שידורחי
אמונה ושמחה מסביב לשעון
האזנה לערוץ 2000 מסר לאולפן לוח שידורים
תיקון הנפטרים

מאמרים - שהשכל לא יוליך אותנו שולל

מאת: הרב אבישי אפרגון  |  פורסם ב: 15.01.2018 / 22:37:56

שהשכל לא יוליך אותנו שולל

בתורה מובאות הברכות בהן בירך יעקב את בניו. ברכתו לשבט אשר הינה "מאשר שמנה לחמו...". רש"י מפרש את הברכה כרמז לכך שבחלקו של אשר יהיה שמן רב, ומוסיף שזו הייתה גם ברכת משה רבנו לשבט אשר: "וטובל בשמן רגלו" (דברים ל"ג כ"ד).

 בכל ענין בתורה ישנו הן הפירוש הפשוט, והן פירושי הרמז, דרוש וסוד.

למה אם כן רומז השמן?

 מצינו בחז"ל ששמן מסמל את החכמה (ראה מנחות, פ"ה, ע"ב) – שהיא החלק הנעלה ביותר באדם. "רגל", לעומת זאת, הינה החלק הנמוך באדם. ומשמעות "וטובל בשמן רגלו" (שבברכת משה) הינה שהשמן (הגבוה והנעלה) משרת ומשמש את 'הרגל' הנמוכה ממנו בהרבה.

דוגמא נוספת לכך הינה בנבואת זכריה על הגאולה: "ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים" – זית הינו המקור לשמן, ו"הר הזיתים" הינו המקור לזיתים – דהיינו שהוא במדרגה גבוהה אף יותר מהזיתים (וקל וחומר מהשמן המופק מהם), ולמרות זאת, אומר לנו הנביא זכריה, שה'רגלים' עומדות בדרגה נעלית יותר אף מהר הזיתים!

 למה רומזת 'הרגל'?

 רגלי האדם, שהן למטה מראשו ואף למטה מליבו (המסמל את רגשותיו) – מרמזות לעבודת ה' באופן של קבלת עול מלכות שמים. קבלת עול פירושה עבודת ה' גם במצב שבו אין לנו את ההבנה מדוע עלינו לעשות זאת (ראש) וגם אין לנו את הרגש של אהבת ה' (לב).

מה שיש לנו הוא רק 'רגל' – דהיינו רק ביצוע מעשי של הדברים, עשייה יבשה, ללא הבנת תכלית הדברים, ללא חיות פנימית, ויתכן שאף ללא חשק, וללא רצון.

ולמרות כל זאת, מחדשת לנו התורה הקדושה, שה'שמן' – שמסמל את הפסגה העליונה של היכולת האנושית (החכמה) – הוא זה שמשרת ומשמש את ה'רגל' כנרמז בשני הפסוקים שהובאו לעיל – "וטובל בשמן רגלו", "ועמדו רגליו על הר הזיתים".

דהיינו שלמרות המעלה הנשגבה של החכמה והשכל, הרי שהביצוע המעשי של רצון ה', הוא גבוה הרבה יותר, וקדושתו רמה ונישאה.

 השכל והחכמה – מוגבלים בטבעם

עבודת ה' שנעשית על ידי קבלת עול מלכות שמים היא נעלית בהרבה מעבודת ה' המבוססת רק על שכל והבנה, וזאת משני טעמים:

א) השכל האנושי הינו מוגבל, כל אחד ואחד כפי יכולתו השכלית בה חנן אותו ה'. אולם, הקב"ה הינו אין סופי ובלתי מוגבל. ולכן, השכל לבדו לעולם לא יוכל להשיג את הבורא, וכנאמר בזוהר הקדוש "לית מחשבה תפיסא בך כלל".

 קבלת עול, לעומת זאת, מבטאת את ההתמסרות המוחלטת שלנו לה', לבצע את רצונו ללא שום חישובים שכליים (ואף אם השכל שלנו חושב אחרת). התמסרות עמוקה שכזו, של כל המהות שלנו כיהודים, מזכה איתנו בקשר ובהתחברות אמיתיים ושלמים, עם אין סופיותו של הקב"ה, וזאת משום שכאשר ההתמסרות מצידנו היא מוחלטת, וללא שום חישובים, אזי 'מידה כנגד מידה' – גם הקב"ה מתחבר איתנו באופן מוחלט וללא שום חישובים והגבלות.

ב) השכל גם משתנה, מחשבות האדם ורצונותיו מתחלפים, ובנוסף לכך, מבט בהיסטוריה האנושית ילמד אותנו כי עמים שהתבססו רק על שכלם הגיעו לתוצאות חמורות ביותר ביחס אל עמים אחרים (כפי שהיה במלחמת העולם השניה). ולפיכך, אי אפשר לבסס את עבודת ה' רק על שכלתנות והבנה, אלא חובה לייסד אותם, בראש ובראשונה, על קבלת עול מלכות שמים, וכפי שהיה במתן תורה, בו הקדימו עם ישראל את ה"נעשה" [=קבלת עול] אל ה"נשמע" [=נבין, שכל].

 הברכה האלוקית

זוהי אם כן משמעותה של הברכה:  מצד אחד – שיהיה ריבוי "שמן" וחכמה, אולם מצד שני, שהשכל יהיה מיוסד על אדני הקודש של קבלת עול מלכות שמים והתמסרות מוחלטת לה' יתברך, ועל ידי זה אנו בטוחים שהחכמה תהיה חכמה אמיתית, שתוביל לכיוונים רצויים, ואז היא גם תוכל להעשיר את העשיה, בהבנה עמוקה וברגש אמיתי של קדושה.

 זוהי גם המשמעות הפנימית של העובדה ששבט אשר היה חלק ממחנה דן, שצעד בסוף כל המחנות, ועל ידי זה הם יכלו למצוא ולהחזיר את כל האבדות של כל מחנות השבטים שצעדו לפניהם.

 משמעותו הרוחנית של ענין זה הינה שדווקא ע"י קבלת עול ובחינת 'רגל' (והליכה בסוף כל המחנות גם היא רומזת לכך), ניתן להחזיר את האבדות – דהיינו לתקן את הטעויות, ולהשלים את החסרונות, וזאת ע"י קבלת העול וההתמסרות לקיום רצון ה' יתברך.

מעובד על פי לקוטי שיחות של הרבי מליובאוויטש (חלק א').

 [הכותב הינו ראש ישיבה בכפר סבא, ומרצה בכיר]. 

תגובות הגולשים
*2610

עמוד הבית
אפליקציה
תוכניות
וידאו
מאמרים
הספרייה התורנית
מוסיקה

במידה ושכחת את סיסמתך נא הקליד/י את שם המשתמש ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
סיסמא חדשה תשלח לדוא"ל שלך.
במידה ושכחת את שם המשתמש שלך נא הקליד/י את סיסמתך ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
שם המשתמש שלך יישלח לדוא"ל שלך.