תרומות
מסירות נפש של ילדה קטנה (סיפור אמיתי שקרה באשדוד)

יהדות

מסירות נפש של ילדה קטנה (סיפור אמיתי שקרה באשדוד)

אם המשפחה הלכה לעולמה. מה קיבלו על עצמם לעילוי נשמתה?

   
מסירות נפש של ילדה קטנה (סיפור אמיתי שקרה באשדוד)
אא

משפחה שאם המשפחה הלכה לעולמה, קיבלו על עצמם לעילוי נשמתה, לברך את ברכת הנהנין רק וכאשר יש מישהו ששומע ועונה "אמן".

באחד הימים חזרה הילדה מבית הספר לביתה והייתה צמאה במיוחד, אך, לא היה אף אחד בבית שיענה אמן על ברכתה.

היא ישבה וחיכתה שיחזור אחד מבני משפחתה ויוכל לענות לה "אמן" על ברכת "שהכל נהייה בדברו". שעתיים וחצי היא חיכתה בצימאונה עד שהגיעה אחיה ועזר לה. בלילה היא חולמת שאמה הנפטרת מגיעה אליה בחלום ואומרת לה: דעי לך ביתי! שמסירות הנפש שעשית לאחר שהתגברת שעתיים וחצי... עשה רעש גדול בשמים ובשל כך החליטו לגזור משהו טוב.

בכיתתך ישנה ילדה שלקתה לאחרונה במחלה הנוראה... ובזכות המעשה הטוב שלך נגזר שהיא תבריא ותצא מזה כליל, תוך שהיא מציינת את שם הילדה.

הילדה התעוררה בבהלה בשעה חמש בבוקר, העירה את אביה וסיפרה לו את החלום.

האב הרגיע אותה והבטיח לה בבוקר לברר את העניין, מאחר ולא היה ידוע לאף אחד על הילדה בכיתתה שחולה. בבוקר התקשר האבא לאבי הילדה השניה ושואל אותו לשלום ביתו, עונה לו השני הכל בסדר מדוע הוא שואל. גילה לו האבא כי הוא יודע על מחלתה של ביתו.

האבא השני נדהם מאחר והם שמרו זאת בסוד מוחלט. הוסיף האב הראשון לספר לו את כל הישתלשלות החלום והבשורה המשמחת שבסופו. האנשים ששניהם חסידים, נסעו מיד אל האדמו"ר בירושלים. האדמו"ר הקשיב לסיפור בקשב, והורה להם לגשת לבדיקות האמורות להיערך באותו יום לילדה לפני הטיפול הכימותרפי הראשון.

לתוצאות המדהימות והמשמחות המשפחה הייתה כבר מוכנה, ההלם של הרופאים היה טוטאלי, הבדיקות היו נקיות ללא שום סימן למחלה בכלל!!! כח ההתגברות של ילדה קטנה באשדוד, יכול להציל חיי אדם ועולם שלם!!!

עוד כתבות שיעניינו אותך