הרשמה לערוץ 2000
כניסה שכחתי סיסמא
הרב יאשיהו פינטו

הרב יאשיהו פינטו

שלום ואחדות

שלום ואחדות

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
מה התכלית

מה התכלית

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
כשאתה מרגיש את צער החבר מורידים ממך את הצער שלך

כשאתה מרגיש את צער החבר מורידים ממך את הצער שלך

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
חינוך ילדים

חינוך ילדים

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
זכות התומכים בתורה

זכות התומכים בתורה

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
זיווגו ופרנסתו של אדם קשה כקריעת ים סוף

זיווגו ופרנסתו של אדם קשה כקריעת ים סוף

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
הנסיון

הנסיון

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
כל מוצא פיך תשמור

כל מוצא פיך תשמור

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
יום חדש התחלה חדשה

יום חדש התחלה חדשה

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
חסדי השם מלאה הארץ

חסדי השם מלאה הארץ

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
כי גדול אתה ועוז נפלאות

כי גדול אתה ועוז נפלאות

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
התמודדות עם ניסיון

התמודדות עם ניסיון

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
טוב להודות להשם

טוב להודות להשם

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
תרופת ההתעסקות

תרופת ההתעסקות

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
תאוות הממון

תאוות הממון

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
שיפלות

שיפלות

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
שויתי השם לנגדי תמיד

שויתי השם לנגדי תמיד

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
קשוט עצמך אחר קשוט אחרים

קשוט עצמך אחר קשוט אחרים

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
צדיקים אפילו במיתתם קרויים חיים

צדיקים אפילו במיתתם קרויים חיים

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
פתח ליבנו בתורתך

פתח ליבנו בתורתך

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
עבדו את השם בשמחה

עבדו את השם בשמחה

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
איזהו חכם הלומד מכל אדם

איזהו חכם הלומד מכל אדם

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
יעקב ויוסף

יעקב ויוסף

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
סבלנות

סבלנות

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
נשאת ונתת באמונה

נשאת ונתת באמונה

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות השם

נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות השם

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
מידה כנגד מידה

מידה כנגד מידה

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
מחשבה חדשה

מחשבה חדשה

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
מוטב יפיל האדם עצמו לכבשן האש

מוטב יפיל האדם עצמו לכבשן האש

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
חשיבות הזמן

חשיבות הזמן

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
לאמונה יש שכר מידי

לאמונה יש שכר מידי

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
לאדם יש מעלה יותר מהמלאכים

לאדם יש מעלה יותר מהמלאכים

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
פרשת שמות - כן בקדש חזיתיך

פרשת שמות - כן בקדש חזיתיך

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
יודו להשם חסדו

יודו להשם חסדו

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
חגור חרבך על ירך גבור

חגור חרבך על ירך גבור

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
לקראת אלול - השפעת העבירה

לקראת אלול - השפעת העבירה

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
השם צלך על יד ימינך

השם צלך על יד ימינך

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
חשיבות הדיבור

חשיבות הדיבור

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
הכרת הטוב

הכרת הטוב

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
הכאב של אחד זה כאב של כולם

הכאב של אחד זה כאב של כולם

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
החזק במוסר אל תרף

החזק במוסר אל תרף

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
הולך את החכמים יחכם

הולך את החכמים יחכם

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
מידותיו הרעות של פרעה

מידותיו הרעות של פרעה

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א.ההתרחקות ממידותיו הרעות של פרעה.
דרך מצוותיך ארוץ כי תרחיב ליבי

דרך מצוותיך ארוץ כי תרחיב ליבי

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
תפקיד האדם

תפקיד האדם

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
גאולה פרטית

גאולה פרטית

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין

בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
בין אדם לחבירו

בין אדם לחבירו

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
באלוקים בטחתי לא אירא מה יעשה לי אדם

באלוקים בטחתי לא אירא מה יעשה לי אדם

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם

אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
אמונה

אמונה

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני

אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו

אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
איזהו גיבור הכובש את יצרו

איזהו גיבור הכובש את יצרו

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
אחרי החושך בא האור

אחרי החושך בא האור

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
פרץ השם בעוזה

פרץ השם בעוזה

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
חלומות חלק ב'

חלומות חלק ב'

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
חלומות חלק א'

חלומות חלק א'

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
חומרת נדרים

חומרת נדרים

הרב יאשיהו פינטו בהרצאה על חומרת הנדרים
צדק צדק תרדוף

צדק צדק תרדוף

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
סור מרע ועשה טוב

סור מרע ועשה טוב

דרשתו של הרב הצדיק בנם של קדושים רבי יאשיהו פינטו שליט"א
כוחה של תפילה

כוחה של תפילה

כחה של תפילה: הרצאתו של הרב הצדיק בנם של קדושים יאשיהו פינטו שליט"א
במידה ושכחת את סיסמתך נא הקליד/י את שם המשתמש ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
סיסמא חדשה תשלח לדוא"ל שלך.
במידה ושכחת את שם המשתמש שלך נא הקליד/י את סיסמתך ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
שם המשתמש שלך יישלח לדוא"ל שלך.