל' הנמדד לפי מחיר כסף טהור ועל פי שער הדולר? שוב שאלה שמתעוררת כל שנה בתקופה זו מחדש.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מחשב בכל שנה את חישוב השיעור של 'מחצית השקל' לשנה הנוכחית בהתאם לשוויו של מחיר הכסף כיום. "ידוע שמנהג הספרדים לתת מעות זכר למחצית השקל כפי השיעור שהיו נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים, והוא כתשעה גרם כסף טהור".

למי צריך לתת את הכסף? הכסף צריך להינתן לצדקה לעניים. והגאון רבי חיים פלאג’י בספר רוח חיים (סימן תרצד סק”ב) כתב שיש לתרום את המעות לתלמידי חכמים עניים השוקדים על דלתות התורה. ונתינה זו היא צדקה חשובה ביותר. וכל המשתדל להיות עושה ומעשה להרים קרן התורה ולומדיה, יזכה לראות בהרמת קרן ישראל.

בתקופת בית שני יוסף השקל ב 20% ועמד על עשרים וארבע מעות שהם עשרים וארבע גרה. הדבר נבע מהרצון ליצור התאמה בין השקל לסלע שהוטבע במטבעה הגדולה שהיתה בצור. סלע זה, המכונה "סלע צורי", שימש מאז כמטבע בו חושבו כל חיובי השקלים שבתורה, כפי שאומרת המשנה במסכת בכורות.

שיעור מחצית השקל על פי החישוב המקובל שעומד על פחות מעשרה גרם כסף לשנה לא יהיה בו די בכדי לממן את הוצאות המקדש לקרבנות הציבור ולבדק הבית לכשיבנה בב"א.

שתי דרכים עומדות בפנינו להגדיל סכום זה ולהופכו לריאלי יותר: האחת – על ידי הצמדתו לסכום הפרנסה המינימאלית לנפש מתקופת המשנה ועד היום. השניה – להוסיף על שיעור מחצית השקל של תורה כפי שנעשה בבית שני.

מחצית השקל = 160 שעורות 4

משקלי השעורה

א. 1 שעורה = 0.044 גר' לפי הגאונים והראשונים.

ב. 1 שעורה = 0.05 גר' לפי הגר"ח נאה ובשם החזו"א.

מחיר ק"ג כסף = 857 ש"ח + מע"מ = 1004 ש"ח.

מחצית השקל לפי א': 7.04 גר' = 7.07 ש"ח.

מחצית השקל לפי ב': 8 גר' = 8.03 ש"ח.

הספרדים שנותנים מחצית השקל ג' דרהאם  183 גרעיני שעורה (1 דרהאם = 61 גרעיני שעורה).

מחצית השקל לפי א': 8.05 גר' = 8.08 ש"ח.

מחצית השקל לפי ב': 9.15 גר' = 9.18 ש"ח.

עוד כתבות שיעניינו אותך