סגולות

סגולה נוראה ועצומה לומר לפרנסה טובה

מורינו ורבינו הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א הבוקר בשיעור הביא סגולה עצומה להגיד את התפילה הזאת, והביא כי ה'תפארת שלמה' נהג לאומרה פעמיים ביום באמרו כי זו סגולה "נוראה לפרנסה ולהצלחה" תפילתו של רבי מאיר הלוי מאפטא זצ"ל בעל מחבר ספר 'אור לשמים' אשר במרוצת השנים נקבעה כסגולה לפרנסה טובה.ביום ההילולא, כ"ה בתמוז.

סגולת התנא נחום איש גמזו: "מי שמפרסם את זה זוכה לניסים"

מורינו ורבינו הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א אומר שסגולה מובאת בתלמוד על התנא הקדוש נחום איש גמזו, הוא היה תנא מהדור השני של התנאים ואחד מרבותיו של רבי עקיבא; מפורסם בעיקר בזכות הסיפור על מנהגו לומר על כל דבר "גם-זו לטובה".

   1 2 3 4 5 6 7 8 > >>