שידורחי
אמונה ושמחה מסביב לשעון
האזנה לערוץ 2000 מסר לאולפן לוח שידורים

מאמרים - למכה מצרים בבכוריהם

מאת: הרב אבישי אפרגון   |  פורסם ב: 15.03.2017 / 16:08:19

למכה מצרים בבכוריהם

ידוע כי אחד הטעמים לכך ש"שבת הגדול" (השבת שלפני פסח) נקראת בשם זה, היא משום שבה אירע הנס של "למכה מצרים בבכוריהם" (תוספות מסכת שבת דף פ"ז: ד"ה ואותו, בית יוסף או"ח סימן ת"ל, שו"ע הרב שם). וכפי שחז"ל מבארים את הפסוק בתהלים (קל"ו, י') "למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו" – שלפני יציאת מצרים לחמו בכורי מצרים עצמם  – ששמעו על מכת בכורות הקריבה לבוא – על מנת שבני ישראל יוכלו לצאת ממצרים, והרגו הרבה מבני משפחותיהם ועמם שלהם (כמתואר במדרש תהלים על הפסוק הנ"ל ובמדרש שמות רבה פרשת בא).

בתורת החסידות מבואר שמעלתו המיוחדת של נס זה (שהינו נס "גדול" ולכן נקראת השבת – "שבת הגדול") הינה בכך שבשאר ניסי ההצלה של עם ישראל – כנס קריעת ים-סוף, חנוכה, פורים – נהרגו שונאי ישראל וכיו"ב, אולם בנס נפלא זה הרי בכורי מצרים בעצמם דרשו בתקיפות מהוריהם ומפרעה שישלחו את ישראל ואף "עשו עמהם מלחמה והרגו הרבה מהם" וזהו (דוגמת) המובא בזוהר הקדוש -  "אתהפכא חשוכא לנהורא" – הפיכת החשך לאור, משום שהשונאים בעצמם (בכורי מצרים) שהינם ה"חשך" - לחמו בצבא המצרי כדי שישחרר את עם ישראל!

גם באירועים בעולם הערבי-מוסלמי ניתן לראות את התהליך הרוחני הנ"ל מתממש. בכל המהפכות החל התהליך מהעם עצמו, כולל בכירים במשטר ולעיתים אף בסיוע של הצבא (שהיה במשך שנים משענתם של המשטרים במזה"ת). במיוחד בולט הדבר במצרים - שם הרי אירע ה"שרש"  הראשון לנס זה ביציאת מצרים – כאשר הצבא עצמו הוא זה שהפיל את מובארק (בלחץ ארה"ב), ובראשו הגנרל טנטאווי הידוע כבן טיפוחיו של מובארק (והוא שגם הבטיח לו אישית לפני פרישתו כי ישמור שלא יאונה לו כל רע – והנה הוא עצמו מעיד כיום נגדו ומאפשר את משפטו המשפיל הנעשה ע"י עמו שלו).

הנס של "למכה מצרים בבכוריהם" ניכר גם בכך שמעצמות אירופה וארה"ב ומדינות ערביות הן שתקפו את נאמני קדאפי, וגם בכך שחלק גדול מצבאו ערק ולחם כנגדו (כך גם לגבי צבאות סוריה ותימן שחלק מהם פנה כנגד השליט). יתכן שמדינות אלו יתערבו גם בסוריה, כפי שתורכיה מאיימת לעשות.

בהקשר זה מעניין לציין כי "ימי ששי" ו"חודש הרמדאן" שהיו אימתם של שירותי הבטחון בישראל (בשל ההסתה הקשה במסגדים וההפגנות האלימות שלאחריה) הפכו להיות אימתם של שלטונות ערב עצמם... וככל שהמשטרים הערביים מפעילים יותר כח כנגד אזרחיהם הרי – "למכה מצרים בבכוריהם" – הכח עצמו שמופעל חוזר כבומרנג ומכה במשטר (ע"י שההפגנות ההמוניות והלחץ הבינ"ל רק מתגברים בשל השימוש בכח).

