יהדות

עוברים דירה

קהות חושים, בלבול, אדישות, כולנו חווים מהרגשות האלו במהלך חיינו - מה משותף לכל הרגשות הללו שצפים אצלנו מדי פעם?

כל יהודי הוא מנורה

מה ההבדל בנינו לבין החיות? לבין הבהמות? הרי אנחנו חיים כמוהם, שותים, אוכלים וממשיכים בשגרת חיינו. נושמים, מריחים ורואים - גם כמו בע"ח, ומה יש לזוהר הקדוש להגיד על כל אחד מאברי הפנים שלנו?

בראשית תמן

תיקון מ”ח מתיקוני הזוהר הקדוש, והוא סגולה נפלאה  – שתיקן רבינו המאור הגדול, האר”י ז”ל – לומר בכל יום ויום (אחר התפילה), ואמירתו מסוגלת לתיקון עוון פגם הברית, והוא מתקן נפשו, רוחו ונשמתו של האומר, והיצר הרע, המקטרג, אינו יכול לו, ולא יראה במיתת בניו חלילה, ויזכה ליראת השם, ויצליח בכל דרכיו, וניצול ממחלת הנפילה, ויגבה וירום מזלו ולא יבוא לידי עניות חלילה, ואויביו יפלו תחתיו ויזכה לאריכות ימים ולעולם הבא.

האחריות המוטלת על המלמדים?

עידוד: הקב"ה היה יושב בשמיים ושם כתרים לאותיות, משה רבינו ראה זאת. והתבייש לפנות אליו, כאדם המתבייש לפנות לרבו - כשהקב"ה הבחין במעשיו, לא הבין מדוע משה רבינו לא הפריע לו, איך היה צריך לנהוג עבד ה'?

ים או יבשה?

מכירים את המשחק 'ים / יבשה'? לפעמים גם הילדים מתבלבלים בין הפנים לחוץ, גם אנחנו כך - מתבלבלים בין החיצוניות לפנימיות

<< < ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... > >>