שידורחי
אמונה ושמחה מסביב לשעון
האזנה לערוץ 2000 מסר לאולפן לוח שידורים

מאמרים - חנוכה - הפן ההיסטורי

מאת: הרב יצחק פנגר  |  פורסם ב: 11.12.2018 / 22:54:21

חנוכה - הפן ההיסטורי

מדובר על תקופת בית שני – עזרא הסופר עלה מבבל לייסד את הדת, אנשי הכנסת הגדולה החזירו עתרה ליושנה. נחמיה בן חכליה חזר לבבל ונפטר שם, עזרא הסופר נפטר בירושלים – פסקה הנבואה בישראל. רוב אנשי כנסת הגדולה נפטרו לבית עולמם .

באותה שעה היה שמעון הצדיק, אשר עמד ליהודה, והוא הראשון לתנאים חכמי המשנה (תנא - מלשון שונה ולומד) והיה משיירי כנסת הגדולה – הוא קיבל את התורה שבע"פ כולה מאנשי כנסת הגדולה.

מבני בניו של יהושע כהן גדול היה שמעון בן חוניו בן ידוע. הוא עמד לבני ישראל בשעה שפשטה מלכות יוון בעולם, וכאשר עלה אלכסנדר מוקדון על ירושלים להחריבה.

הממלכה ששלטה לפני כן בעולם הייתה ממלכת פרס (מי שאנו מכירים מפורים), שש שנים נלחמו אלו באלו עד שגברה כליל ממלכת יוון ובטלה וחלפה ממלכת דריווש האחרון מן העולם.

יוון מקורה מצאצאי יפת (יוון בן יפת), שהיה בנו של נוח. יוון הייתה מלאה מדינות קטנות, מהן שלא הייתה להן חשיבות כלל, ומהן שהטביעו חותמן על התפתחותה של יוון כולה, ואף על כל ארצות המזרח – האחת מהן הייתה ספרטה - שהייתה מעין מדינה צבאית, שלה רק כוח הגוף, ואשר מיום היוולדם הייתה האוכלוסייה נתונה אך ורק למרותה של המדינה, אשר בידי המשפחות המיוחסות – אם להמית את הרך הנולד אם היה בעל מום, או לגדלו ולחנכו לאיש צבא. מאידך הייתה: אתונה העתיקה – עיר החכמה, שם שלטה הדמוקרטיה ('דמס' ביוונית: כלל העם, ודברים השייכים לעם בכללותו נקראים "דמוקרטי", כלומר, שלטון העם). עם השנים, הקוטביות בין שתי המדינות הללו הלכה והתרחבה, עד שפרצה ביניהם מלחמה קשה ונוראה.

דת יוון הייתה – אלילות. היו עושים להם אלילים שונים, שהם מעין משפחות אלילים, ביניהם ראש המשפחה, אשתו, ילדיו – ולאלים אלו יש גוף של אדם, והם שיא היופי והשלמות, והם דימו להם תכונות אנושיות לחלוטין, כלומר, אכילה, שתייה, אהבה ושנאה, ילודה ומוות, ואף מתחתנים עם בנות האדם. הסיפורים שנרקמו סביב אותם אלילים נקראו "מיתוס", כלומר, לא היה ולא נברא, רק סיפורי - עם עתיקים הם, וממרומי הר האולימפוס שכנו האלים ויבנו להם היכלות וישימו את פסיליהם בתוכם.

בהר האולימפוס ערכו היוונים מעת לעת משחקי - עם ("אולימפיאדה") מכל רחבי יוון לכבוד האלים.

תופעת החכמה היוונית, הידועה בשמה "פילוסופיה" (אהבת החוכמה). נשאלה השאלה, כיצד היא החלה ביוון?

מובא בספר ה"כוזרי" שדן בשאלה זו: "ואז הועתקו כל החכמות, שורשיהן וכללותיהן (שהיו אצל העם היהודי מימי המלך שלמה), מפרס ומדי ליוון, וממנה קיבלו אותן האומות. ואף שספרים רבים בכול ענפי החכמה נתפרסמו בעולם בשם מחברים מחכמי יוון, בכול זאת לא יעלה על הדעת, שהם גילו והמציאו חכמות הללו – שכבר קדמום, ומתחילה נמצאו כל החכמות אצל בני ישראל". "וייתן אלוקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד, ורחב לב כחול אשר על שפת הים. ותרבה חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם, ומכול חכמת מצרים". "ויחכם מכול האדם" (מלכים א', ה', ט', י') – שהיה המלך שלמה "בקיא בכול החכמות כולן, ובכול שערי החכמה, שורשיהם כללותן ופרטיהם – ויבואו מכול העמים לשמוע את חכמת שלמה" וגו'( שם פסוק יד), וממנו למדו וממנו התחילו החכמות מתפשטות מישראל לעמים. כשהחריב נבוכאדנצר, מלך בבל, את בית המקדש, הועתקו כל החוכמות אל הבבלים. כשניצחו אותם הפרסים, הועתקו כליל מבבל אליהם, וכשניצחו היוונים את הפרסים, חזרו והעתיקו אותם אליהם" (ספר הכוזרי, מאמר א' ס"ג).

