שידורחי
אמונה ושמחה מסביב לשעון
האזנה לערוץ 2000 מסר לאולפן לוח שידורים

מאמרים - מושגים בקבלה - חלק ב'

מאת: הרב יצחק פנגר  |  פורסם ב: 27.09.2016 / 14:44:23

מושגים בקבלה - חלק ב'

מאמר זה הינו המשך למאמר: מושגים בקבלה חלק א'

ו. שלוש הספירות העליונות: כתר, חכמה, בינה (ראשי תיבות כח"ב) נקראות "מוחין", שעליהן נאמר "הנסתרות לה' אלוקינו", כלומר, שאין לנו בהן שום השגה. שבע הספירות התחתונות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות (ראשי תיבות חג"ת נהי"ם) נקראות "מידות", שעליהן נאמר: "והנגלות לנו ולבנינו", כלומר, שעל ידן יכולים להשיג את הנהגת הבורא יתברך. לכן עשר הספירות הן קומה שלמה בדמות אדם, בצורה שכתר, חכמה, בינה הן סוד הראש עם המוחין, והשבע התחתונות הן כנגד שאר אבריו של האדם.

כמבואר ב"פתח אליהו" וזה לשונו: "חסד דרועא ימינה "– חסד מזוהה עם יד ימין כי על ידו מתעורר טוב וחסד בעולם. "גבורה דרועא שמאלא" – הגבורה מכונה זרוע שמאל כי על ידו מתעורר דין וגבורה בעולם. "תפארת גופא" – תפארת היא בקו אמצעי ומכריע בין חסד והגבורה. "נצח והוד תרין שוקין"– ספירת נצח וספירת הוד מכונות שתי שוקיים, ולפי שהן ענפי החסד והגבורה, לכן נצח נוטה לחסד והוד נוטה לגבורה. "יסוד סיומה דגופא אות ברית קודש" – היסוד מכונה על שם הברית קודש, והוא סיום הגוף, שכולל בתוכו שפע של כל הספירות חג"ת נ"ה, מלכות היא עטרת היסוד דז"א (זעיר אנפין הכולל את שש הספירות שצויינו לעיל), ששם מקושרת השכינה הנקראת בשם מלכות.

ז. דע, שלכל ספירה מעשר הספירות הנ"ל יש עשר ספירות פרטיות, לכן ספירת "כתר" נקראת פרצוף שלם בפני עצמו בעל עשר ספירות דוגמת אדם שלם, כמו כן פרצופי אבא (חכמה), אמא (בינה), ז"א (חג"ת נה"י), ונוקביה (מלכות). כולם הם בעלי עשר ספירות בקומה שלמה.

ח. הקב"ה ברא ארבעה עולמות הנקראים: אצילות (כתר וחכמה), בריאה (בינה), יצירה (חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד), עשייה (מלכות) - הנזכרים בראשי תיבות: אבי"ע, והם כנגד ארבע אותיות שם ההוויה. 

עולם האצילות הוא כולו אלוקות וקודש, אין בו שום תערובת טוב ורע, ועליו נאמר: "לא יגורך רע" (תהילים ה' ה'), ומזו"נ (זעיר אנפין ונוקביה) דאצילות נמשכות נשמות ישראל.

עולם הבריאה נקרא גם "עולם הכסא", שם נמצאים המלאכים הנקראים שרפים, ומשם מתחילה אחיזת הקליפות. אמנם, הוא עדיין ברובו טוב וקדושה, ומיעוטו רע. 

עולם היצירה נקרא "עולם המלאכים", שם נמצאים המלאכים הנקראים חיות הקודש, ומצויים שם טוב ורע, שהם הקדושה והקליפה, מחצה על מחצה ומעורבים זה בזה. 

עולם העשייה הרוחני נקרא "עולם האופנים", שם נמצאים המלאכים הנקראים אופנים, ושם הרע מרובה על הטוב, דהיינו הקליפה מרובה על הקדושה. למעשה, כל דבר בעולם העשייה מורכב מקדושה וקליפה מעורבות יחד ממש. לאחר מכן נברא עולם העשייה הגשמי, הכלול מארבעה יסודות שהם: אש, רוח, מים ועפר, הנרמזים בארבע אותיות שם ההוויה.

ט . עוד ברא הקב"ה כנגד ד' אותיות שם ההוי"ה וקוצו של היוד – חמש בחינות רוחניות באדם, הנקראות מלמטה למעלה: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה (הנרמזות בר"ת נרנח"י, או רק שלוש מהן בשם – נר"ן). יחידה – קוצו של יוד, חיה – יוד, נשמה – אות הא ראשונה, רוח – אות ואו, נפש – אות הא אחרונה.

י. עוד צריך לדעת, כי עיקר הטעם ששלח הקב"ה את נשמות בני ישראל לעולם הזה, הוא כדי לברר את ניצוצות הקדושה שנפלו בין הקליפות על ידי חטא אדם הראשון. על ידי שבני ישראל עוסקים בתורה, בתפילה, במצוות ובמעשים טובים, הם מבררים את ניצוצות הקדושה הללו, בסוד "אתערותא דלתתא" (התעוררות מלמטה) - תחילה עולים אלו הניצוצות בסוד "מיין נוקבין" (ניזכר בר"ת – מ"ן) אל המלכות, שהיא השכינה הקדושה הנקראת בשם א- ד-נ- י, והיא מיתקנת ומתקשטת על ידי אלו המ"ן, ומעלה את המ"ן לז"א לצורך הייחוד, על מנת להתחבר עם שם ההוי"ה, שהוא בז"א. על ידי זה מתחברים ב' השמות: הוי"ה ואדנות, ונעשה ייחוד עליון. על ידי ייחוד זה נמשך מלמעלה שפע "מיין דוכרין" (הנזכר בר"ת מ"ד), ומזה נמשכים כל מיני השפעות טובות לכל העולמות ובפרט לבני ישראל (מבוסס על ההקדמה בספר "מתוק מדבש" על ספר הזוהר).

תגובות הגולשים
*2610

עמוד הבית
אפליקציה
תוכניות
וידאו
מאמרים
הספרייה התורנית
מוסיקה

במידה ושכחת את סיסמתך נא הקליד/י את שם המשתמש ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
סיסמא חדשה תשלח לדוא"ל שלך.
במידה ושכחת את שם המשתמש שלך נא הקליד/י את סיסמתך ואת כתובת הדוא"ל כפי שהזנת בהצטרפות לאתר -
שם המשתמש שלך יישלח לדוא"ל שלך.