כך גם באפגניסטאן, מי שהפיל את שלטון הטליבאן היו בראש ובראשונה האפגאנים עצמם (בסיוע אווירי בלבד של ארה"ב), וגם במלחמה בעיראק, רוב האוכלוסייה התנגדה לסדאם חוסיין. ככל שמתקרבים אנו לגאולה התהליך הרוחני הנ"ל רק הולך ומתגבר וכיום כמעט כל מדינות ערב והאסלאם תומכות במלחמה נגד הטרור העולמי בראשות ארה"ב (שנוחלת בה הצלחה מרובה כידוע ב"ה), זאת בעוד שבעבר רובן הגדול תמך בארגוני הטרור השונים. מדינות "ברית וורשה" ובראשן רוסיה (שאיימו בעבר במלחמה גרעינית עולמית) הולכות ומשתלבות בברית נאט"ו (שהוקמה כדי ללחום בהן...), והן אף עומדות לימינה של ארה"ב במלחמתה בטרור העולמי, ואפשרו את הטלת האמברגו-נשק והסנקציות נגד איראן ואת מתקפת נאט"ו בלוב שהביאה להפלת המשטר.

נפילת משטרי הדיכוי והרשע – חלק מתהליך אלוקי חובק עולם

האירועים המדהימים במדינות ערב תואמים להפליא לנבואת חז"ל (מדרש בראשית רבה – הובא בפירוש רש"י) על הפסוק: "ולישמעאל שמעתיך...שנים עשר נשיאים יוליד..." (בראשית י"ז, כ'). המשמעות הפשוטה של נשיאים הינה "שליטים" אולם חז"ל דרשו  מילה זו גם במשמעות של "עננים" (כמו בפסוק "נשיאים ורוח וגשם אין" – משלי כ"ה), ואמרו על נשיאי ישמעאל ש"כעננים יכלו" – כפי שעננים חולפים ועוברים, ומתכלים בקלות, כך על פי דברי חז"ל גם מנהיגי ומשטרי ישמעאל יחלפו מהעולם ויתכלו בקלות. ואכן, משטרים אלו, שהיוו סכנה גדולה עבור ישראל ח"ו,  קורסים לא בשל מלחמה חיצונית, אלא בעיקר בשל תושבי המדינות עצמם, ללא כל מאמץ מצידנו (גם מספר הקורבנות הינו קטן ביחס למהפכות דומות בעבר).

ישנם החוששים מעליית משטרים מוסלמים-קיצונים, אולם יש לזכור כי המשטרים שנפלו (ונופלים) היו כולם עוינים ביותר לישראל, מה גם שסיבת עליית ההנהגות החדשות הינה מצוקה כלכלית ורצון בדמוקרטיה ולכן ברור כי ההנהגות החדשות ירכזו את מירב מאמציהן בתחום זה ולא במלחמה (הפוגעת קשות בכלכלה). עוד יש להוסיף כי מחקרים מוכיחים בבירור שדמוקרטיות כמעט ולא נלחמות ביניהן. גם בזמן נפילתו של המשטר הקומוניסטי בברית המועצות ושינויי השלטון במדינות ברית וורשה היו רבים שחששו מעלייתם של כוחות קיצוניים עוד יותר, שלרשותם יעמדו מאגרים עצומים של נשק כימי, ביולוגי וגרעיני. כך היה גם בנפילת הדיקטטורה בעיראק ובשינויי השלטון באינדונזיה המוסלמית. אולם, בחסדי שמים, כל התהליכים הללו הביאו בסופו של דבר לברכה לאנושות כולה – המתקדמת לקראת עתיד טוב יותר בתהליך היסטורי מתמשך – לקראת הגאולה האמיתית והשלימה, בה יקוים הפסוק "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".