סיכום: ספר ה"כוזרי" מביא, שכל חכמת היוונים בעצם יונקת מחכמת שלמה, שהועתקה בגלות בבל, מהבבלים לפרסיים ומהפרסיים ליוונים, וזו הסיבה, שמהשעה ששבה המלכות לאחר מכן לרומא, לא קם, ולו פילוסוף אחד מפורסם ביוון עד היום הזה (שם).

הפילוסופים ביוון

פיתגורס – היה הראשון שטבע את המושג "פילוסוף", היה פילוסוף ומתמטיקאי יווני, מייסד האסכולה הפיתגוראית. כיום שמו מוכר בעיקר בזכות "משפט פיתגורס".
סוקרטס - אחד מתלמידיו.
אפלטון - תלמידו של סוקרטס. היה בדורם של מרדכי ואסתר. כל אחד והאסכולה שלו, ולא כאן המקום להאריך.
אריסטו - היה בתקופה ההיא גדול החכמים, עד שהגיעה שעתה של "מוקדוניא" לעלות על כל ערי יוון.

מלכות מוקדוניא

בן 19 היה אלכסנדרוס כשעלה על כסא פיליפוס אביו. עוד בהיוולדו נראו בו אותות בשמיים, כי כוכב גדול ונורא נראה בהיוולדו, ובעת ההיא היו ברקים ורעמים ורעש גדול, אשר לא נודע ליושבי "מוקדוניא" כמוהו. בתוארו היה אלכסנדר משונה מאביו ואמו, היו שערותיו כשיער הארי, ועיניו גדולות, האחת שחורה והאחרת תכלת, ושיניו גדולות וחדות, וקולו כקול השור, לא היה גבוה, אלא שלוש אמות (מטר וחצי). כבר בילדותו קיבל את חכמתו מאריסטו, והיה גם הוא לפילוסוף גדול והעריך מאד חכמה.

אלכסנדר מוקדון הנהיג את המרד נגד פרס ומדי, וניצחם, וכך החלה מלכות יוון להשתלט על העולם. הוא כבש גם את רוב אזורי הארץ. בתקופה זו היו בארץ השומרונים, שהחליטו להיעזר באלכסנדר מוקדון להחריב את בית המקדש, ואמרו לו: "דע לך, שאינם מניחים אותך להיכנס לבית קדשי הקודשים שלהם מפני שאתה ערל". וישם פניו לעלות על ירושלים להחריבה, ויבואו אל שמעון הצדיק. מה עשה? לבש בגדי כהונה ויצא עם יקירי ירושלים ופרחי כהונה עם כלי שרת ואבוקות של אור בידם. וילכו זה כנגד זה מחנה אלכסנדר מול מחנה שמעון הצדיק, והם נפגשו באנטיפטרס. כיוון שראה אלכסנדר מוקדון את שמעון הצדיק, מיד ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו, שאלו אותו שריו: "מלך גדול כמותך ישתחווה ליהודי זה?", אמר להם: "דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני בבית מלחמתי". אמר אלכסנדר ליהודים: "ולמה באתם?", אמרו: "אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב רוצה אתה להחריבו?", אמר להם: "מי הם אלו הרוצים להחריבו?" ענו לו: "כותיים הללו שעומדים לפניך", אמר להם: "הרי הם מסורים בידכם", מיד הרגום, ויום זה, כ"ה בטבת, היה וקבעו אותו יום טוב.

ויעלו שמעון הצדיק וזקני היהודים לירושלים עם אלכסנדר מוקדון, ויבואו בתוככי ירושלים, ויראוה את מקום קודש הקודשים ואת מקום המזבח, וירא המוקדוני את הוד בית המקדש, ויאמר: "ברוך ה' אלוקי ישראל, אלוקי הבית הזה, ואשריכם שאתם עבדיו המשבחים לפניו במקום הזה".

ויבקש אלכסנדר בגאוותו, לעשות לו זכר בבית הגדול והקדוש, וימר ליתן מזהבו לאומנים, שיעשו פסל בדמות דיוקנו כדרכי יוון, וישימו אותו בין האולם ובין המזבח. הסבירו לו הכוהנים, שהדבר בלתי אפשרי לשים פסל או תמונה, אבל זכר גדול מאשר שאל נעשה לו – שכל בני הכוהנים הנולדים בשנה זו ביהודה וירושלים ייקראו על שמו: אלכנסדרוס, ויהא דבר זה לו לזיכרון, כשיבואו המכונים בשמו לעבוד את עבודת ה' בבית הזה. וייטב הדבר בעיני המלך. ויקראו לזרע יהודה בשם אלכסנדר, עד היום הזה.

תגובות הגולשים
*2610

עמוד הבית
אפליקציה
תוכניות
וידאו
מאמרים
הספרייה התורנית
מוסיקה

במידה ושכחת את סיסמתך נא הקליד/י את שם המשתמש ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
סיסמא חדשה תשלח לדוא"ל שלך.
במידה ושכחת את שם המשתמש שלך נא הקליד/י את סיסמתך ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
שם המשתמש שלך יישלח לדוא"ל שלך.