תרומות
`

תפילות

נוסח סליחות המלא - עדות המזרח

נוסח סליחות עדות המזרח: כולל בתוכו את אבינו מלכנו, בדיל ויעבור וכו'. בזמן עשרת ימים תשובה מוסיפים את 'יה שמע אביונך' ועוד. נוהגים לומר את הסליחות מתחילתו של חודש אלול ועד יום הכיפורים.

נוסח תפילת כפרות ליום כיפור

נוסח תפילת כפרות מתבצע בסמוך ליום כיפור. הנוהגים להשתמש בתרנגולים - ייקחו תרנגול בשביל הגבר ותרנגולת בשביל האישה. יש הנוהגים גם להחליף זאת בכסף. ינהג אדם תחילה לסובב על בני ביתו ואחרי כן על עצמו. ואת הכסף תורמים לצדקה.

סדר בדיקת וביעור חמץ

סדר בדיקת וביעור חמץ - בלילה שלפני ערב פסח בודקים את החמץ, וחייבים לבדוק מיד בתחילת הלילה, ואסור להתחיל לאכול או לעשות שום מלאכה חצי שעה קודם הלילה. יש נוהגים שקודם הבדיקה מניחים פתיתי לחם במקומות שימצאם הבודק, כי חוששים שמא לא ימצא כלום ותהא ברכה לבטלה, ונוהגים להניח עשרה פתיתים, וברור שמי שאינו בודק כראוי אלא שהוא מקבץ אלו הפתיתים לא קיים מצות בדיקה וברך ברכה לבטלה.

סדר הדלקת נרות חנוכה עדות המזרח 2021

סדר הדלקת נרות חנוכה עדות המזרח מתבצעת בסמוך לרשות הרבים, מצווה זו זכורה ונעשית עד ימינו לזכירת הנס. חשוב לדעת, אם יש לכם חלון בסמוך לרשות הרבים - הדליקו שם, ואם לא אז בפתח אחר. מצווה להניח בסמוך לטפח השמאלי, שתהא מזוזה מימין ונר משמאל.