אחרית הימים

הרב בצרי מתרגש: "רואים את שם הויה כתוב על האבנים הקדושות!"

"שם הויה לפני שער הרחמים חסר את אות ה’ האחרונה שיהיה הכיסא שלם": הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א בהתרגשות עצומה אנחנו מתקרבים לגאולה בקרוב מאוד כשרואים את שם הויה כתוב על האבנים הקדושות בבירור וחסר אות ה' האחרונה שבזה מגיע מלכות שמיים לשלמות.

   1 2 3 > >>