ההערכה המקובלת היא גם כי גל המהפכות הדמוקרטי, המתרחש בסיוע המערב ובלא אלימות מרובה של האוכלוסייה כנגד המשטר, הינו גם מכה קשה לארגון אל-קאעידה (המתנגד לדמוקרטיה ולמערב ומעלה על נס את השימוש בכח כנגד המשטרים). בנוסף, הפופולאריות של הארגון ירדה בהתמדה בשנים האחרונות, וחיסולו של מנהיגו (וכן חיסולם ושבייתם של מפקדים רבים אחרים בארגון) הכתה אותו קשות. חלק מסניפיו בעולם כמעט ונעלמו, ורבים מאנשיו עזבוהו ואף יצאו נגדו בעקבות מאות הפיגועים שביצע כנגד האוכלוסייה האזרחית השיעית בעיראק. פיגועים אלו אף הביאו להתנגדות של אנשי דת כלפיו, לעזיבתם של חלק ממייסדי הארגון, ואף להקמת "צוות חשיבה נגד טרור" המורכב מאנשי אל-קאעידה לשעבר!

פרשן המקרא הידוע, בעל הטורים, מבאר כי מסמיכות הפסוק "ואלה שני חיי ישמאעל...על פני כל אחיו נפל" (בראשית כ"ה, י"ח) אל הפסוק הבא אחריו "ואלה תולדות יצחק..." למדים אנו ש "כשיפול ישמעאל באחרית הימים אזי יצמח בן דוד [=המלך המשיח] שהוא מתולדות יצחק", ומדבריו ברור שנפילת משטרים אלו הינה מסימני הגאולה הקרובה.   

אין ספק כי לעינינו מתרחש תהליך היסטורי כביר בו מתקדמת האנושות כולה לקראת ערכים של צדק, חרות ורווחת הפרט, וזהו צעד ענק לקראת הגאולה האמיתית והשלימה. התהליך מתבטא גם בנפילת משטרי הרשע בעיראק ובאפגניסטן (וחיסולו של הטרוריסט המבוקש ביותר בעולם – אוסאמה בן לאדן) ובמלחמה המשותפת שמנהלות כמעט כל המדינות בעולם כנגד הטרור העולמי, והינו המשך לנפילתה של ברה"מ, התפרקות "ברית וורשה" והתפוררות הקומוניזם, פירוק הנשק הגרעיני ע"י המעצמות – שנמשך גם בימים אלו, וכן לגל הגואה של דמוקרטיזציה (ששטף בעשורים הקודמים את כל מדינות דרום ומזרח אירופה, מזרח אסיה ואמריקה הלטינית, ואפילו חלקים גדולים באפריקה ובעולם המוסלמי).

הודאה לה'

הגמרא במסכת סנהדרין (צ"ד.) אומרת:"ביקש הקב"ה לעשות חזקי' משיח...אמרה מידת הדין לפני הקב"ה...חזקי' שעשית לו כל הניסים הללו (שניצל מסנחריב ונתרפא מחוליו-רש"י) ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח?", ואכן דורו של חזקי' לא זכה להיגאל והגלות נמשכה.

גל המהפיכות האדיר והאירועים הרבים בעולם צריכים לעורר אותנו, להודאה על נסי ה' וחסדיו, כולל גם על הנסים הפרטיים שאנו חווים אותם, ולהוספה בתורה ומצוות, בתפילה ובבטחון בה' על מנת שהאירועים הללו יביאו איתם רק ברכה לעם ישראל ולאנושות כולה, ועד לברכת הגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.                

הכותב: הרב אבישי אפרגון – ראש ישיבת חב"ד כפר סבא. (שירת בצה"ל בתפקיד מסווג).
כל המידע בטור זה מבוסס אך ורק על מקורות גלויים.
לתגובות:  Avishayifargon@gmail.com        

תגובות הגולשים
*2610

עמוד הבית
אפליקציה
תוכניות
וידאו
מאמרים
הספרייה התורנית
מוסיקה

במידה ושכחת את סיסמתך נא הקליד/י את שם המשתמש ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
סיסמא חדשה תשלח לדוא"ל שלך.
במידה ושכחת את שם המשתמש שלך נא הקליד/י את סיסמתך ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
שם המשתמש שלך יישלח לדוא"ל שלך.