תרומות

ט' באב

מה ירוויח אדם השומר את עיניו?

1

   
אא

בואו ונראה כעת, איזה טוב יהיה לאדם אם ישמור על עיניו? מה ירוויח?

יזכה לאמונה. אמונה זה הדבר העיקרי בתורה. האמונה תלויה בשמירת העיניים. אמונה שאין עוד מלבדו, לא יפחד מאף אחד בעולם, יגיד על כל דבר תודה. יראת השם. יראת השם מגיעה אחרי האמונה. מי שיש לו יראת שמים זוכה שכל יום נהיה קדוש יותר. וע"י קדושה מתארכים ומתרחבים ימיו. למה הכוונה מתארכים ימיו? איך יום יכול להתארך, יש הרי רק 24 שעות ביממה. כאשר יומו מתארך הכוונה, שהאדם ישן פחות ואז מפסיק יותר. נאמר, אם פעם ישן 12 שעות, כלומר חי בפועל 12 שעות. ואם כעת יש לו שמירת עיניים ישן 8 שעות, היינו חי 16 שעות ועל זה המשקל. בכל נאמר שהיום שלו מתארך. דבר נוסף, כיצד קשורה שמירת העיניים לשינה? כל השינה נמצאת בעיניים. "המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפי.." כשאדם עייף רואים מיד בעיניים שלו, ומי ששומר קדושה לא מרגש אף פעם עייפות. ככל שמקדש יותר את עינו כך לא תהינה עייפות וישן פחות. כל הקדושה תלויה בעיניים והיום מתארך. כעת, כיצד היום מתרחב? פעם למדת דף גמרא בשעה כיום לומד ב1/4 שעה, כלומר מהקדושה של העיניים מהירות תפיסת המח גדלה ומתרחבת. ולכן מספיק כמויות יותר גדולות של למדיה בפרק זמן קצר יותר, ולכן נהיה לו יום רחב. נמצא שע"י היראה זוכים לאריכות ימים, כי יראת השם תוסיף ימים. עשירות. כסף. אומר רבנו מדוע ע"י יראה זוכים לעשירות? כי היראה שומרת על ההפך מעשירות, הינו עניות. עניות באה ע"י שקר החן והבל היופי. והזה גם ההסבר מה קורה בעולם הזה, למה אין פרנסה, יש חובות, לא מסתדרים עם מה שיש, חסר כסף... ← בגלל שאין יראת שמים. מי שיש לו יראת יראת שמים לא פותח את העיניים ומתאווה. מי שיש לו יראת שמים מכבד את השם. יראת כבוד מבורא עולם. השם ציווה לא תפתח את העיניים. איך אדם יכול להיות יהודי אם פותח את העיניים עם כל הפריצות שיש בעולם?? דע לך כאשר אתה פותח את העיניים ורואה מה שרואה נשרף המח ולב. אתה מאבד את הרצון. מבחינה חיצונית יכול להראות כמו יהודי ואפילו כמו יהודי חרדי, אבל מבפנים הכל שרוף, ואין שום יהדות. אדם צריך לדעת, אם יש לך יראת שמים, איך אתה פותח את העיניים? הרי תעבור על כל התורה כולה. הקשר של האדם עם העולם זה כאמור בפתיחת העיניים; לראות את העולם הזה המלא בתאוות? עין רואה הלב חומד. ואז האדם מתמלא תאוות, רצונות, כיסופים רעים. ולאן? לאן?? אתה לא מבין שאתה מעניש את עצמך עונש גדול. איזה כייף לאדם שמנותק מזה העולם ומקושר לבורא עולם. תעצום את העיניים ותזכה לאמונה, ליראת שמים, לעשירות. שמחה. שמחה תלויה בשמירת העיניים. אדם שפותח את עיניו מתנתק מבורא עולם. השם יתברך עוזב אותך ואז כבר מובן הכל למה אין שמחה ולא ברכה, כי אתה מתנתק מחי החיים, ממקור כל הטוב והשפע בעולם הזה. הניאוף הוא שורש כל הרע! אם תשמור את העיניים, תזכה למידות טובות ומתוקות, לשמחה, אהבה, ענווה, כוח ברכה-מה שתברך יתקיים. תמצא את הזיווג שלך ויהיה לך שלום בית. יהיו לך בנים צדיקים. אז יוצא שכאשר אדם שומר את עיניו מקבל עולם הזה והבא (בעולם הבא יהיה לך תורה, תפילה, תשובה). חז"ל אמרו, אין טוב כמו אישה טובה ואין טוב כמו ילד טוב, ולהיפך, אין רע כמו אישה רעה ואין רעה כמו ילד רע. אם אתה שומר על עינייך יהיה לך שלום בית ואם לא, אשתך תהיה מתנגדת לך. כאשר אדם פוגע בעיניו הוא מאבד את השמחה, יראה, קשר עם השם (אני תמיד עימך כאשר אדם עיניו תמיד לשם, וכשעיניו אינם לשם, השם לא איתו).בנוסף, כאשר אינו שומר על עיניו מפסיד, חוכמה, זיכרון, מאבד את הזיווג שלו ואם נשוי או מתחתן איתה מתנגדת לו, מאבד שלום בית, מאבד את ילדיו, מאבד עשירות וברכה שלו.אם כך, מה אתה מרוויח?? שיש במוחך תמונות לא יפות שייסרו אותך ללא הרף, יבואו אלייך גם בחלומות וגם בהקיץ.

עוד כתבות שיעניינו אותך