הרשמה לערוץ 2000
כניסה שכחתי סיסמא
R. Joseph Haim Sitruk z"l

R. Joseph Haim Sitruk z"l

Ancien Grand Rabbin de France
Yom Kippour

Yom Kippour

sur le theme de Yom Kippour
Tichri : le mois des choix

Tichri : le mois des choix

Le jugement de Roch Hachana
Torah & Medecine

Torah & Medecine

Rav Joseph Haim Sitruk les liens entre la thorah et la medecine
Stop a la deprime

Stop a la deprime

Rav Joseph Haim Sitruk sur les mefaits de la depression qui peut conduire a de terribles consequences
Marriage

Marriage

Se marier pour l'eternite
Pourim

Pourim

L'origine de l'antisemitisme
Pirke Avot

Pirke Avot

Pirke Avot - La tsedaka
Pessah : L'agneau pascal

Pessah : L'agneau pascal

nous nous occupons du Korbane Pessah
Parasha -  Vayakel Pekoudey

Parasha - Vayakel Pekoudey

Histoire Choquante et Mauvaise Oeil
Respect

Respect

Ou commence le respect de l'autre
Nissan

Nissan

mois de Pessah ou 1er mois de l'annee
Les deux Noun renverses dans la Thora

Les deux Noun renverses dans la Thora

l'une des raisons pour laquelle il y a deux nouns a l'envers dans la parasha de behaalotekha, formant une parenthese
Les 7 Seffirot

Les 7 Seffirot

En pleine periode du "Omer" le Rav nous explique les 7 "seffirot" qui compose les 7x7 jours du Omer
Le Omer 2

Le Omer 2

Vu Sous L'Angle d'un grand maitre de la Kabale - Le ARI ZAL
Le Omer

Le Omer

entier qui mene au mont sinai
LE MAZAL - 2eme partie

LE MAZAL - 2eme partie

mazal et du determinisme astral.
LE MAZAL - 1er partie

LE MAZAL - 1er partie

mazal et du determinisme astral.
Behar - Le Bitahone

Behar - Le Bitahone

la notion de Bitahone a travers la paracha Behar et la mitsva de la chemita.
Le Daat

Le Daat

A travers plusieurs texte le Rav va definir ce qu'est le "Daat".
Lag Baomer

Lag Baomer

la specificite de ce 33eme jour du Omer avec l'histoire de RACHBI
La source des energies

La source des energies

La source des energies - pensee juive
Nasso - La sota et le nazir

Nasso - La sota et le nazir

parlant de la femme sota (soupeonnee d'adultere) et le nazir (personne decidant de consacre sa vie ou une partie a Hachem).
La relation Maitre a Eleve

La relation Maitre a Eleve

La relation Maitre a Eleve - pensee juive
La presence divine

La presence divine

source de benediction - provient la benediction et son opposee, la malediction.
Bechalah La Parnassa

Bechalah La Parnassa

un lien entre la man que nous lisons dans cette parasha avec la parnassa.
Mila

Mila

L'interdiction de la Mila
Parashat korah

Parashat korah

La controverse de Korah' face a celle de Chamai et Hillel.
Parashat Lech Lecha

Parashat Lech Lecha

La beaute des filles d'Israel
Parashat Houkat

Parashat Houkat

La vache rousse
L'alliance eternelle

L'alliance eternelle

L'alliance eternelle - pensee juive
Histoires passionnantes et Chavouot

Histoires passionnantes et Chavouot

l'histoire passionnante de la Yechiva de Mir et de Ponniovitch et fait le rapport avec l'amour que nous devons porter pour la Thora qui est la raison principale de la fete de Chavouot.
Hanoucca

Hanoucca

Rav Joseph Haim Sitruk sur Hanoucca
Avant la fete de Pessah

Avant la fete de Pessah

Derniere recommandation avant la fete de Pessah
Behaaloteha

Behaaloteha

l'importance de reconnaitre le bien
במידה ושכחת את סיסמתך נא הקליד/י את שם המשתמש ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
סיסמא חדשה תשלח לדוא"ל שלך.
במידה ושכחת את שם המשתמש שלך נא הקליד/י את סיסמתך ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
שם המשתמש שלך יישלח לדוא"ל שלך.