מסר לאולפן
שינה על פי ההלכה (צילום: wavebreakmedia/shutterstock)

יהדות

צורת השינה על פי ההלכה: "רפואה גופנית"

לכמה שעות ביממה זקוק הגוף? מהי תנוחת השינה המועדפת? נפש בריאה בגוף בריא. פרק ראשון בסדרה.

   
שינה על פי ההלכה (צילום: wavebreakmedia/shutterstock)
אא

כמה זמן שינה?

על ידי ריבוי שינה, לא רק שיפסיד הזמן, אלא גם יתיישן שכלו ויאבד חריצותו. אמנם גם שינה פחותה מהראוי, גם כן תזיק מאוד לגוף ולנפש. ואמרו בשם הרמב"ם ע"ה שהיה ישן שמונה שעות בכל לילה. סימן לדבר "ישנתי אז ינוח לי" (איוב ג, יג) – 'אז' בגימטריא 8.

אולם זה רק קודם הגיעו לגיל חמישים, אבל לאחר גיל זה "שאין השחיקה שביסודות הגוף כ"כ גדולה כבימי הנעורים", אין כ"כ צורך במנוחה רבה. (תפארת ישראל אבות ו, ה).

ובשם חכמי הטבע והרפואה מובא שדי לו לאדם שיישן חמש או שש שעות. וכך גם דעתו של רבינו הבן איש חי (ש"ר פר' וישלח אות א)

צורת השינה

מצד הסגולה צריך שיישן אדם על צידו ולא על ערפו או על פניו. על איזה צד? תלוי בשעה; אם ישן קודם חצות, יישן על צד שמאל, אך אם נכנס לישון לאחר חצות, יישן על צד ימין. והיא רפואה גופנית, וגם טובה להכניע את כוחות הסיטרא אחרא (לילי"ת).

יזהר שלא ישים את ידו בשעת השינה לא על הלב ולא על הירך, כדי שלא יבהילוהו חלומות רעים ח"ו. ויכוין שם הוי"ה בניקוד כזה: יִ-הְ-וִ-ה, ומסוגל לשמירה ולכל טוב, ויקויים בו הפסוק (משלי ג, כד) "אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך".

 

 

 

 

 

הלכהשינה

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך